สวัสดี! อาเซียน / ธงชาติ"ประเทศไทย"

น้องๆรู้หรือไม่ว่า ?  แต่ละสีหรือภาพที่ปรากฏบนผืนธงแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน .. สื่อถึงอะไร  ?

 
          เริ่มกันที่บ้านเรา ประเทศไทย   หรือชื่อทางการ  "ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)" ตั้งอยู่ใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ "ศาสนาพุทธ"   มีเมืองหลวงคือ  "กรุงเทพมหานคร (Krung Thep Maha Nakhon; Bangkok)"  ส่วนภาษาที่ใช้คือ "ภาษาไทย"

 

           ความหมายของธงชาติ :   สีแดง หมายถึง ชาติและประชาชน สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ สีขาว  หมายถึง พุทธศาสนา คนไทยเคารพรักพระมหากษัตริย์และใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต