Syndicate content facebook Syndicate content Log In
ดวงวันนี้ ....อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา

ประจำวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557

ประจำวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .17 สีฟ้าขาว ดาว 2 5 4 อักษร ส.ร.ท. เลขเด่น 9 4 มีลาภ

 

ประจำวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557

ประจำวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557

 ขึ้น14 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .19 สีม่วงเทา ดาว 2 6 1 อักษร พ.ว.ป. เลขเด่น 5 2 มี ลาภ

 

     เด็กชาย ที่เกิดวันนี้ มีตำแหน่งใหญ่โต รัก งานการเมืองการบริหารการส่งออก มีความสุข ในครอบครัวที่ดี การศึกษาทางการค้าก้าวหน้าไปศึกษาต่อต่างประเทศสำเร็จสูงสุด สุขภาพแข็งแรง

ประจำวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557

ประจำวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557

 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .21 สีดำฟ้าดาว 2 5 9 อักษร ส.ร.ท. เลขเด่น 1 8 มีลาภ

 

     เด็กชาย ที่เกิดวันนี้ อนาคตเด่นดังมาก รัก งานด้านการค้าส่งออกต่างประเทศ จะมีความสุข ในครอบครัวที่ดี การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์จะสำเร็จมีชื่อเสี่ยงสูงสุด สุขภาพแข็งแรงอายุยืน

ประจำวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557

ประจำวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .29 สีเขียวดำ ดาว 5 6 2 อักษร ว.ร.อ. เลขเด่น 3 4 มีลาภ

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557

ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557

 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .31 สีเทาดำ ดาว 2 8 1 อักษร ก.ม.ป.เลขเด่น 67 มีลาภ

 

ประจำวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557

ประจำวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557

 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ฤกษ์ .45 สีดำแดง ดาว 4 1 2 อักษร ป.อ.ต. เลขเด่น 5 2 มีลาภ

 

ประจำวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557

ประจำวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ 41 สีฟ้าเทา ดาว 2 4 8 อักษร ป.ร.อ.เลขเด่น 2 4 มีลาภ

     

ดวงประจำวันพฤหัสที่ 6 มีนาคม 2557

ดวงประจำวันพฤหัสที่ 6 มีนาคม 2557

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .28 สีดำ ฟ้า ดาว 4 1 2 อักษร ป.ร.ส..เลขเด่น 2 3 มี ลาภ

      

ประจำวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557

ประจำวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557

 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .56 สีม่วงเทา ดาว 7 2 6 อักษร อ.ร.ว. เลขเด่น 5 2 มี ลาภ

     เด็กชาย ที่เกิดวันนี้ อนาคตวาสนาดี รัก งานการค้าการธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ และจะมีความสุข ในครอบครัวที่ดี การศึกษาทางการค้าก้าวหน้าไปศึกษาต่อการคลังสำเร็จสูงสุด สุขภาพแข็งแรงและจะได้เป็นนักกีฬาที่เด่นดังร่ำรวยมาก

ประจำวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557

ประจำวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557

 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .28 สีเทาดำ ดาว 5 4 2 อักษร ส.ร.ป. เลขเด่น 5 9 มี ลาภ

ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557

ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557

 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .59 สีฟ้าขาว ดาว 7 5 4 อักษร พ.ร.ท. เลขเด่น 9 4 มีลาภ

 

ประจำวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557

ประจำวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557

 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน4 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์.56 สีเขียวม่วง ดาว 3 65 อักษร พ.ร.อ. เลขเด่น 56 มีลาภ

ประจำวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

ประจำวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

แรม 11 ค่ำ เดือน3ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .59 สีน้ำเงินเทา ดาว 2 6 1 อักษร พ.ร.ส. เลขเด่น 7 1 มี ลาภ

     

ประจำวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ประจำวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

แรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ ..26 สีแดงดำ ดาว 2 5 9 อักษร ส.จ.ท. เลขเด่น 5 4 มีลาภ

 

ประจำวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

ประจำวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

แรม 8 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .19 สีม่วงฟ้า ดาว 7 5 1 อักษร ว.อ.จ. เลขเด่น 5 1 มีลาภ

 

ประจำวันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ประจำวันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

แรม 6 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .19 สีเขียวดำ ดาว 1 6 2 อักษร ข.ร.อ. เลขเด่น 2 4 มีลาภ

 

ประจำวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ประจำวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

แรม 3 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .21 สีขาวดำ ดาว 8 5 9 อักษร พ.ว.อ. เลขเด่น 4 5 มีลาภ

   

ประจำวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

ประจำวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

 แรม1 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .31สีเขียวดำ ดาว 2 6 1 อักษร พ.ร.อ. เลขเด่น 9 6 มีลาภ

 

ประจำวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

ประจำวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

ขึ้น15 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย วันนี้ ฤกษ์.29 สีดำแดง ดาว 7 3 1อักษร พ.ว.ส.เลขเด่น 3 8 มีลาภ

ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

ขึ้น10 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .59 สีเทาดำ ดาว 4 2 1 อักษร พ.ส.จ. เลขเด่น 4 4 มี ลาภ

  

ประจำวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

ประจำวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .31 สีม่วงเทา ดาว 9 6 4 อักษร ร.ป..ร.เลขเด่น 5 9 มี ลาภ

ประจำวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

ประจำวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

ขึ้น5 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์ .41 สีดำเทา ดาว 7 8 5 อักษร พ.ว.ส. เลขเด่น 5 9 มี ลาภ เด็กชายที่เกิดวันนี้ มีตำแหน่งใหญ่โต รัก งานการเมืองการบริหารการค้าทั่วไป มีความสุข ในครอบครัวที่ดี การศึกษาทางการค้าก้าวหน้าไป

ประจำวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ประจำวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย วันนี้ฤกษ์.59 สีดำเทา ดาว 5 2 1 อักษร อ.ร.ป. เลขเด่น 3 8 มีลาภ

   

ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557

ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557

 แรม 11 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็งวันนี้ฤกษ์ .29 สีฟ้าขาว ดาว 1 9 5 อักษร พ.ส.อ. เลขเด่น 2 8 มี ลาภ

ประจำวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557

ประจำวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557

 แรม10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็งวันนี้ฤกษ์ .31 สีม่วงแดง ดาว 6 2 5 อักษร จ.ร.ว. เลขเด่น 5 6 มี ลาภ

     

ประจำวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557

ประจำวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557

แรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง วันนี้ฤกษ์ .27 สีดำเทา ดาว 2 7 5 อักษร ท.ก.ส. เลขเด่น 6 1 มีลาภ

 

     เด็กชาย ที่เกิดวันนี้ มีตำแหน่งใหญ่โต รักงานการเมืองการบริหารการค้าทั่วไป มีความสุขในครอบครัวที่ดี การศึกษาทางการค้าก้าวหน้าไป ศึกาต่อทางบริหารสำเร็จสูงสุด สุขภาพแข็งแรง

   

ดวงประจำวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 แรม 5 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง

ดวงประจำวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 แรม 5 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง

วันนี้ฤกษ์ .28 สีดำ เทา ดาว 7 6 5 อักษร ส.ร.ป. เลขเด่น 5 1 มีลาภ

 

     เด็กชาย ที่เกิดวันนี้ มีความสำเร็จที่ดี ชอบงานด้านการค้าส่งการเกษตรพืชไร่ มีความสุขในครอบครัวที่ดี การศึกษาทางด้านการเมือง จะสำเร็จมีชื่อเสียงสูงสุด สุขภาพแข็งแรงอายุยืน

 

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557

แรม8 ค่ำ เดือน 2 ปีฉลู วันนี้ฤกษ์ 39สีฟ้าดำ ดาว 8 4 9 อักษร ส.ร.อ.เลขเด่น 2 7 มีลาภ เด็กชายที่เกิดวันนี้ มีความสามารถสูงในด้านการค้าอาหารเครื่องดื่มร่ำรวย และมีการค้า ลงทุนด้านการประดิษฐ์ส่งออกต่างประเทศจนรวยศึกษารัฐศาสตร์จะสำเร็จสูงสุด

ประจำวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง

ประจำวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง

วันนี้ฤกษ์ .41 สีดำน้ำเงิน ดาว 7 4 9 อักษร ท.ร.อ.เลขเด่น 2 7 มีลาภ

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557

ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557

 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง วันนี้ฤกษ์ .41 สีฟ้าเทา ดาว 9 5 4 อักษร ป.ร.ท. เลขเด่น 6 4 มีลาภ