Syndicate content facebook Syndicate content Log In
คับคั่ง

คับคั่ง

ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ส่งผลการจราจรคับคั่งบนถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน รถยนต์เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้า