อย.ออก3มาตรการคุมเข้มสกัดแอปเปิ้ลพิษ

สั่งเช็กหมดทั้ง 2 พันธุ์ที่ยี่ห้อขึ้นบัญชีดำ และทั้งคนละยี่ห้อ รวมทั้งแอปเปิ้ลทั่วไป เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีหลุดรอดไปขายในเมืองไทยแน่นอน แนะเพื่อความปลอดภัย ล้างและปอกเปลือกก่อน

     นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา มีหนังสือแจ้งไทย เพื่อเรียกเก็บสินค้าแอปเปิ้ล พันธุ์กาล่า และแกรนนี่สมิธ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Granny’s Best” หรือ “Big B” จากบริษัท Bidart Bros. เนื่องจากพบว่าการสัมผัสกับสินค้า อาจเกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพหรืออันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งทั้ง 2 รายการเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคลิสเทอริโอซิส ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กแรกเกิด หญิงมีครรภ์ คนชรา ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทั้งนี้ด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบแอปเปิ้ลนำเข้าจากอเมริกาที่ด่านแหลมฉบังซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบ

     รองเลขาฯอย.กล่าวว่า  อย. ได้ดำเนินการตาม มาตรการหลัก ได้แก่  1.แอปเปิ้ลที่มีปัญหาทั้งสายพันธุ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Granny’s Best” หรือ “Big B” หรือแอปเปิ้ลที่มาจากบริษัทBidart Bros. ด่านจะไม่ให้นำเข้าและส่งคืนประเทศผู้ผลิต 2.กรณีเป็นแอปเปิ้ลพันธุ์กาล่า และแกรนนี่สมิธ แต่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่พบปัญหา จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ โดยให้ผู้นำเข้ารอผลตรวจวิเคราะห์ก่อนนำออกจำหน่าย 3. กรณีแอปเปิ้ลทั่วไป จะสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ เพื่อเฝ้าระวังต่อไป พร้อมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เฝ้าระวังตลาดสด แหล่งจำหน่ายค้าปลีกและส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกทาง

     ทั้งนี้ หากพบแอปเปิ้ลไม่ได้มาตรฐานหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค อย. จะไม่อนุญาตให้นำเข้ามาภายในประเทศอย่างเด็ดขาด  รวมทั้งติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยควรล้างและปอกเปลือกผลไม้ แยกภาชนะที่ใช้กับของดิบและสุก หมั่นทำความสะอาดภายในตู้เย็น และล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับอาหารสดทุกชนิด จะช่วยป้องกันปนเปื้อนของเชื้อโรคได้