สวัสดี! .. อาเซียน / "7 วิชาชีพ" มาแรงใน AEC

รู้ไหมเอ่ย ?  มีอาชีพสุดฮิตอะไรบ้างที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในอาเซียน

 

  

         เรียกว่าน่าสนใจไม่น้อยสำหรับ 7 วิชาชีพที่มาแรงในอนาคตอันใกล้นี้  ซึ่งเมื่อเปิดเสรีการค้าอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) แล้ว  7 วิชาชีพเหล่านี้ สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียนได้อย่างสบายๆ
  

          เรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีดังกล่าว เป็นการเคลื่อนย้ายเฉพาะแรงงานฝีมือและต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ของอาเซียน โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะเริ่มในปี ค.ศ.2015 

          โดย  7  วิชาชีพ ดังกล่าวคือ  วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี  ส่วนสาขาอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างพิจารณา
 

          ทั้งนี้ชาววัยใสที่อยู่ในฐานะ นักเรียน-นักศึกษา จึงควรเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการสื่อสารและการทำงาน รวมทั้งความรู้ด้านวิชาการในแขนงต่างๆ  ที่สำคัญขอกระซิบอีกนิดว่าในสาขาวิชาหลักที่ได้มีการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันแล้ว 7 สาขานั้น จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน “คณิตศาสตร์” และ “วิทยาศาสตร์” มาก่อนนะจ๊ะ