Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สหกรณ์

ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตั้งสหกรณ์

ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตั้งสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จัดวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จัดตั้งสหกรณ์ หวังช่วยพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ พร้อมสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อครบวงจร

นครราชสีมา: นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นางสุวรรณี มาหมื่นไวย ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยว

ส.โคคอนสารฯเพิ่มความแกร่ง มุ่งบริหารงานด้วยทุนภายใน

ส.โคคอนสารฯเพิ่มความแกร่ง มุ่งบริหารงานด้วยทุนภายใน

ชัยภูมิ: สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคกระบืออำเภอคอนสาร จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีนางสาวเบญจวรรณ บุญไร่ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

นายสุบิน จันทศิลา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคกระบืออำเภอคอนสาร จำกัด กล่าวรายงานผลการดำเนินงานว่า สหกรณ์ฯ สามารถดำเนินธุรกิจรวมมูลค่า 4,329766.13 บาท ก่อให้เกิดรา

พัฒนาสมาชิกโคนมศรีสะเกษฯ เพิ่มคุณภาพน้ำนมจากเครื่องรีด

พัฒนาสมาชิกโคนมศรีสะเกษฯ เพิ่มคุณภาพน้ำนมจากเครื่องรีด

ศรีสะเกษ: นายนรุทธิ์ อุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คุณภาพน้ำนมดิบจากเครื่องรีดนม” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ การใช้ ดูแลรักษาเครื่องรีดนมให้มีประสิทธิภาพ และรักษาคุณภาพน้ำนมดิบ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิกสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

นายนรุทธิ์ กล่าวว่า สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด

ชาวสหกรณ์ตรัง ร่วมคืนความสุขสู่มวลประชาชน

ชาวสหกรณ์ตรัง ร่วมคืนความสุขสู่มวลประชาชน

ตรัง: นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ตามนโยบายคืนความสุขให้ประเทศไทยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีนายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดตรัง และขบวนการสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดตรัง

นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความปรองดอ

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ “กล้วยหน้าธัญพืช” อาหารว่างแบบภูมิปัญญาไทย

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ “กล้วยหน้าธัญพืช” อาหารว่างแบบภูมิปัญญาไทย

หลายคนคงรู้จักกล้วยกันดี มีทั้งกล้วยหักมุก กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ และปัจจุบันมีการนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ คอลัมน์แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับ ผลิตภัณฑ์ กล้วยหน้าธัญพืช ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว สังกัดสหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง จำกัด ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแปรรูปและ

สกู๊ปพิเศษ กสส.รับลูกนโยบาย คสช. เดินเครื่องช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

สกู๊ปพิเศษ กสส.รับลูกนโยบาย คสช. เดินเครื่องช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

จากผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

กสส.จับมือขบวนการสหกรณ์ช่วยเกษตรกรปลูกข้าว/กระตุ้นลดต้นทุนการผลิตข้าว

กสส.จับมือขบวนการสหกรณ์ช่วยเกษตรกรปลูกข้าว/กระตุ้นลดต้นทุนการผลิตข้าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินขับเคลื่อนนโยบาย คสช.

ปทุมฯคืนความสุขลดค่าครองชีพประชาชน

ปทุมฯคืนความสุขลดค่าครองชีพประชาชน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สนองนโยบายจัดงาน“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” หวังช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน สร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดขบวนการสหกรณ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

ปทุมธานี: นายเจริญ ศิริไชยา สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จัดงาน“กระท

จีนปลื้มชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาสหกรณ์

จีนปลื้มชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาสหกรณ์

ชสท.: นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัดกัด (ชสท.) พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ชุมนสหกรณ์การเกษตรฯ ให้การต้อนรับ Mr.Huang Yanxin (นายหวง ยันซิน) รองอธิบดีกรมระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นและการบริการจัดการ กระทรวงเกษตรฯ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ในประเทศไทย ตามโครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-จีน ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ

สหกรณ์ผักไห่ขยายตลาดเชิงรุก ผุดศูนย์กระจายสินค้าเคลื่อนที่ฯ

สหกรณ์ผักไห่ขยายตลาดเชิงรุก ผุดศูนย์กระจายสินค้าเคลื่อนที่ฯ

พระนครศรีอยุธยา: นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยคาราวานศูนย์กระจายสินค้าเคลื่อนที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปในชุมชน โดยมีนายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขบวนการสหกรณ์ เข่าร่วมงาน ณ สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด เข้าร่วมโครงการศูนย์กระจา

ฝากสันนิบาตฯ กระตุ้นสหกรณ์ปรับตัวรับAEC

ฝากสันนิบาตฯ กระตุ้นสหกรณ์ปรับตัวรับAEC

สกลนคร: นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา “สันนิบาตสหกรณ์ฯ พบสหกรณ์สมาชิก” หัวข้อ “บทบาทผู้นำในการบริหารสหกรณ์รองรับเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมีบุคลากรสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์สมาชิกจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนาคร

นายวิทยา กล่าวว่า สหกรณ์ควรตื่นตัวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การผลักดันสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ไ

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ข้าวกล้องงอก ทุ่งกุลา ๑๐๑ สารอาหารกระตุ้นความจำ

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ข้าวกล้องงอก ทุ่งกุลา ๑๐๑ สารอาหารกระตุ้นความจำ

คอลัมน์ แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอพาท่านผู้อ่านบุกถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อทำความรู้จักกับ ผลิตภัณฑ์ข้างกล้องงอก ของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2519 มี พื้นที่ให้บริการ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และความรู้ในกระบวนการผลิตข้าวจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

-->
Submitted by pudthachat on Tue, 15/07/2014 - 22:40

บทความพิเศษ การใช้ประโยชน์จากงบทดลอง ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

บทความพิเศษ การใช้ประโยชน์จากงบทดลอง ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ในยุคปัจจุบันได้ถูกกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้มากมาย กล่าวคือ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

กสส.เปิดอบรมพัฒนาการทำผลงานด้านวิชาการ/เสริมศักยภาพข้าราชการสหกรณ์

กสส.เปิดอบรมพัฒนาการทำผลงานด้านวิชาการ/เสริมศักยภาพข้าราชการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ อบรมข้าราชการ เพิ่มความรู้ปรับปรุงงานทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การปฏิบัติตามพันธกิจให้บรรลุผล พร้อมช่วยส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เกิดเข้มแข็ง

กทม.: นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะพิจารณาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในงานเชิงวิชา

5สหกรณ์ออมทรัพย์หนองคาย MOUสร้างอัตลักษณ์สหกรณ์

5สหกรณ์ออมทรัพย์หนองคาย MOUสร้างอัตลักษณ์สหกรณ์

หนองคาย: นายอดิศร ธรา สหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด และเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ 5 แห่งในจังหวัดหนองคาย ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด ในการเป็นเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์

พิษณุโลกจัดมหกรรมคืนความสุข สร้างความปรองดองสู่ประชาชน

พิษณุโลกจัดมหกรรมคืนความสุข สร้างความปรองดองสู่ประชาชน

พิษณุโลก: พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี เป็นการคืนความสุขให้ประเทศชาติตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงาน ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก<

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ถั่วตัด “ถั่วดินเวียงทอง” หวาน หอม เคี้ยวมัน

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ถั่วตัด “ถั่วดินเวียงทอง” หวาน หอม เคี้ยวมัน

คอลัมน์ แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอเอาใจท่านผู้อ่านที่ชอบการเคี้ยว โดยเฉพาะเคี้ยวมันๆ เพลินๆ คือ ผลิตภัณฑ์ถั่วตัด ภายใต้แบรนด์ “ถั่วดินเวียงทอง” ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง

บ้านนาเวียง เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งในตำบลกู่จาน ซึ่งประชาชนภายในหมู่บ้านมีอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนา และปลุกถั่วลิสงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเป็นอาชีพเสริม ทั้งจำหน่ายสดและตากแห้ง แต่ด้วยปริมาณผลผลิตที่มีอยู่มาก กลุ่มแม่บ้านจึงได้ร่วมตัวจัดตั้งเป็น “กลุ่มแม่บ้านเกษตร

“อินทรีเหล็ก”สร้างประวัติศาสตร์คว้าโลกสมัยที่4/“เลิฟ”ยกความสำเร็จให้ลูกทีมทุกคน/“เมสซี”ได้รางวัล“โกลเดนบอล”ปลอบใจ

“อินทรีเหล็ก”สร้างประวัติศาสตร์คว้าโลกสมัยที่4/“เลิฟ”ยกความสำเร็จให้ลูกทีมทุกคน/“เมสซี”ได้รางวัล“โกลเดนบอล”ปลอบใจ

     “อินทรีเหล็ก”สร้างประวัติศาสตร์ตครั้งยิ่งใหญ่คว้าแชมป์โลกมาครองเป็นสมัยที่4 “เกิทเซ”เป็นฮีโร่ยิงประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษเฉือนเอาชนะ “ฟ้าขาว”ไปอย่างสนุกตื่นเต้น1-0 แฟนบอลกว่า 3 แสนคนออกมาปิดถนนฉลองชัยกันคึกคัก “เลิฟ”ยกความสำเร็จให้ลูกทีมทุกคน ขณะที่ “เมสซี”ได้รางวัล“โกลเดนบอล”ปลอบใจ

สกู๊ปพิเศษ รวมพลังชาวกระทรวงเกษตรฯ จัดมหกรรม “คืนความสุขคนในชาติ”

สกู๊ปพิเศษ รวมพลังชาวกระทรวงเกษตรฯ จัดมหกรรม “คืนความสุขคนในชาติ”

เพื่อเป็นการสนองนโยบายคืนความสุขให้ประเทศของคณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้หยิบยกขึ้นเป็นวาระเร่งด่วน โดยระดมทุกหน่วยงานภายในสังกัดรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว จัดมหกรรมคืนความสุขให้ประชาชนขึ้น ภายใต้ชื่อ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณลานจอดรถสนามกีฬาน้ำแก้จน กรมชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด

กสส.จี้ขรก.ตระหนักภารกิจพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง/ติวเข้มนักบริหารการสหกรณ์

กสส.จี้ขรก.ตระหนักภารกิจพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง/ติวเข้มนักบริหารการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมือสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ อบรมข้าราชการ หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” เพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง พร้อมแปลงนโยบายสู่แนวทางการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กทม.: ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” (CPD Executive Officers) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านการส่งเสริมและพ

บุรีรัมย์อบรมครูสอนวิชาสหกรณ์ ขยายผลความรู้สหกรณ์โรงเรียน

บุรีรัมย์อบรมครูสอนวิชาสหกรณ์ ขยายผลความรู้สหกรณ์โรงเรียน

บุรีรัมย์: นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2557 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีครูผู้สอนวิชาสหกรณ์จากโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ กว่า 60 คน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมธาดาชาโตว์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านกิจกรรมสหกรณ์ในโรง

ย้ำสกต.ธกส.สระแก้วโปร่งใส มุ่งรักษาประโยชน์เพื่อสมาชิก

ย้ำสกต.ธกส.สระแก้วโปร่งใส มุ่งรักษาประโยชน์เพื่อสมาชิก

สระแก้ว: สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

มุมกฎหมาย การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของสหกรณ์

มุมกฎหมาย การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของสหกรณ์

สหกรณ์ต้องการดำเนินการชำระบัญชี หลังจากนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ จะมีขั้นตอนดำเนินการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีอย่างไร กรณีเลิกสหกรณ์เพราะเหตุอื่น ไม่ใช่เลิอกสหกรณ์เพราะล้มละลาย

ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 การชำระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ชำระบัญชี โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นทำการชำระบัญชีสหกรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลิกสหกรณ์ หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ มีคำสั่ง

ยกทัพเกษตรจีนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการสินค้าสหกรณ์/ชูไทยต้นแบบพัฒนาสหกรณ์

ยกทัพเกษตรจีนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการสินค้าสหกรณ์/ชูไทยต้นแบบพัฒนาสหกรณ์

คณะผู้แทนกระทรวงเกษตรจีน บินลัดฟ้า ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสินค้าสหกรณ์ “หวง ยินซิน” ชื่นชมไทยพัฒนาสหกรณ์สำเร็จมากว่า 90 ปี พร้อมตั้งเป้าปรับปรุง พัฒนาสหกรณ์จีนสู่มาตรฐาน

กสส.: นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายหวง ยินซิน (Huang Yanxin) รองอธิบดีกรมระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นและการบริหารจัดการ กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางมา

ลำพระเพลิงพัฒนาช่องทางตลาดธุรกิจสุกร

ลำพระเพลิงพัฒนาช่องทางตลาดธุรกิจสุกร

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด เสริมองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร พัฒนาช่องทางการตลาดและการเชื่อมโยงธุรกิจผู้ผลิตสุกรให้แก่สมาชิก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

นครราชสีมา: นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มช่องทางการตลาดสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ของสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด โดย

คลอด3โครงการช่วยสมาชิก หนุนเชื่อมโยงตลาดข้าวสาร

คลอด3โครงการช่วยสมาชิก หนุนเชื่อมโยงตลาดข้าวสาร

แม่ฮ่องสอน: นางสาวศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการ สำจักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้แทนสหกรณ์การเกษตร ที่มีสมาชิกปลูกข้าว ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมจัดทำ 3 โครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างม

ผู้นำชุมชนเสริมความรู้สหกรณ์ ขานรับนโยบายวาระแห่งชาติฯ

ผู้นำชุมชนเสริมความรู้สหกรณ์ ขานรับนโยบายวาระแห่งชาติฯ

ศรีสะเกษ: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยนางสาวธิติญา จิตมั่น นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน พร้อมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่ผู้นำชุมชน โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 570 คน ณ หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ (หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี) จังหวัดศรีสะเกษ

สหกรณ์ชลบุรีเปิดเวทีความรู้ เครือข่ายธุรกิจ

สหกรณ์ชลบุรีเปิดเวทีความรู้ เครือข่ายธุรกิจ

ชลบุรี: นายณัฐกร แก้วดี ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม “การเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของขบวนการสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี” ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี (สหพันธ์เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดขึ้น โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ประเภทต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ อาคารสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ไขข้อข้องใจ การจัดทำงบทดลองของสหกรณ์การเกษตร

ไขข้อข้องใจ การจัดทำงบทดลองของสหกรณ์การเกษตร

กรรมการสหกรณ์...การจัดทำงบทดลอง คืออะไร สหกรณ์จะได้ประโยชน์อะไรจากการจัดทำงบทดลอง

นายสหกรณ์...งบทดลอง คือ รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงยอดเงินคงเหลือของบัญชีต่างๆ ทุกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ณ วันใดวันหนึ่ง เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ ซึ่งจำนวนเงินรวมของบัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเดบิตจะต้องเท่ากับจำนวนเงินรวมของบัญชีที่มียอดเงินคงเหลือด้านเครดิต โดยสหกรณ์จะมีการจัดทำงบทดลองประจำเดือน

คอลัมน์ “กด Like สหกรณ์เด่น” สกก.ประตูป่า จก. สร้างความยั่งยืน ธุรกิจรวบรวมผลผลิตสมาชิก

คอลัมน์ “กด Like สหกรณ์เด่น” สกก.ประตูป่า จก. สร้างความยั่งยืน ธุรกิจรวบรวมผลผลิตสมาชิก

ธุรกิจรวบรวมผลผลิต เป็นหนึ่งธุรกิจที่สหกรณ์การเกษตรดำเนินการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ำ ให้มีราคาที่สูงขึ้นตามกลไกของตลาด ซึ่งมีการบริหารจัดการธุรกิจผ่านระบบสหกรณ์

เช่นเดียวกับ “สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด” ที่ก่อตั้งขึ้น จากการรวมตัวของสมาชิกผู้ปลูกลำไย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ด้วยผลผลิตลำไยที่ออกมามากจนล้น เพราะไม่ได้คุณภาพ จึงไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน ซึ่งเป็นโจทย์การบ้าน ที่สหกรณ์ฯ ได้หาคำตอบ คือ การพัฒนาผลผลิตล