Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สหกรณ์

ภาพสังคม ร่วมแสดงความยินดี

ภาพสังคม ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัยเลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายอนันต์ ลิลาเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในโอกาสงานคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 35 ปี ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อเร็วๆ นี้

822สมาชิกสหกรณ์เกษตรวิสัยผ่านอบรมฟื้นฟูอาชีพ/วางแผนชีวิตแบบพอเพียง

822สมาชิกสหกรณ์เกษตรวิสัยผ่านอบรมฟื้นฟูอาชีพ/วางแผนชีวิตแบบพอเพียง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบประกาศนียบัตรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด หลังผ่านอบรมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ ระบุ ช่วยสร้างประโยชน์ในการฟื้นฟูอาชีพ สามารถชำระหนี้ค้าง ส่งผลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมั่นคง

ร้อยเอ็ด: ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ซึ่งผ่านการอบรมตามโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำ

ภาพสังคม ร่วมสร้างอาคารเรียน

ภาพสังคม ร่วมสร้างอาคารเรียน

ร่วมสร้างอาคารเรียน...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท จากนายสุพจน์ รังรองธานินทร์ ประธานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน จำกัด และผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมสมทบทุนจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้างห่างหลวง ภายใต้โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนบ้างห่างหลวง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม ประชาสัมพันธ์สหกรณ์

ภาพสังคม ประชาสัมพันธ์สหกรณ์

ประชาสัมพันธ์สหกรณ์...นายสุกิจ ชุ่มฟักกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และนางรัทยา ทรัพย์สิน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรโนนไทย จำกัด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ แก่นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยมีนายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ณ ณ วัดด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม พัฒนาความรู้สหกรณ์

ภาพสังคม พัฒนาความรู้สหกรณ์

พัฒนาความรู้สหกรณ์...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" โดยมี ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ร่วมอบรม ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆนี้

ภาพสังคม วางศิลาฤกษ์

ภาพสังคม วางศิลาฤกษ์

วางศิลาฤกษ์...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน โรงเรียนบ้านห่างหลวง ภายใต้โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งขบวนการสหกรณ์จังหวัดภาคเหนือร่วมสมทบทุนในการจัดสร้าง ณ โรงเรียนบ้านห่างหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภาพสังคม น้ำสหกรณ์ช่วยชาวนา

ภาพสังคม น้ำสหกรณ์ช่วยชาวนา

น้ำสหกรณ์ช่วยชาวนา...นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย นำน้ำดื่ม"สหกรณ์" ขนาด 600 c.c. จำนวน 3,600 ขวด มอบให้กับนางสุมิตรา ศรีสมบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปจัดเป็นถุงยังชีพช่วยชาวนาที่ได้รับผลกระทบโครงการรับจำนำข้าว เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

ภาพสังคม สมทบทุนช่วยชาวนา

ภาพสังคม สมทบทุนช่วยชาวนา

สมทบทุนช่วยชาวนา...นายอำนวย อินทุภูมิ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พร้อมด้วยนางปิยพัชร อินทสร ผู้จัดการสหกรณ์ฯ มอบเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าว โดยมีนายมนตรี กัลชาญพันธุ์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พรหมพิราม จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ผ้าเกล็ดเต่า งานฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่น

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ผ้าเกล็ดเต่า งานฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฉบับวันนี้ แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ขอผ้าท่านผู้อ่านเดินทางไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าเกล็ดเต่า ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านโคกล่าม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากการถักทอที่มีความประณีต ใส่ใจในทุกรายละเอียด ส่งผลเกิดงานฝีมือที่มีคุณภาพ จากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านโคกล่าม สังกัดสหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านในชุมชน เพื่อผลิตผ้าลายเกล็ดเต่า เพื่อสร้างอาชะ แ

ภาพสังคม พัฒนาเครือข่าย

ภาพสังคม พัฒนาเครือข่าย

พัฒนาเครือข่าย...สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการเสวนา“ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์สู่ทศวรรษใหม่ ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เกิดการเพิ่มปริมาณธุรกิจและส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เสริมสร้างความสัมพันธ์ เกิดความร่วมมือ ไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภท ร่วมเสวนา ณ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุง

ภาพสังคม อาคารหอประชุม

ภาพสังคม อาคารหอประชุม

อาคารหอประชุม...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในโอกาสนี้ นายสมชาย ชาญณรงค์กูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 17 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลรายงานแผนโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงสีข้าวพระราชทาน เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็นสถานที่ให้การอบรม ศึกษาดูงาน และแหล่งเรียนรู้กับผู้ที่สนใจ เมื่อเร็ว ๆนี้

-->
Submitted by pudthachat on Thu, 20/03/2014 - 02:11

ภาพสังคม มอบรางวัลสมาชิก

ภาพสังคม มอบรางวัลสมาชิก

มอบรางวัลสมาชิก...นายสมชาติ บุญศรี ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบัวลาย จำกัด เป็นประธานมอบรางวัลแก่สมาชิกสหกรณ์ที่ถือหุ้นมากที่สุด เพื่อสร้างแรงจูงใจสมาชิกร่วมถือหุ้น ในการเสริมสร้างความเข็มแข็งจากทุนภายในของสหกรณ์ฯ พร้อมจับสลากรับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตร สำหรับสมาชิกผู้ที่ถือหุ้นทุกคน ณ สหกรณ์การเกษตรบัวลาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆนี้

 

 

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยุคใหม่ “ไฮเทค คลีน”

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยุคใหม่ “ไฮเทค คลีน”

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอเอาใจท่านผู้อ่านที่เป็นแม่บ้าน จะต้องดูแลทำความสะอาดบ้านให้สะอาดให้สมกับแม่ศรีเรือน คือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด “ไฮเทค คลีน” ของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง

กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง สังกัดสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด เกิดจากแม่บ้านในชุมชน ได้ใช้เวลาว่างงานรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพื่อใช้เอง ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีการรวมกลุ่มโดยใช้ระบบสหกรณ์ในการบริหารจัดการ พร้อมสนับสนุนเงินทุน และส่งเสริมการฝึกอบรม

ภาพสังคม ร่วมแสดงความยินดี

ภาพสังคม ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี...นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรพล พงษ์เมธีอภิชัย เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 62 ปี ณ โรงแรมปริซ์ พาเลส กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม โรงสีข้าวพระราชทาน

ภาพสังคม โรงสีข้าวพระราชทาน

โรงสีข้าวพระราชทาน...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโรงสีข้าว โดยมี ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มโรงสีข้าวพระราชทาน โดยใช้วิธีการสหกรณ์เข้ามาดำเนินงาน และการพัฒนาระบบการผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่ เมื่อเร็วๆ นี้

ชี้แนะสมาชิกสหกรณ์ทุ่งลุยลายฯ สร้างพลังแก้ปัญหาธุรกิจยางพารา

ชี้แนะสมาชิกสหกรณ์ทุ่งลุยลายฯ สร้างพลังแก้ปัญหาธุรกิจยางพารา

    ชัยภูมิ: นายบุญหนา มหานาม ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด เป็นประธานการประชุมกลุ่มสมาชิก เพื่อให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกสมาชิกมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมในสหกรณ์ฯ โดยมีนางสาวเบญจวรรณ บุญไร่ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม และพบปะสมาชิก ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพ

     กลุ่มอาชีพ...นางมะลิ เกิดแสง ประธานเครือข่ายการผลิตและการตลาดของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวจันทิรา ไชยแสน ประธานเครือข่ายกลุ่มอาชีพพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการร่วมกันด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และนายนรินทร์ ยิ้มสรวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร

ยางพารา…พืชเศรษฐกิจ

ยางพารา…พืชเศรษฐกิจ

สกู๊ปพิเศษ

ยางพารา…พืชเศรษฐกิจ 

มุมกฎหมาย การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของสหกรณ์

มุมกฎหมาย การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของสหกรณ์

กรณีสหกรณ์ใช้อาคารสำนักงานของสหกรณ์ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่สมาชิก มิได้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมแต่อย่างใด จะมีวิธีการผ่อนปรนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของสหกรณ์ได้หรือไม่

เครือข่ายหนี้สินชาวนาบุกทำเนียบร้องแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร

เครือข่ายหนี้สินชาวนาบุกทำเนียบร้องแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร

    วันที่ 3 ก.ค.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาประมาณ100คน นำโดย นายยศวัจน์ วัฒนศิริกุล ซึ่งชุมนุมค้างแรมหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เคลื่อนการชุมนุมมายังบริเวณประตู4ทำเนียบรัฐบาล มีการเดินเท้าและขึ้นรถปิ๊กอัพประมาณ20คัน บนถนนพิษณุโลก จากนั้นได้ส่งตัวแทน10คน เข้าพบนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่ห้องประชุม302 ตึกบัญชาการ เพื่อหารือแก้ไขปัญหาหนี้สินชาวนาโดยมีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย อาทิ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลัง, กองทุนหนี้สินชาว

จีนยกย่องพระปรีชาสามารถเพียบพร้อมด้วยความรู้ทุกด้าน ทรงตั้งพระทัยขจัดทุกข์ปชช.

จีนยกย่องพระปรีชาสามารถเพียบพร้อมด้วยความรู้ทุกด้าน ทรงตั้งพระทัยขจัดทุกข์ปชช.

จีน ยกย่องในพระปรีชาสามารถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเพียบพร้อมด้วยความรู้ทุกด้าน พร้อมส่งบทความเทิดพระเกียรติชื่นชม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นผู้ที่ช่วยทำให้ความสัมพันธ์ไทย-จีนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

สกู๊ปพิเศษ เลย...เพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวมยาง เดินเครื่องโครงการสนับสนุนสินเชื่อสหกรณ์

สกู๊ปพิเศษ เลย...เพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวมยาง เดินเครื่องโครงการสนับสนุนสินเชื่อสหกรณ์

สืบเนื่องจากสถานการณ์ราคายางพารา ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก มีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องสร้างความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางไม่มีทางเลือกในการจำหน่วยยางมากนัก ประกอบกับต้องเร่งกรีดยางเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ยิ่งราคายางลงมาก ยิ่งทำให้ต้องเร่งกรีดยางเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีปริมาณยางพอกับรายจ่าย ทำให้ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดจำนวนมาก อีกทั้งในพื้นที่ไม่มีแหล่งหรือสถานที่ที่ใช้รองรับหรือจัดเก็บ ปริมาณยางพาราที่เข้าสู่ตลาด จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ราคายางลดลงอย่างต่อเน

กสส.จับมือธกส.ลุยโครงการหนุนสินเชื่อรวบรวมข้าว/ชี้แจงมาตรการช่วยผู้ปลูกข้าว

กสส.จับมือธกส.ลุยโครงการหนุนสินเชื่อรวบรวมข้าว/ชี้แจงมาตรการช่วยผู้ปลูกข้าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ ธ.ก.ส.

ชาวท่าหินโงมบุกสกก.ทุ่งลุยลาย สร้างเครือข่ายเรียนรู้ธุรกิจยาง

ชาวท่าหินโงมบุกสกก.ทุ่งลุยลาย สร้างเครือข่ายเรียนรู้ธุรกิจยาง

ชัยภูมิ: นายบุญหนา มหานาม ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด พร้อมด้วยนายผจญ ก้งซุย รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และนางอุษา เจริญศิริ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับนายณรงค์ศักดิ์ วรรณวิชัยกุล ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางท่าหินโงม จำกัด นางบังอร ร่วมสุข และนางอุษา สุนทรวัฒน์ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ซึ่งได้นำคณะสมาชิกสหกรณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพาราก้อนถ้วยของสมาชิก และการบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด จังหวัดช

สอ.ซัมซุงหนุนเสริมทุนสำรอง ปูพื้นฐานก้าวเดินสู่ความมั่นคง

สอ.ซัมซุงหนุนเสริมทุนสำรอง ปูพื้นฐานก้าวเดินสู่ความมั่นคง

นครราชสีมา: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซัมซุง และเจวีซี นครราชสีมา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 บัญชีสิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2557 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในปีบัญชีที่ผ่านมา และการอนุมัติแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในปีบัญชี 2558 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายสามารถ น้อยบุญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุม ณ บริษัท ซัมซุง อิเล็ค โทร-แม็คคานิคส์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

นายเฉลิมพล เมฆประยูร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรั

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ สบู่ใยบวบธรรมชาติ ดูแลผิวกายด้วยสมุนไพร

แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ สบู่ใยบวบธรรมชาติ ดูแลผิวกายด้วยสมุนไพร

คอลัมน์ แกะกล่องสินค้าสหกรณ์ ฉบับวันนี้ ขอแนะนำท่านผู้อ่านดูแลความสะอาดผิวกาย ด้วยสบู่ ซึ่งเป็นสบู่ที่แตกต่างจากสบู่ทั่วไปในท้องตลาด เพราะมีส่วนผสมของสมุนไพร เพื่อช่วยบำรุงผิว คือ ผลิตภัณฑ์ สบู่ใยบวบธรรมชาติ ของกลุ่มอาชีพชุมชนสายบัว ภายหลังได้จดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนสายบัว”

กลุ่มอาชีพชุมชนสายบัว สังกัดสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จำกัด เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2540 ในช่วงยุคเศรษฐกิจตกต่ำ โดยคุณกัญญาลักษณ์ ตระกูลชีวพานิตต์ หรือ "ผู้ใหญ่หวาน" เป็นผู้รวมกล

ภาพสังคม ออมทรัพย์สร้างสุข

ภาพสังคม ออมทรัพย์สร้างสุข

ออมทรัพย์สร้างสุข...ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบกระปุกออมสินตามโครงการออมทรัพย์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2559 แก่นักเรียนโรงเรียนหินกอง (นามน) โดยมีนายวัชรินทร์ ภู่แพร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 13,14 และนายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนหินกอง (นามน) อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อเร็วๆ นี้

กสส.ติวเข้มเสริมความรู้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ปรับตัวทันสถานการณ์/พัฒนาสหกรณ์สู่การค้าชายแดน

กสส.ติวเข้มเสริมความรู้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ปรับตัวทันสถานการณ์/พัฒนาสหกรณ์สู่การค้าชายแดน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เขตชายแดนลาว-กัมพูชา ปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง เพิ่มความรู้การทำธุรกรรมการค้าชายแดน มุ่งพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่การทำการค้าระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมรองรับการเปิด AEC

อุบลราชธานี: ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน” เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่

ส.นิคมเนินมะปรางนำร่องวาระแห่งชาติฯ

ส.นิคมเนินมะปรางนำร่องวาระแห่งชาติฯ

พิษณุโลก นำร่องสหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด ถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์สู่สมาชิก เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ร่วมผลักดันการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์เกิดเป็นรูปธรรม

พิษณุโลก: ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นิคมสหกรณ์วังทอง จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์และแนวทางการพัฒนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์สู่

สหกรณ์อุตรดิตถ์อบรมฟื้นฟูอาชีพ สมาชิกโครงการพักหนี้เกษตรกรฯ

สหกรณ์อุตรดิตถ์อบรมฟื้นฟูอาชีพ สมาชิกโครงการพักหนี้เกษตรกรฯ

อุตรดิตถ์: นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์

นายถาพร กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 อนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำก