ภตช.ยื่น ป.ป.ง.ตรวจสอบ"องค์การค้า"

เช็คบิลการทำงานไม่โปร่งใส/ ระบุโรงเรียนภาคอีสานน้ำท่วมปาก-ตำราเรียนยังได้ไม่ครบ/ "สุทธศรี" เร่งดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงรายงาน คสช.ภายใน 15 วัน  

     นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ก.ย.57 นี้ ภตช.จะเข้ายื่นหนังสือ พร้อมหารือกับ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เรื่องการทุจริตในองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ซึ่งมีการร้องเรียนหลายประเด็นถึงความไม่โปร่งใสในการทำงาน โดยขณะนี้มีหนังสือเรียนค้างส่งทั้งหมดเหลือประมาณ 20% ที่ยังส่งไม่ครบ ร้านค้าเบิกเงินไม่ได้ ซึ่งปกติจะต้องส่งหนังสือแบบเรียนให้ทุกโรงเรียน ก่อนวันที่ 15 พ.ค.57 ครบ 100% แต่สถานการณ์จริงนั้นองค์การค้าจัดพิมพ์ไม่ทัน มีการทยอยส่งให้โรงเรียนมาเรื่อยๆ ประมาณการขาดส่งในเดือน พ.ค.57 จำนวน 80%, มิ.ย.57 จำนวน 70%, ก.ค.57 จำนวน 50%, ส.ค.57 จำนวน 20-25% ซึ่งก็ยังส่งไม่ครบ

     ทั้งนี้ โรงเรียนไม่กล้าเปิดเผย เพราะเกรงจะได้รับผลกระทบไปด้วย

     อย่างไรก็ตาม หนังสือแบบเรียนที่ขาดส่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ป.3 หนังสือเรียนภาษาจีนสร้างสรรค์เล่ม 1-6 หนังสือเรียน(เพิ่มเติม) คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 4 และเล่ม 6 ซึ่งโรงเรียนที่ไม่ได้รับหนังสือแบบเรียนดังกล่าวส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคอีสาน เป็นต้น

     ด้านนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือมายังปลัด ศธ.ให้กำชับเร่งดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริง กรณีที่ทาง ภตช.ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบปัญหาทุจริตในองค์การค้า อาทิ การจัดส่งหนังสือเรียนล่าช้าไม่ทันกำหนด การเช่าแท่นพิมพ์เอกชนพิมพ์ตำราเรียน ซึ่งสูงกว่าราคากลาง 3.5 เท่า เป็นต้น รวมถึงกรณีที่ขอให้บอร์ด สกสค. ปลดนายสมมาตร์ มีศิลป์ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. ออกจากตำแหน่งและตั้งรักษาการแทน โดยขอให้ตรวจสอบในทุกประเด็น และรายงานความคืบหน้าภายใน 15 วัน