สมัครงานไม่ถูกหลอกมาที่นี่/ก.แรงงานเปิดตึกสีลูกกวาดช่วยหางาน

19 ม.ค.นี้ เปิดบริการครบวงจร ใช้สมาร์ทการ์ดใบเดียวช่วยติดตามผล พร้อมพัฒนาทักษะฝีมือ-ดูแลหลักประกันชีวิต

     ดร.นพดล กรรณิกา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หลังจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้นโยบายว่า คนไทยต้องมีงานทำ ทักษะดี เงินดี มีสุขอย่างพอเพียงนั้น กระทรวงแรงงานได้บูรณาการคณะทำงานร่วมของทุกกรมขึ้นโดยใช้สายด่วน “1694 โทรฟรี มีงานทำ” มีพนักงานบริการตอบสนองความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่และขอบเขตของกฎหมายล่าสุดสามารถติดตามประสานงานช่วยคนไทยทั้งครอบครัวให้มีงานทำ ก่อนเปิดตึกบริการหางานเพื่อคนไทยในวันที่ 19 ม.ค.นี้

     ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ม.ค.58 กระทรวงแรงงานจะเปิดตึกสีลูกกวาด 7 สี ด้านหน้ากระทรวงแรงงานบริการให้ประชาชนอย่างครบวงจรเพื่อคนไทยมีงานทำ ทักษะดี เงินดี มีสุขอย่างพอเพียง เป็นตึกที่บริการประชาชนคนไทยด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ สมาร์ทการ์ดบัตรประชาชนใบเดียวสามารถติดตามการมีงานทำของประชาชนได้ โดยกรมการจัดหางาน และถ้าประชาชนต้องการพัฒนาทักษะฝีมือจะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบริการ และหากประชาชนถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านรายได้หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดูแล และเพื่อหลักประกันชีวิตการทำงานจะมีสำนักงานประกันสังคมบริการประชาชนอยู่ในตึกเดียวกัน ณ จุดบริการเบ็ดเสร็จเพื่อคนไทย