เลือก ก.กลางแข่งขันดุเดือด

เลือก ก.กลางแข่งขันดุเดือด

"สรณะ-ศักดิพงษ์-ฐิตินันท์"ได้นั่งก.ท./ "เชื้อ-ทรงศักดิ์-พัสกร"เข้าวินก.อบต.

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) เพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น โดยในส่วนของก.ท.นั้น ทีมงานของนายสรณะ เทพเนาว์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในฐานะนายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ส่งตัวแทนในนามสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้ารับการคัดเลือก 3 คน ประกอบด้วย นายสรณณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมฯ นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.คีรีมาส จ.สุโขทัย และนายนพคุณ ดิลกภากรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ แต่ผลการเลือกตั้งกลับปรากฎว่าทีมงานของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้รับคัดเลือกเพียงคนเดียวเท่านั้น คือ นายสรณะ เทพเนาว์

     โดยผลการเลือกตั้งในส่วนของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ปรากฎว่า นายสรณะ เทพเนาว์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ 1 ได้คะแนน 151 คะแนน ลำดับที่ 2 นายศักดิพงษ์ ธรรมอาชชวกุล ปลัดเทศบาลตำบลบางา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ในฐานะประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ 106 คะแนน ลำดับ 3 นางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้ 97 คะแนน

     ส่วนก.อบต. ปรากฎกว่า ทีมของสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ของนายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดอบต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายกฯ ที่ส่งทีมลงรับคัดเลือก 3 คนปประกอบด้วย นายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง ปลัดอบต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และ นายสมบูรณ์ วารินสุข ปลัดอบต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์  แต่ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า ทีมของสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเพียง 2 คน คือ นายเชื้อ ฮั่นจินดา และนายทรงศักดิ์ โอษะคลัง ส่วนนายสมบูรณ์ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

     โดยผลการเลือกตั้ง ก.อบต.อย่างเป็นทางการปรากฎว่า นายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย มีคะแนนมาเป็นลำดับที่ 1 ได้  158  คะแนน ลำดับที่ 2 นายพัสกร ใยน้อย ปลัดอบต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ลำดับที่ 3 นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง ปลัดอบต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ได้ 84 คะแนน