Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สหกรณ์

มุกดาหารรณรงค์ลดต้นทุนปลูกข้าว คืนความสุขชาวนา

มุกดาหารรณรงค์ลดต้นทุนปลูกข้าว คืนความสุขชาวนา

มุกดาหาร: นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขสู่ชาวนา เพื่อเผยแพร่มาตรการแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นการคืนความสุขให้กับชาวนา ในปีการผลิต 2557/2558 โดยมีนายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าที่ท้าการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอน้ำเที่ยง จังหวัดมุกดาหาร

-->
Submitted by pudthachat on Thu, 21/08/2014 - 01:07

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ปลาส้มสมุนไพร ของดีเวียงหนองล่อง

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ปลาส้มสมุนไพร ของดีเวียงหนองล่อง

คอลัมน์ แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอพาท่านผู้อ่านแอ๋วเหนือ เพื่อทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม(ปลาจีน )สมุนไพร ภายใต้แบร์น “แม่จำปา” ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดงเหนือ เพราะเป็นปลาส้มที่ไม่อร่อยเพียงอย่างเดียว แต่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

บ้านดงเหนือ ตำบลวังผาง อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำปิง และแม่น้ำลี้เมื่อหาปลามาได้จำนวนมากก็จะประสบกับปัญหาราคาปลาตกต่ำ จึงนำมาทำเป็นปลาส้มสามารถเก็บรับประทานได้หลายวัน ให้รสชาติอร่อย เมื่อนำไปทอด ย่าง ก็จะเพิ่มความอร

สกู๊ปพิเศษ แนวคิดการส่งเสริม การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์(Rice Seed Whole Value Chain Network) ในจังหวัดอุทัยธานี

สกู๊ปพิเศษ แนวคิดการส่งเสริม การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบาย Whole Value Chain Network เพื่อขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ทั้งระบบผ่านการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่มูลค่า เริ่มตั้งแต่กระบวนการเริ่มผลิต รวบรวมขนส่ง และไปจนถึงเรื่องการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็งจากความร่วมมือกันของเครือข่ายสหกรณ์

นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่มีสมาชิกสหกรณ์และกล

ชอท.ลุยติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์/บริการด้านการเงินผ่านATM

ชอท.ลุยติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์/บริการด้านการเงินผ่านATM

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด แจงองค์กรก้าวหน้าเป็น มีสหกรณ์ออมทรัพย์สมัครเป็นสมาชิก 42 แห่ง พร้อมให้บริการโปรแกรมในการบริหารจัดการสหกรณ์ และระบบ ATM สมาชิกสามารถกดเงินผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลาม

กทม.: นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด (ชอท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ชุมนุมฯ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วจำนวน 42 สหกรณ์ ในการให้บริการสมาชิก ชุมนุมฯมีผลิตภัณฑ์หลัก

ศรีสะเกษส่งเสริมธรรมาภิบาล สร้างภูมิคุ้มกันบริหารสหกรณ์

ศรีสะเกษส่งเสริมธรรมาภิบาล สร้างภูมิคุ้มกันบริหารสหกรณ์

ศรีสะเกษ: ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายมาโนช ชลอวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกพืชผักและผลไม้กันทลักษ์ จำกัด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกพืชผักและผลไม้กันทลักษ์ จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 308 ราย มีทุนดำเนินงานกว่า 10.33 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ได้เ

สสพ.2ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ อบรม“เด็กไทย หัวใจสหกรณ์”

สสพ.2ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ อบรม“เด็กไทย หัวใจสหกรณ์”

กทม.: คณะขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2) จัดโครงการอบรม “เด็กไทย หัวใจสหกรณ์” เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการสหกรณ์ และวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ โดยมีคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สุดยอดสินค้าตำบลบัวโคก

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สุดยอดสินค้าตำบลบัวโคก

คอลัมน์แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ข้าวของขบวนการสหกรณ์ ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก ของสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก จำกัด

ปัจจุบันอาหารหลักอย่างข้าว มีการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เพราะพิษภัยจากสารเคมีส่งผลกระทบต่อตัวผู้ผลิต สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการลดต้นทุน ลดรายจ่ายเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดสารเคมี ทำให้กระแสการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจเพิ่ม

กสส.ปรับระบบการทำงานเข้มข้นป้องกันใช้สหกรณ์แสวงหาประโยชน์/พัฒนาการปฏิบัติงานบุคลากร

กสส.ปรับระบบการทำงานเข้มข้นป้องกันใช้สหกรณ์แสวงหาประโยชน์/พัฒนาการปฏิบัติงานบุคลากร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ย้ำข้าราชการต้องเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริม แนะนำ กำกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง หวังป้องกันใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์

สุพรรณบุรี: นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริม แนะนำ และกำกับการดำเนินงานของสห

ขามทะเลสอปลุกสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ขามทะเลสอปลุกสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ส่งเสริมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกแนวทางการปฏิบัติตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ หวังอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาของสมาชิกสหกรณ์ และลูกหลาน

นครราชสีมา: นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน ผู้นำชุมชน และสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นพี่เ

ชสอ.น้อมรับแนวพระราชดำริ สร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์

ชสอ.น้อมรับแนวพระราชดำริ สร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์

นครพนม: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ในโอกาสนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการจัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 254

เตือนสมาชิกสกก.พรรณานิคม ศึกษาตลาดยางพาราก่อนปลูก

เตือนสมาชิกสกก.พรรณานิคม ศึกษาตลาดยางพาราก่อนปลูก

สกลนคร: นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ขำอินทร์ รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ โดยมีนางพัทธนันท์ เศรษฐกุลสิทธิ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และนางรัชรินทร์ แก้วก่า เลขาธิการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด จังหวัดสกลนคร

นางพัทธนันท์ เศรษฐกุลสิทธิ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพรรณนานิคม จำกัด กล่าวว่า สหกร

แปดริ้วอบรม กำนัน-ผญบ.รู้วิถีสหกรณ์

แปดริ้วอบรม กำนัน-ผญบ.รู้วิถีสหกรณ์

ฉะเชิงเทรา: นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนำการสหกรณ์ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอรัญ วิสุทธิแพทย์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

เม็ดบัวอบกรอบ “”แม่จรูญ” สุดยอดธัญพืช

เม็ดบัวอบกรอบ “”แม่จรูญ” สุดยอดธัญพืช

คอลัมน์แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ กลับมาพบกับคุณผู้อ่านอีกแล้ว เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆ ของขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย โดยฉบับวันนี้ ขอแนะนำของว่างขบเคี้ยว ช่วยให้คลายหิว คือ ผลิตภัณฑ์เม็ดบัวอบกรอบ ภายใต้แบรนด์สินค้า “แม่จรูญ” ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บึงสีไฟ

เม็ดบัว หนึ่งในสุดยอดธัญพืช ที่ให้คุณค่าทางอาหารสูง ทานได้ทั้งสดและแห้ง มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบมากกว่าข้าว 3 เท่า อีกทั้งเป็นแหล่งรวมของวิตามินอีกหลา

บทความพิเศษ การบริหารคนเก่ง สร้างคนดีอย่างไรในสหกรณ์

บทความพิเศษ การบริหารคนเก่ง สร้างคนดีอย่างไรในสหกรณ์

เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาชาวนาไทยหลายคนไม่ได้รับเงินโครงการจำนำข้าว ส่งผลกระทบทั้งในธุรกิจระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีเกษตรกรเป็นสมาชิก พวกเขาเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนมาก จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกร

สาเหตุที่กระทบต่อธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพราะว่าสมาชิกทุกคนมีสถานะเป็นทั้งผู้ใช้บริการและเป็นเจ้าของกิจการ เพราะคนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องนำเงินมาถือหุ้นในสหกรณ์ และต้องมามีส่วนร่วมใช้บริการในธุรก

สกก.ห้วยคตสร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ขยายความรู้แบบวิถีพอเพียง

สกก.ห้วยคตสร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ขยายความรู้แบบวิถีพอเพียง

สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด ปลื้มน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยพัฒนาสหกรณ์ พร้อมตั้งศูนย์เรียนรู้ ขยายความรู้สู่สมาชิก และเพื่อนสหกรณ์ ขณะที่ ผจก.สหกรณ์ ระบุนำระบบสหกรณ์ ผสมผสานหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ

อุทัยธานี: นางพนาพร สุวรรณโชติ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด ได้ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามแผนงานของกรม

เปิดติวเข้มครูเมืองศรีสะเกษ เพิ่มความรู้สอนวิชาสหกรณ์

เปิดติวเข้มครูเมืองศรีสะเกษ เพิ่มความรู้สอนวิชาสหกรณ์

ศรีสะเกษ: นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ หรือดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

กสส.สั่งสำรวจข้อมูลยางพารา เตรียมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

กสส.สั่งสำรวจข้อมูลยางพารา เตรียมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ชลบุรี: นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมกันทั่วประเทศ เกี่ยวกับโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมยางพาราในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีนายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

นายประทีป กล่าวว่า ทั้งนี้ ประเด็นในการประชุมดังกล่าว นายวินัย กสิรักษ์ ได้สั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุ

มะนาวผงปรุงรส เครื่องดื่มสมุนไพรไทย

มะนาวผงปรุงรส เครื่องดื่มสมุนไพรไทย

เวียนกลับมาอีกครั้ง สำหรับวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์ คอลัมน์ แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ก็เช่นเดียวกัน เป็นเวลาที่ต้องเสาะหาผลิตภัณฑ์ของพี่น้องขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ มานำเสนอ โดยฉบับวันนี้ ขอแนะนำ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มะนาวผงปรุงรส ของกลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าขามสามัคคี

มะนาว นอกจากใช้ปรุงรสในอาหารหลายประเภท ยังนำมาใช้เป็นเครื่องดื่ม สรรพคุณทางยา เพราะเป็นผลไม้ที่มีกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดซิตริก กรดมาลิค ไวตามินซี มะนาวมีประโยชน์ใช้เป็นยาสมุ

สกู๊ปพิเศษ กำแพงเพชร เลี้ยงโคขุน เพื่อขาย เชื่อมโยงเครือข่าย สู่ระดับกลางน้ำและปลายน้ำ

สกู๊ปพิเศษ กำแพงเพชร เลี้ยงโคขุน เพื่อขาย เชื่อมโยงเครือข่าย สู่ระดับกลางน้ำและปลายน้ำ

สหกรณ์เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 11บ้านปางมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร มีสมาชิก จำนวน 135 คน และมีนางธนพัต อินโห้ เป็นประธาน ในระยะแรกสมาชิกสหกรณ์เลี้ยงโคขุนเพื่อขาย เฉลี่ยครอบครัวละ 10 ตัว โดยซื้อวัวตะกอ หรือวัวรุ่น น้ำหนัก 180-200 กิโลกรัม ตัวละ 25,000-28,000 บาท เลี้ยงไว้ 4-5 เดือน จะได้น้ำหนักประมาณ 400 กิโลกรัม สามารถจำหน่ายได้ตัวละประมาณ 40,000 บาท หักค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค และค่าจัดการ แล้ว เกษตรกรสมาชิกจะได้กำไรตัวละประมาณ 3,000 บาท-->

สหกรณ์/โรงเรียนสุโขทัยหนุนออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติฯ/รณรงค์เยาวชนฝึกนิสัยการออม

สหกรณ์/โรงเรียนสุโขทัยหนุนออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติฯ/รณรงค์เยาวชนฝึกนิสัยการออม

ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สถานศึกษาสุโขทัย ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมการออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขณะที่สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ชี้ สอดคล้องการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ 1-3

สุโขทัย: นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายกลุ่มอาชีพ ได้ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส

ครบุรีมอบรางวัลจูงใจสมาชิก ร่วมดำเนินธุรกิจสหกรณ์เพิ่ม

ครบุรีมอบรางวัลจูงใจสมาชิก ร่วมดำเนินธุรกิจสหกรณ์เพิ่ม

นครราชสีมา: นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด เพื่อรายงานผลการดำเนินในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิกสหกรณ์ ได้รับทราบ โดยมีนายจำรัส หมอกกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

นางธญา โบสุวรรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด กล่าวรายงานว่า ผลดำเนินงานส

ศุนิมิตไพรบึงระดมทุนสมาชิก เพิ่มทุนธุรกิจ/ลดดอกเบี้ยเงินกู้

ศุนิมิตไพรบึงระดมทุนสมาชิก เพิ่มทุนธุรกิจ/ลดดอกเบี้ยเงินกู้

ศรีสะเกษ: นายเทเวศร์ มีศรี ปลัดอาวุโส อำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันระดมทุนครอบครัวสมาชิกสหกรณ์” ของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด โดยมีนายพนม บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมงานกว่า 600 คน ณ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคมอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

นายพงษภัทร กุลบุตร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด กล่าว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อระดมทุนเงินฝากจากสมาชิกสห

น้ำพริกกรอบสมุนไพร เพิ่มรสชาติอาหารมื้อโปรด

น้ำพริกกรอบสมุนไพร เพิ่มรสชาติอาหารมื้อโปรด

จากฉบับที่แล้ว ได้แนะนำผลิตภัณฑ์หมูทุบปรุงรส คอลัมน์แกะก่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ จึงขอแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารที่จะทานคู่กัน เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับมื้อโปรดของผู้อ่าน คือ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกรอบสมุนไพร ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง สังกัดสหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง ได้ใช้ภูมิปัญญาดัดแปลงสมุนไพรที่ปลูกในบ้านมาปรุงอาหาร หรือถนอมอาหารให้รับประทานได้นาน มีคุณค่าโภชนาการ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกกรอบสมุนไพร” และผลิตภัณฑ์อื

เลยลุย3มาตรการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว/ลดหนี้สมาชิก60.65 ล้านบาท

เลยลุย3มาตรการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว/ลดหนี้สมาชิก60.65 ล้านบาท

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เดินเครื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลดต้นทุนการผลิต ผ่านระบบสหกรณ์ ตามนโยบาย คสช. คืนความสุขชาวนาไทย พร้อมดึง 3 สหกรณ์ รวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก

เลย: นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.

พังงานำร่อง60ร.ร.“ออมทรัพย์ออมความดี”

พังงานำร่อง60ร.ร.“ออมทรัพย์ออมความดี”

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ลงนามร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด จัดโครงการ “ออมทรัพย์ออมความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ส่งเสริมการออมเยาวชน หวังสร้างรากฐานการเป็นสมาชิกสหกรณ์ในอนาคต

พังงา: ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “ออมทรัพย์ออมความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

สกก.คำตากล้าผลิตมูลสัตว์อัดเม็ด ช่วยสมาชิกลดต้นทุนการปลูกข้าว

สกก.คำตากล้าผลิตมูลสัตว์อัดเม็ด ช่วยสมาชิกลดต้นทุนการปลูกข้าว

สกลนคร: นางลำไย บึงแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคำตากล้า จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะการผลิตข้าว และพืชอื่นๆ มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนหลัก คือ ปุ๋ย ทำให้สหกรณ์ฯ พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยผลิตมูลสัตว์อัดเม็ดในวิธีการระดมตัวแทนสมาชิก แต่ละกลุ่มเข้ามาฝึกอบรมด้วยวิธีปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก เพื่อสามารถนำความรู้ไปผลิตเองโดยสหกรณ์ฯ มีเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์เตรียมไว้ให้บริการ ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตตามหลักวิชาการ วิทยากรผ่านการอบรมทั้งภาครัฐ และเอกชน คือ นำมูลสัตว์มาบดใ

ชุมนุมบริการฯประชุมใหญ่ ชี้ทุกฝ่ายบริหารองค์กรเติบโต

ชุมนุมบริการฯประชุมใหญ่ ชี้ทุกฝ่ายบริหารองค์กรเติบโต

กทม.: นายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วยระเบียบวาระรายงานการประชุม และแสดงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ สำนักพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด สาขาบางนา กรุงเทพฯ

นายสัญญา ลำเจียกเทศ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ จำกัด กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาชุมนุมสหกรณ์ฯ ได

สกก.ศรีรัตนะ ตอบรับ“คสช.” ลดต้นทุนข้าว

สกก.ศรีรัตนะ ตอบรับ“คสช.” ลดต้นทุนข้าว

ศรีสะเกษ: ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายมาโนช ชะลอวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการลดราคาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ของสหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด พร้อมให้คำแนะนำ และ ณ สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.สุพจน์ กล่าวว่า เนื่องจากคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดข้าวได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแ

หมูทุบปรุงรส สินค้าแปรรูปบ้านรีพัฒนา

หมูทุบปรุงรส สินค้าแปรรูปบ้านรีพัฒนา

จากได้พักในวันหยุดยาว และมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยว จึงได้สรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพของพี่น้องขบวนการสหกรณ์ มาแนะนำ โดย คอลัมน์แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอนำเสนอ ผลิตภัณฑ์หมูทุบปรุงรส ภายใต้แบรนด์ "บัวศรีทอง" ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านรีพัฒนา

หมู เป็นเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคมากที่สุด สามารถนำมาทำอาหารอร่อยๆ ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ หมูทอด หมูตุ๋น หมูย่าง หมูอบ หรือนำไปแปรรูปเป็นอาหารฝรั่ง อาทิ ไส้กรอก แฮม เบคอน รวมถึงใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารจานอื่นๆ ได้อีกมาก

คอลัมน์ “กด Like สหกรณ์เด่น” สกก.ธรรมชาติวัดญาณฯ จก. คลายทุกข์สมาชิกด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คอลัมน์ “กด Like สหกรณ์เด่น” สกก.ธรรมชาติวัดญาณฯ จก. คลายทุกข์สมาชิกด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ เพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

เหมือนเช่น สหกรณ์การเกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ จำกัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งคอลัมน์ “กด Like สหกรณ์เด่น” โดย ดอกพุด ได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัส พบว่า มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ ควบคู่กับหลักการสหกรณ์ คือ การช่วยเหลือซ