ตรวจกู้เรือบรรทุกซีเมนต์

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปตรวจการกู้เรือพ่วงบรรทุกปูนซีเมนต์ ที่ล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรวจเยี่ยมการกู้เรือขนปูนซีเมนต์ของบริษัท เอเชียซีเมนท์ที่บรรทุกปูน 918 ตัน มูลค่ารวม 2 ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุเบียดตอม่อที่สะพานซังฮี้ ล่มที่แม่น้ำเจ้่าพระยา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่8