Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สหกรณ์

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยุคใหม่ “ไฮเทค คลีน”

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยุคใหม่ “ไฮเทค คลีน”

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอเอาใจท่านผู้อ่านที่เป็นแม่บ้าน จะต้องดูแลทำความสะอาดบ้านให้สะอาดให้สมกับแม่ศรีเรือน คือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด “ไฮเทค คลีน” ของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง

กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง สังกัดสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด เกิดจากแม่บ้านในชุมชน ได้ใช้เวลาว่างงานรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพื่อใช้เอง ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีการรวมกลุ่มโดยใช้ระบบสหกรณ์ในการบริหารจัดการ พร้อมสนับสนุนเงินทุน และส่งเสริมการฝึกอบรม

ภาพสังคม ร่วมแสดงความยินดี

ภาพสังคม ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรพล พงษ์เมธีอภิชัย เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 62 ปี ณ โรงแรมปริซ์ พาเลส กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม โรงสีข้าวพระราชทาน

ภาพสังคม โรงสีข้าวพระราชทาน

โรงสีข้าวพระราชทาน...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโรงสีข้าว โดยมี ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มโรงสีข้าวพระราชทาน โดยใช้วิธีการสหกรณ์เข้ามาดำเนินงาน และการพัฒนาระบบการผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่ เมื่อเร็วๆ นี้

ชี้แนะสมาชิกสหกรณ์ทุ่งลุยลายฯ สร้างพลังแก้ปัญหาธุรกิจยางพารา

ชี้แนะสมาชิกสหกรณ์ทุ่งลุยลายฯ สร้างพลังแก้ปัญหาธุรกิจยางพารา

    ชัยภูมิ: นายบุญหนา มหานาม ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด เป็นประธานการประชุมกลุ่มสมาชิก เพื่อให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกสมาชิกมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมในสหกรณ์ฯ โดยมีนางสาวเบญจวรรณ บุญไร่ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม และพบปะสมาชิก ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพ

     กลุ่มอาชีพ...นางมะลิ เกิดแสง ประธานเครือข่ายการผลิตและการตลาดของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวจันทิรา ไชยแสน ประธานเครือข่ายกลุ่มอาชีพพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการร่วมกันด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และนายนรินทร์ ยิ้มสรวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร

ยางพารา…พืชเศรษฐกิจ

ยางพารา…พืชเศรษฐกิจ

สกู๊ปพิเศษ

ยางพารา…พืชเศรษฐกิจ 

มุมกฎหมาย การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของสหกรณ์

มุมกฎหมาย การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของสหกรณ์

กรณีสหกรณ์ใช้อาคารสำนักงานของสหกรณ์ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่สมาชิก มิได้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมแต่อย่างใด จะมีวิธีการผ่อนปรนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของสหกรณ์ได้หรือไม่

เครือข่ายหนี้สินชาวนาบุกทำเนียบร้องแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร

เครือข่ายหนี้สินชาวนาบุกทำเนียบร้องแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร

    วันที่ 3 ก.ค.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาประมาณ100คน นำโดย นายยศวัจน์ วัฒนศิริกุล ซึ่งชุมนุมค้างแรมหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เคลื่อนการชุมนุมมายังบริเวณประตู4ทำเนียบรัฐบาล มีการเดินเท้าและขึ้นรถปิ๊กอัพประมาณ20คัน บนถนนพิษณุโลก จากนั้นได้ส่งตัวแทน10คน เข้าพบนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่ห้องประชุม302 ตึกบัญชาการ เพื่อหารือแก้ไขปัญหาหนี้สินชาวนาโดยมีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย อาทิ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลัง, กองทุนหนี้สินชาว

จีนยกย่องพระปรีชาสามารถเพียบพร้อมด้วยความรู้ทุกด้าน ทรงตั้งพระทัยขจัดทุกข์ปชช.

จีนยกย่องพระปรีชาสามารถเพียบพร้อมด้วยความรู้ทุกด้าน ทรงตั้งพระทัยขจัดทุกข์ปชช.

จีน ยกย่องในพระปรีชาสามารถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเพียบพร้อมด้วยความรู้ทุกด้าน พร้อมส่งบทความเทิดพระเกียรติชื่นชม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นผู้ที่ช่วยทำให้ความสัมพันธ์ไทย-จีนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

สกู๊ปพิเศษ สหกรณ์จะช่วยสมาชิกได้อย่างไร

สกู๊ปพิเศษ สหกรณ์จะช่วยสมาชิกได้อย่างไร

สหกรณ์ (Cooperatives) เป็นระบบธุรกิจที่ไม่ใช้กำไรเป็นเครื่องจูงใจในการประกอบกิจการ แต่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น สหกรณ์เป็นธุรกิจที่มุ่งรวมคนมากกว่ารวมทุน

ทั้งนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้บรรยายพิเศษ “สหกรณ์จะช่วยสมาชิกได้อย่างไร” ให้สมาชิกสหกรณ์สตรีโนนสุวรณ จำกัด ได้รับฟัง ในโอกาสเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อบต.ดงอีจาน อำเภอโนนสุวรร

พิษณุโลกสร้างภูมิคุ้มกันสมาชิก-เยาวชนผ่านการออม/หนุนออมแบบเศรษฐกิจพอเพียง

พิษณุโลกสร้างภูมิคุ้มกันสมาชิก-เยาวชนผ่านการออม/หนุนออมแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ขบวนการสหกรณ์พิษณุโลก ร่วมกับสถานศึกษา ขับเคลื่อนโครงการออมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสครบ 60 พรรษา เน้นกิจกรรมส่งเสริมการออม รู้รับ-จ่าย สร้างภูมิคุ้มกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พิษณุโลก: ว่าที่ ร.ต.

แนะกรรมการสหกรณ์วังสะพุง ยึด“4M”บริหารจัดการองค์กร

แนะกรรมการสหกรณ์วังสะพุง ยึด“4M”บริหารจัดการองค์กร

เลย: นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายธัชกร ยมะคุปต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในรอบปีบัญชี 1 เมษายน 2556-31 มีนาคม 2557 ของสหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำหวัด เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกได้รับทราบ ณ สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำหวัด จังหวัดเลย

นายธัชกร ยมะคุปต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า จากที่ได้รับทราบงบการเงินของสหกรณ์ฯ พบว่า

กลุ่มทุ่งลุยลายสะสมทุนสำรอง พุ่งเป้าสถาบันเกษตรกรแท้จริง

กลุ่มทุ่งลุยลายสะสมทุนสำรอง พุ่งเป้าสถาบันเกษตรกรแท้จริง

ชัยภูมิ: นายไสว จุลละนันท์ ประธานกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งลุยลาย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโดยมีนางสาวเบญจวรรณ บุญไร่ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นางหนึ่งฤทัย บุญบำรุง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และสมาชิกเข้าประชุม ณ กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ

นายไสว กล่าวว่า ณ วันสิ้นปีทางบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งลุยลาย มีทุนดำเนินงานรวม 552

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ สมุนไพรแช่อิ่ม เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ สมุนไพรแช่อิ่ม เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับสมุนไพร ซึ่งประเทศไทยมีมากมาย บางชนิดมีรสชาติที่ขม บางชนิดหลายคนอาจมองว่า ไม่น่าจะทานได้ แต่กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ได้แปรรูปสมุนไพรไทย ให้สามารถรับประทานง่าย คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแช่อิ่ม

พืชสมุนไพร มีสรรพคุณทางยารักษาโรค ที่คนโบราณเรียกว่า “หวานเป็นลม ขมเป็นยา” แต่จะให้ทานสดๆ คงไม่สามารถทำได้ง่าย กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ได้แปรรูปสมุนไพร เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทานง่ายขึ้น แต่ยังคงคุณค่าทางยาเอาไว้

-->
Submitted by pudthachat on Wed, 03/09/2014 - 01:21

เกษตรฯสนองนโยบาย“คสช.”แก้วิกฤติสหกรณ์คอลงจั่นฯ/เร่งฟื้นฟูกิจการสหกรณ์

เกษตรฯสนองนโยบาย“คสช.”แก้วิกฤติสหกรณ์คอลงจั่นฯ/เร่งฟื้นฟูกิจการสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หลังศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งรับคำร้องให้มีการฟื้นฟูกิจการ พร้อมวอนสหกรณ์เจ้าหนี้ ร่วมฟื้นฟู หวั่นกระทบสมาชิก และความเชื่อมั่นระบบสหกรณ์ไทย

กษ.: นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามาบริหารประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้

ไทย-มาเลย์MOUขยายธุรกิจสินค้าสหกรณ์

ไทย-มาเลย์MOUขยายธุรกิจสินค้าสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หารือมาเลเซีย เห็นชอบขยายความร่วมมือการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน เน้นการผลิตอาหารฮาลาล พร้อมสนับสนุนงานด้านวิชาการระหว่างสหกรณ์ไทย-มาเลเซีย

มาเลเซีย : นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการบริหารองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ( ICA- AP) พร้อมด้วยพลโทดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานคณะอนุกรรมพัฒนาธุรกิจ และ Dato’ HJ.

ชาติตระการมอบทุนการศึกษา พัฒนาความรู้เยาวชนรุ่นใหม่

ชาติตระการมอบทุนการศึกษา พัฒนาความรู้เยาวชนรุ่นใหม่

พิษณุโลก: นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกในกิจกรรม 1 สหกรณ์ 1 ทุนการศึกษา ของสหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด ตามโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีว่าที่ ร.ต.

ชื่นชมสมาชิกศรัทธาสหกรณ์ แนะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่นชมสมาชิกศรัทธาสหกรณ์ แนะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

บุรีรัมย์: นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2557 ของสหกรณ์สตรีนางรอง จำกัด เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี โดยมีนางรัศมี พูดเพราะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุม ณ สหกรณ์สตรีนางรอง จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์

นางปริยาภัทร เต้นปักษี ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์สตรีนางรอง จำกัด กล่าวรายงานผลการดำเนินงานว่า สหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 7,503

สหกรณ์ฯบ้านส้ม ระดมทุนสมาชิก เสริมความมั่นคง

สหกรณ์ฯบ้านส้ม ระดมทุนสมาชิก เสริมความมั่นคง

นครราชสีมา: นายโกมินทร์ อินมะดัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านส้ม จำกัด เพื่อรายายผลการดำเนินงานให้สมาชิกได้รับทราบ โดยมีนายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุม ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านส้ม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

นายสมชาย ทิศกลาง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบน้ำตาลโตนด ของว่างเคี้ยวเพลิน

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบน้ำตาลโตนด ของว่างเคี้ยวเพลิน

คอลัมน์ แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ อยากแนะนำผลิตภัณฑ์ประเภทถั่ว ของคบเคี้ยวเพลิน ๆ มันๆ คือ ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบน้ำตาลโตนด ของกลุ่มสตรีบ้านชะแม ซึ่งได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มานำเสนอ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กลุ่มสตรีบ้านชะแม ได้นำวัฒนธรรมในการบริโภคเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ มาดัดแปลงเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แผ่นเพื่อส่งจำหน่าย จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า จนได้รับการค

สกู๊ปพิเศษ “ลุงลัภย์” ปราชญ์ชาวบ้านนักพัฒนางานสหกรณ์

สกู๊ปพิเศษ “ลุงลัภย์” ปราชญ์ชาวบ้านนักพัฒนางานสหกรณ์

จะบอกกล่าวเล่าความตามประวัติ                หลักฐานชัดสวยเด่นเป็นศักดิ์ศรี

ผู้นำชุมชนสุรนารีบูรณาการร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ/ถ่ายทอดความรู้จัดตั้งสหกรณ์

ผู้นำชุมชนสุรนารีบูรณาการร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ/ถ่ายทอดความรู้จัดตั้งสหกรณ์

เทศบาลตำบลสุรนารี ประสานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้นำชุมชน ร่วมสนับสนุนการส่งเสริมรวมกลุ่มประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ พร้อมเล็งจัดตั้งสหกรณ์ในตำบลสุรนารี

นครราชสีมา: พ.อ.อ.ธวัช พูลผล รองนายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้จัดตั้งสหกรณ์ ให้แก่กลุ่มผู้นำท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลสุรนารี จำนวน 86 คน เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ ซึ่

ชื่นชมสหกรณ์แสลงโทนมั่นคง แนะระดมทุนเพิ่มความเข้มแข็ง

ชื่นชมสหกรณ์แสลงโทนมั่นคง แนะระดมทุนเพิ่มความเข้มแข็ง

บุรีรัมย์: นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายลือ ราชประโคน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีสิ้นสุดทางบัญชี 30 เมษายน 2557 ของสหกรณ์การเกษตรแสลงโทน จำกัด โดยมีนายอดิศักดิ์ กลั่นประโคน ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรแสลงโทน จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์

นายอดิศักดิ์ กลั่นประโคน ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแสลงโทน จำกัด กล่าวรายงานผลการดำเนินงานว่า สหกร

ชลบุรีอบรมเทคนิคเป็นวิทยากร สร้างเครือข่ายด้านการสหกรณ์

ชลบุรีอบรมเทคนิคเป็นวิทยากร สร้างเครือข่ายด้านการสหกรณ์

ชลบุรี: นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางอุษณีย์ ถึงนาค ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ตามคู่มือฯ” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี

นางอุษณีย์ ถึงนาค ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การประชุม เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการขับ

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ น้ำบูดูสายบุรี เครื่องปรุงรสสูตรใต้

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ น้ำบูดูสายบุรี เครื่องปรุงรสสูตรใต้

คอลัมน์แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอพาท่านผู้อ่านล่องใต้ เพื่อนำนำผลิตภัณฑ์ด้านอาหารของชาวอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี คือ ผลิตภัณฑ์น้ำบูดูสายบุรี ของกลุ่มเกษตรกรผลิตน้ำบูดูปะเสยะวอ ภายใต้การดูแลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

น้ำบูดู เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวทะเลปักษ์ใต้และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่ดั้งเดิมและใช้เป็นวิธีการแปรรูปอาหาร คือ ปลาทะเลที่เหลือจากการจำหน่ายหรือการบริโภคให้สามารถเก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลานาน น้ำบูดู มีลักษณะคล้ายน้ำปลา แต่น้ำข้นก

บทความพิเศษ การชำระบัญชี ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

บทความพิเศษ การชำระบัญชี ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

ปัญหาหนึ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และเป็นภาระที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร นั่นคือการชำระบัญชี ซึ่งเดิมเป็นภาระหน้าที่ของผู้สอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่หลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้เกิดปัญหาการค้างชำระบัญชี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันเนื่องมาจาก

• เจ้าหน้

กลุ่มฯทำนาโนนกอกเสริมทุนภายในสร้างความเข้มแข็งองค์กร/แนะดึงสมาชิกร่วมกิจกรรม

กลุ่มฯทำนาโนนกอกเสริมทุนภายในสร้างความเข้มแข็งองค์กร/แนะดึงสมาชิกร่วมกิจกรรม

กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนกอก เปิดประชุมใหญ่ฯ รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมวางแผนเพิ่มศักยภาพด้านเงินทุนด้วยการสะสมเงินทุนสำรอง ลดการกู้ยืมเงินแหล่งทุนภายนอก ขณะที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 แนะคณะกรรมการ ยึดความมุ่งมั่น เสียสละ นำกลุ่มฯ สู่ความสำเร็จ

ชัยภูมิ: นายสุชิน แก้วกลางเมือง ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาโนนกอก เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี การเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ โดยมีนางสาวเบญ

กลุ่มฯทำนาโนนกอกเสริมทุนภายในสร้างความเข้มแข็งองค์กร/แนะดึงสมาชิกร่วมกิจกรรม

กลุ่มฯทำนาโนนกอกเสริมทุนภายในสร้างความเข้มแข็งองค์กร/แนะดึงสมาชิกร่วมกิจกรรม

กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนกอก เปิดประชุมใหญ่ฯ รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมวางแผนเพิ่มศักยภาพด้านเงินทุนด้วยการสะสมเงินทุนสำรอง ลดการกู้ยืมเงินแหล่งทุนภายนอก ขณะที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 แนะคณะกรรมการ ยึดความมุ่งมั่น เสียสละ นำกลุ่มฯ สู่ความสำเร็จ

ชัยภูมิ: นายสุชิน แก้วกลางเมือง ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาโนนกอก เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี การเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ โดยมีนางสาวเบญ

สอ.ตร.สุราษฎร์ฯเพิ่มความมั่นคง เน้นความร่วมมือสมาชิกทุกคน

สอ.ตร.สุราษฎร์ฯเพิ่มความมั่นคง เน้นความร่วมมือสมาชิกทุกคน

สุราษฎร์ธานี: ด.ต.ถานันเดช ชัยสงคราม ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์ฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการ ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสหกรณ์ฯ และสมาชิก ครอบครัวสมาชิก ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีรายได้เสริม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก และเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจัดวิทยากร อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ทางด้านวิชาการ เพื่อถ่ายทอดค

เมืองแม่กลองจับมือพะเยา กระจายลำไยสดสู่สหกรณ์

เมืองแม่กลองจับมือพะเยา กระจายลำไยสดสู่สหกรณ์

สมุทรสงคราม: นายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมนายรัชพล วิทยประพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมนำลำไยสดกระจายลำไยสด ส่งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 25 แห่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกลำไย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

นายรัชพล วิทยประพัฒน์ ผู้อำ