ตร.ตรวจโรงงานย่านหลักสาม-เจอแรงงานผิดกฎหมาย 7 ราย

     วันที่ 1 ก.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ.พีระพงค์ พรมเกตุ หน.ชุดปฏิบัติการพื้นที่สื่อสารที่ 1 (ชป.พท.ส.) พร้อมด้วย ร.ท.วิเชียร มะสุวรรณ ผช.หน.บก.ควบคุมส่วนหน้า มทบ.16 และคณะ จนท.โครงการส่งน้ำและบำรุงภาษีเจริญสำนักงานชลประทานเขตที่ 11, อุตสาหกรรมจังหวัด, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมุทรสาคร ในฐานะคณะทำงานบูรณาการจังหวัดฯ เข้าตรวจสอบสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของ บริษัทเพาเวอร์ดิ้ง จำกัด โรงงานผลิตน้ำผลไม้ และโรงงานล้างขวด ตั้งอยู่เลขที่ 138/2 ม.1 ต.หลักสาม อ.บ้านเเพ้ว ทั้งนี้ก่อนจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และนายจ้างรวม 8 ราย

     ประกอบด้วย 1.น.ส.สุจินต์ เข็มเจริญ อายุ 63 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 33/6 หมู่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร, 2.นาย AUNG NIANG อายุ 32 ปี สัญชาติเมียนมาร์, 3.นาย AUNG HTOO อายุ 38 ปี สัญชาติเมียนมาร์ฅ, 4.นาย CHAN MON อายุ 24 ปี สัญชาติเมียนมาร์ล, 5.นาง TIN AYE อายุ 46 ปี สัญชาติเมียนมาร์, 6.นาง MA LONE อายุ 26 ปี สัญชาติเมียนมาร์, 7.น.ส.เนทกาเรีย อายุ 20 ปี สัญชาติเมียนมาร์, และ 8.น.ส.น้อย อายุ 14 ปี สัญชาติเมียนมาร์ มีบัตรประจำตัวฐานะผู้ติดตาม (บัตรสีชมพู) เลขที่ 00 7401 357582 5 จึงแจ้งความผิดผู้ต้องหารายที่ 1 ข้อหารับบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน, รับแรงงานต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไขตามประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในที่สถานมิได้อนุญาตไว้ และข้อหาเป็นนายจ้างจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้างทำงาน, ผู้ต้องหาที่ 2 เป็นแรงงานต่างด้าวทำงานโดยมิได้รับอนุญาต, ผู้ต้องหาที่ 3 – 7 แรงงานทำงานผิดเงื่อนไขตามประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และรายที่ 8 คนต่างด้าวทำงานโดยมิได้รับอนุญาต นำส่ง สภ.บ้านแพ้ว ไปดำเนินคดี”

     ร.ท.วิเชียร มะสุวรรณ ระบุว่า ในส่วนโซนกิจการของงานล้างขวดพบว่ามีน้ำเสียและเศษฉลากที่ติดขวดถูกปล่อยลงคลองสาธารณะ ให้ดำเนินการรวบรวมน้ำเสียเข้าบ่อบำบัด และปรับปรุงบ่อน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งขอใบอนุญาตโรงงานประกอบกิจการประเภท 2 ด้วยต่อไป