Syndicate content facebook Syndicate content Log In
ตลาดน้ำมีนบุรี

ตลาดน้ำมีนบุรี

สภาพน้ำท่วม บริเวณตลาดมีนบุรี ที่เต็มไปด้วยน้ำ เเต่ประชาชนก็ยังมาจ่ายตลาดกันอย่างคึกคักทำให้ตลาดมีนบุรี กลายเป็นตลาดน้ำไปแล้ว