อยู่ยาว

เเนวร่วมคนไทยรักชาติยังคงปรักหลักชุมนุมเรียกร้องเรื่องเขาพระวิหารอยู่ที่ท้องสนามหลวงอย่างเหนียวแน่น แม้ว่าทางกรุงเทพมหานครประกาศขอคืนพื้นที่จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาแ้ล้วก็ตาม