Syndicate content facebook Syndicate content Log In
ความรุนแรงในสังคมไทย

ความรุนแรงในสังคมไทย

มีปรากฏการณ์ในสังคมไทยมากมาย ทุก ๆ วัน  ที่สะท้อนถึงปัญหาที่คนไทยนิยมใช้ความรุนแรงต่อคนอื่น   การเอาอิฐตัวหนอนขว้างใส่รถยนต์ที่กำลังแล่น , การที่นายตำรวจระดับสูงไปฆ่าผู้บริหารระดับปลัด อบจ. , การที่นักเรียนตีกัน ซึ่งมีทั้งนักเรียนอาชีวะ นักเรียนมัธยมทั้งชายและหญิง ฯลฯ  ถ้าประมวลกันเข้าจะน่าตกใจว่า   มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นมากในสังคมไทย
        

     แม้สังคมไทยจะบอกว่าเราเป็นสังคมพุทธ ซึ่งยึดตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้า อันได้แก่ ศีลห้าข้อ โดยหนึ่งในห้าข้อนั้น ห้ามมิให้มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่จากปรากฏการณ์ตามสื่อต่างๆกลับทำให้สงสัยว่าสังคมไทยนิยมกระทำด้านตรงข้ามกับหลักคำสอน คือนิยมใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือ ความเชื่อมั่นทางศาสนาของคนไทยทั่ว ๆ ไป  กลายเป็น ข้อสงสัย เสียแล้ว   ทำไมวัฒนธรรมไทยไม่เคยปฏิเสธความรุนแรง ? 

     เริ่มจากความรุนแรงใกล้ตัวที่สุด  เช่น ความรุนแรงในครอบครัว  มีปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง  เด็ก คนชรา  เห็นกันอยู่เสมอจนถึงปัญหาระดับชาติ   ก็มีตัวอย่างแนวคิดให้ความรุนแรงเกิดขึ้นเสมอ  ย้อนกลับไปพิจารณาเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง  นับตั้งแต่  14 ตุลา- 6 ตุลา มาจนถึงปัจจุบัน   แนวคิดจัดการปัญหาด้วยความรุนแรงก็ยังดำรงอยู่ในสมองของผุ้กุมอำนาจ    ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ยังมีเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์เมื่อปี 2519  มากมาย เช่น การปราบปรามยาเสพติดในยุครัฐบาลทักษิณ การปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงวันนี้ การฆ่าพระสุพจน์และเจริญ วัดอักษร รวมทั้งการหายตัวไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร เป็นต้น  เมื่อเรายังเห็นความรุนแรงเป็นเครื่องมือ หรือเชื่อมั่นในความรุนแรง ก็ถือว่าความรุนแรงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขทางสังคม โดยอาจมีการใช้บ่อยขึ้นหรือน้อยลง ใช้วิธีการให้รุนแรงขึ้น ให้มองเห็นได้ หรือให้ความหมายใหม่แก่ผู้กระทำความรุนแรงและเหยื่อก็ได้
        
 
     ใครที่ยอมรับว่าความรุนแรงเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้เผชิญกับความขัดแย้ง  ก็จำเป็นต้องหาคำอธิบายหรือข้ออ้างว่า  เหตุใดจึงจำเป็นต้องใช้ความรุนแรง   อะไรเป็นข้ออ้างรองรับ ที่ทำให้มนุษย์เห็นว่า ความรุนแรงแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างตนกับผู้อื่นได้
       สังคมไทยเป็นสังคมหนึ่งที่ยอมรับความรุนแรงในฐานะเครื่องมือเพื่อเอาชนะความขัดแย้ง   การจัดการปัญหาความขัดแย้ง  ตั้งแต่ระดับเรื่องส่วนตัวในหมู่ชาวบ้าน  จนถึงการจัดการปัญหาความขัดแย้งระดับชาติในกลุ่มผู้กุมอำนาจรัฐ   ยังนิยมใช้ความรุนแรง
      

     นอกจากนั้นแล้ว   ทำไมเราจึงนิยมเลือกใช้ความรุนแรงกัน?  อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเห็นความรุนแรงเป็นเครื่องมือ? เรานิ่งเฉยต่อความรุนแรงที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเรา  เหยื่อความรุนแรงที่ล้มหายตายจากไปหรือถูกทำให้หายไปจากสังคมนั้นคือคนไทยร่วมชาติ   ทำไมคนไทยอยู่กับความรุนแรงได้อย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว ?  หรือว่าความรุนแรงในฐานะที่เป็นเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมไทยไปเสียแล้ว 
       เราจึงควรพิจารณาศึกษาปัญหา ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 
      
  
    เราจึงควรตรวจสอบวัฒนธรรมไทย ที่หล่อหลอมให้คนส่วนใหญ่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง มิเช่นนั้น เราก็ไม่สามารถขจัดหรือลดความรุนแรงที่ดำรงอยู่ในสังคมที่เรากำลังเผชิญกันอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ความรุนแรงยังคงทวีมากขึ้น 
ความรุนแรงของคนไทยเป็น ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม หรือไม่  ?

     ใจของเรา  ไม่อยากได้คำตอบว่ามันเป็น ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม แต่ถ้าผลการวิจัยศึกษาทางวิชาการได้คำตอบออกมาเช่นนั้น คนไทยพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ ?