โพลล์ชี้คนกรุงแปะข้างฝา!ขู่จำฝังใจ”นโยบายต้องทำได้จริง”

สวนดุสิตโพล ยังให้ “จูดี้” แรงแซง “คุณชาย” ลิ่ว 44.04% ต่อ 34.13% ระบุชอบเลือกตั้งครั้งนี้นโยบายหลากหลายดี ไม่ชอบหาเสียงแบบไม่เห็นตัว

    สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นคนกทม.ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. กรณี “การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในสายตาของคนกรุงเทพฯ” (ครั้งที่ 3) 3,198 คน โดยกระจายครบทั้ง 50 เขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 9-13 ก.พ.56 สรุปผลดังนี้

     ผู้สมัครที่คนกทม.จะเลือก อันดับ 1 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ 44.04% อันดับ 2 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 34.13% อันดับ 3 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 6.09% อันดับ 4 นายสุหฤท สยามวาลา 1.20% อันดับ 5 นายโฆสิต สุวินิจจิต 0.65% อันดับ 6 นายวิละ อุดม 0.13% อันดับ 7 ผู้สมัครอื่นๆ เช่น นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง นายวรัญชัย โชคชนะ 0.29% และยังไม่ตัดสินใจ 13.47%

     คนกทม.ประทับใจอะไรมากที่สุดในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งนี้ อันดับ 1 นโยบายมีความหลากหลายและมีแนวทางใหม่ๆ มากขึ้น 44.74% อันดับ 2 ผู้สมัครหมายเลขต่างๆ ลงพื้นที่หาเสียงในกทม.อย่างต่อเนื่อง 15.77% อันดับ 3 ได้เห็นความตั้งใจ ความกระตือรือร้นของผู้สมัครแต่ละคนในการเลือกตั้งครั้งนี้ อันดับ 4 รูปแบบ วิธีหาเสียงผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย 14.11% อันดับ 5 การหาเสียงที่สร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา ไม่ทะเลาะหรือโจมตีกันรุนแรง 10.36%

     คนกทม.ไม่ประทับใจอะไรมากที่สุดในการหาเสียงครั้งนี้ อันดับ 1 ในบางพื้นที่ผู้สมัครไม่ได้ลงมาหาเสียงเอง มีแค่ทีมหาเสียงที่เข้ามา 32.68% อันดับ 2 กรณีที่ผู้สมัครบางคนเป็นที่สนใจของสังคมก็จะมีทั้งนักข่าวและประชาชนมามุงดูกันจำนวนมาก ทำให้วุ่นวายและจราจรติดขัด 22.25% อันดับ 3 การพูดหาเสียงที่เกินความจริง ไม่สามารถทำได้อย่างที่พูด 19.01% อันดับ 4 สื่อมวลชนมักนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเฉพาะผู้สมัครเพียงสองพรรคใหญ่ 15.35% อันดับ 5 รถหาเสียงที่วิ่งตามท้องถนนเปิดลำโพงเสียงดังทำให้รู้สึกรำคาญและฟังไม่รู้เรื่อง 10.71%

     ขณะสิ่งที่คนกทม.อยากฝากบอกถึงผู้สมัคร อันดับ 1 ขอให้รักษาสัญญา นโยบายที่พูดไว้ขอให้ทำได้จริง 52.79% อันดับ 2 ถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯกทม.ขอให้มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการทำงาน ทำเพื่อคน กทม.อย่างแท้จริง 16.03% อันดับ 3 ขอให้ผู้สมัครทุกคนหาเสียงด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ซื้อเสียง 15.22% อันดับ 4 เป็นกำลังใจให้ผู้สมัครทุกคนให้เดินหน้าสู้ต่อไป 8.17% อันดับ 5 อยากให้แก้ปัญหารถติดและระบบขนส่งมวลชนให้ดี 7.79%