จัดระเบียบหน้าบ้านมนังฯ/ถกที่ทรัพย์สินฯรับ500ผู้ค้า

นัดหารือ 19 ม.ค.นี้ ใช้พื้นที่ตลาดโรงหนังปารีส-แอมบาสเดอร์รองรับ

     นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกมม.เป็นประธานประชุมร่วมกับ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. ผู้บริหารเขตดุสิต ผู้บริหารสำนักผังเมือง ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักงานกฎหมายและคดี และผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อหารือแนวทางดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีคำสั่งเมื่อวันที่ 9 ม.ค.58 ยืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ภายหลังจากที่กลุ่มผู้ค้าบริเวณหน้าบ้านมนังคศิลาฯ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

     โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ประกาศของสำนักงานเขตดุสิต ฉบับลงวันที่ 15 ก.ค. 2548 เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย บริเวณทางเท้าหน้าบ้านมนังคศิลาถึงโรงภาพยนตร์ปารีส บริเวณถนนคลองลำปัก และบริเวณทางเท้าหน้าถนนลูกหลวง ริมคลองผดุงกรุงเกษม ชอบด้วยกฎหมาย โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางจัดระเบียบทางเท้าบริเวณดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีผู้ค้ากว่า 500 ราย โดยตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจรายชื่อผู้ค้า ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการจัดระเบียบแก่ผู้ค้า และเชิญผู้ค้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเพื่อขอความร่วมมือในการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณดังกล่าวต่อไป

     ทั้งนี้ ที่ประชุมกำหนดประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัทเอกชนที่ดูแลพื้นที่ตลาดบริเวณโรงภาพยนตร์ปารีสและโรงภาพยนตร์แอมบาสเดอร์ ในวันที่ 19 ม.ค.58 เพื่อหารือการจัดพื้นที่ในตลาดดังกล่าวรองรับผู้ค้าเป็นการลดผลกระทบแก่ผู้ค้า รวมถึงผู้ที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของ