ด่วน! เปิดอบรมฟรี “ช่างประปาเพื่อประชาชน” รุ่น 3

20-23 ม.ค.นี้ พร้อมบริการอาหาร-เครื่องดื่มฟรี ตามนโยบายประปาสร้างสุข ทุกคนมีน้ำใช้

     การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 20 – 23 ม.ค.นี้ กปน.จะเปิดอบรม “วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” รุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างอาชีพและช่วยเหลือสังคม ตามนโยบาย “ประปาสร้างสุข ทุกคนมีน้ำใช้” โดยอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมกลาง กปน. ถ.ประชาชื่น

     สมัครด่วนไม่จำกัดเพศ และอายุไม่เกิน 65 ปี ผู้สนใจติดต่อที่ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 0-2504-0123 ต่อ 1613, 1616 ในเวลาราชการ