Syndicate content facebook Syndicate content Log In
ผ่าความจริง

ผ่าความจริง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ขึ้นเวทีปราศรัย "ผ่าความจริง" โดยได้มีการชี้แจงความจริงในหลายเรื่อง ที่ ลานเอนกประสงค์กังสดาลย์ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้รับการต้อนรับจากประชาชนจำนวนมาก