กมธ.งบปี60 ถกแบบ “บูรณาการ” ช่วยประหยัด ไม่ทับซ้อนแน่ ผ่านก.คลัง ไร้ปรับ-ลด

         เมื่อวันที่ 1 ก.ค. เวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)วงเงิน 2,733,000 ล้านบาท แถลงความคืบหน้าในการประชุมว่า ทางกมธ.งบประมาณฯได้นัดประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา ในการประชุมในวันนั้นจะเป็นการเลือกตำแหน่งต่างๆโดยที่ประชุมมีมติเลือก นายอดิศักดิ์ ตันติรววงศ์ เป็นประธานกมธ.งบประมาณ จะประชุมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น. สำหรับปีนี้กำหนดระยะเวลาการประชุมไว้ทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ น้อยกว่าปีที่แล้วอยู่ 2 สัปดาห์ ส่วนเนื้อหาก็มีเพิ่มขึ้นมา 25 มาตรา เกี่ยวกับงานบูรณาการตามแนวทางของรัฐบาล ที่จะมีประโยชน์คือช่วยลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ วิธีการพิจารณาก็จะไล่ไปตามมาตรา รายกระทรวง และเมื่อเข้าสู่ส่วนบูรณาการก็จะพิจาณาตามกระทรวงที่เป็นเจ้าภาพ เช่น งบประมาณแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะมีกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่าง กอ.รมน. ศอ.บต. ก็มาดูรายละเอียดตามไป จะทำให้เราเห็นภาพรวมของงบประมาณ ช่วยลดความซับซ้อนตรงนี้ลง จึงเชื่อว่า วิธีพิจาณาแบบนี้จะช่วยปรับลดงบประมาณลงได้ระดับหนึ่ง

         โฆษก กมธ.งบประมาณฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนการพิจารณาที่ผ่านไปแล้วคือกระทรวงการคลังไม่มีการปรับลด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีการตั้งอนุกรรมาธิการ 2 คณะ คือ อนุกรรมาธิการด้านการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ และอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ที่ดินก่อสร้าง ซึ่งเราจะให้ 2 อนุดังกล่าวนี้ได้ลงไปดูในรายละเอียดเพื่อจะไปดูในค่าใช้จ่ายบ้างตัวที่อาจจะเกิดความไม่พร้อมของศูนย์ราชการ และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดความซ้ำซ้อน