"สมาคมผู้เลี้ยงไก่" ค้าน พ.ร.บ.ควบคุมฆ่าสัตว์ หวั่นกระทบส่งออก

       เมื่อเวลา 10.00 น. นายวีระพงษ์ ปัญจวัฒนกุล นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมผู้เลี้ยงไก่หลายสมาคมในประเทศไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ปรานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่วยสัตว์ พ.ศ. ที่กำหนดอากรในการฆ่าสัตว์ปีกตัวละ 2-4 บาท จนเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตเนื้อไก่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล โดยนายวีระพงษ์กล่าวว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว ถ้ามีผลบังคับใช้จะสร้างปัญหาและผลกระทบมากมายต่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในประเทศถึงร้อยละ 90 ผลผลิตไก่ของประเทศไทยอยู่ที่ 1,400 ล้านตัวต่อปี เมื่อ พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาใช้นั้นจะมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นอีก 5,600 ล้านบาท

      นายวีระพงษ์กล่าวต่อว่าผลกระทบที่จะตามมานั้นอาทิ 1 กระทบต่อผู้บริโภคที่ต้องรับมีกับราคาเนื่อสัตว์ที่สูงขึ้น 2.กระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคเพราะเสี่ยงต่อการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ถูกสุขอนามัย 3.กระทบต่อการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก เพราะจะเกิดการหลีกเลี่ยงไม่แจ้งการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกอย่างถูกต้อง จนนำไปสู่การนำสัตว์ปีกไปฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ 4.กระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เพราะต้องรับภาระค่าอากรและค่าธรรมเนียมมากขึ้น 5.กรทบต่อการส่งออกเพราะมีต้นทุนมากขึ้นทำให้ลดศักยภาพในการแข่งขัน ดังนั้นทางสมาคมฯจึงขอคัดค้าน พ.ร.บ.ฉบับนี้อย่างถึงที่สุด