รำอวยพร

ที่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. เพื่อเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมการแสดงรำอวยพร การแสดงเต้นประกอบเพลงต้นไม้ของพ่อ