warning: Creating default object from empty value in /home/siamrath/web/siamrath.co.th/public_html/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
สหกรณ์

ภาพสังคม เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมขั้นตอนการดำเนินงานนำเข้าส่งออกสินค้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการบริหารจัดการผลลิตการเกษตรโดยวิธีการสหกรณ์ ในพื้นที่ชายแดนภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยมีร.ต.ทวิช สุพรรณ์ ผู้บัญชาการจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน ให้การต้อนรับ ณ ด่านศุลกากร จุดผ่อนปรนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม อบรม Smart Manager

อบรม Smart Manager...นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “Smart Manager (บริหารคน บริหารงาน บริการเยี่ยม)” ซึ่งสถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิธีคิดในการปรับมุมมองทัศนคติด้านบวก ให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข พร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับสหกรณ์ ได้อย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ร่วมอบรม ณ โรงแรมแสนภูเพลส จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภาพสังคม หน่วยบำบัดทุกข์

หน่วยบำบัดทุกข์...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายอภิชาต มนัสตรง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 4 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมทักษะความรู้พื้นฐานด้านการสหกรณ์ให้แก่เด็กเยาวชนและราษฎรในพื้นที่สู่กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยวิถีสหกรณ์ โดยมีนายจักริน เปลี่ยนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด ณ โรงเรียนบ้านน้ำหัก อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโ

ภาพสังคม มอบเอกสารสิทธิ์

มอบเอกสารสิทธิ์...พล.ต.อินทรัตย์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.5) แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น และสมาชิกนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน รวม 300 ราย โดยมีนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันก่อน

ภาพสังคม อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช...สหกรณ์นิคมขามทะเลสอ จำกัด จัดอบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์ เพื่อพัฒนาอาชีพอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชแก่สมาชิกสหกรณ์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดให้มีการจัดทำแปลงสาธิตปลุกผักหวานป่า จำนวน 200 ต้น โดยการใช้เทคโนโลยีน้ำยอด เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม นิทรรศการสหกรณ์

นิทรรศการสหกรณ์...ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมนิทรรศการความรู้ด้านการสหกรณ์ และเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานสหกรณ์ โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม มอบเกียรติบัตร

มอบเกียรติบัตร...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนางสาว ยาใจ ไวพยาบาล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษาให้กับโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ โดยมีนายสมพงษ์ ธรรมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนป่ากะพี้ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม วันก่อตั้งสหกรณ์

วันก่อตั้งสหกรณ์...นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายณรงค์ คงมั่น ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายอนุสรณ์ กลิ่นแก้วณรงค์ ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม กีฬาประเพณีสหกรณ์

กีฬาประเพณีสหกรณ์...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการแข่งขันกีฬาประเพณีสหกรณ์ 5 จังหวัด ประจำปี 2557 (สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ) ครั้งที่ 14 เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างขบวนการสหกรณ์ ณ โรงเรียนเคหะชุมชนบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ความสุขสู่ชาวเชียงราย

ความสุขสู่ชาวเชียงราย...นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “สหกรณ์คืนความสุขสู่สมาชิก” โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคายุติธรรม จากขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ เพื่อคืนความสุขให้กับสมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป ณ สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับพลตำรวจเอกนิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริหารบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ในโอกาสเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม มอบกระเช้าปีใหม่

มอบกระเช้าปีใหม่...นางโสภิส จิตต์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา บริษัทสยามรัฐ จำกัด ผู้แทนนายกตพล คงอุดม กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามรัฐ จำกัด มอบกระเช้าของขวัญแก่นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

ภาพสังคม คลายหนาวน้องน้อย

คลายหนาวน้องน้อย..นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์การกีฬา และเครื่องอุปโภค บริโภค ซึ่งขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ ร่วมบริจาคสิ่งของ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตรวจตะเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามโครงการ “สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง” ครั้งที่ 3 พร้อมตรวจเยี่ยมอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ศึกษาระบบปฏิบัติงาน

ศึกษาระบบปฏิบัติงาน...นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เดินทางศึกษาดูงานการปฏิบัติงานขอสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีการวางระบบงานการปฏิบัติงานที่ดี รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับวิธีการทำงาน โดยมีนางสุวรรณา ทวีกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมสหกรณ์ และนางศรีจรรยา สดศิริวิรัฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ศึกษาระบบปฏิบัติงาน

ศึกษาระบบปฏิบัติงาน...นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม นำคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เดินทางศึกษาดูงานการปฏิบัติงานขอสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีการวางระบบงานการปฏิบัติงานที่ดี รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับวิธีการทำงาน โดยมีนางสุวรรณา ทวีกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมสหกรณ์ และนางศรีจรรยา สดศิริวิรัฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือรายละเอียดในกรอบที่ชัดเจนเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีการสหกรณ์ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายทีปรัตน์ วัชรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และผู้แทนสหกรณ์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือรายละเอียดในกรอบที่ชัดเจนเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีการสหกรณ์ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายทีปรัตน์ วัชรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และผู้แทนสหกรณ์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ตามรอยพระยุคลบาท

ตามรอยพระยุคลบาท...นายอภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 16 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องสหกรณ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนม

ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนม...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธำรง ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจที่ 3,9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว และยังเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตโคนมให้กับเกษตรกรสมาชิก โดยมีนายอำนวย ทงก๊ก ประธานกรรมการดำเนินการฯ และนายสุรชาติ คหินทพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันก่อน

ภาพสังคม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนม

ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนม...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธำรง ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจที่ 3,9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว และยังเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตโคนมให้กับเกษตรกรสมาชิก โดยมีนายอำนวย ทงก๊ก ประธานกรรมการดำเนินการฯ และนายสุรชาติ คหินทพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันก่อน

ภาพสังคม เพิ่มความรู้ปลูกมะยงชิด

เพิ่มความรู้ปลูกมะยงชิด...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก จัดโครงการฝึกอบรม “การปลูกและจัดทำแปลงต้นแบบมะยงชิด มะปรางหวานปลอดภัย” ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมะยงชิด และมะปรางที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยมีนายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก นางนาริสา กองสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด จังหวัดนครนายก เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สัมมนาผลไม้

สัมมนาผลไม้...นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ “เสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจผลไม้ในฤดูการผลิต ปี 2558 ของสถาบันเกษตรกร” และ “การพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยของสถาบันเกษตรกร” เพื่อให้ผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่ผลิตและรวบรวมผักและผลไม้ ผู้แทนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์แนวหน้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รู้ถึงทิศทางการตลาดผักและผลไม้ ปี 2558 ณ โรงแรมอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม กระเช้าสินค้าสหกรณ์

กระเช้าสินค้าสหกรณ์...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการคืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไป พร้อมส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม กระเช้าสินค้าสหกรณ์

กระเช้าสินค้าสหกรณ์...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการคืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไป พร้อมส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม กระเช้าสินค้าสหกรณ์

กระเช้าสินค้าสหกรณ์...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการคืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไป พร้อมส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม กระเช้าสินค้าสหกรณ์

กระเช้าสินค้าสหกรณ์...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการคืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไป พร้อมส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม สหกรณ์ภาพยนตร์

สหกรณ์ภาพยนตร์...นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายศิริพจน์ ทองนวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมให้คำแนะนำการบริหารงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์บริการภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน จำกัด โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม ถวายราชสดุดี

ถวายราชสดุดี...นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบกล่องทำดีเพื่อพ่อ ในโครงการ “5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ปี 2557” และเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัย กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้นำชุมนุมสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์รถแท็กซี่ สามล้อและสี่ล้อเล็ก ร่วมพิธี ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน<

ภาพสังคม Farmer Market

Farmer Market…นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ Farmer Market ของสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้สหกรณ์ฯ มีการจัดตั้งตลาดขึ้นในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาดสำหรับผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ โดยมีนางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพสังคม กลุ่มสวนยางลุ่มน้ำยมฯ

กลุ่มสวนยางลุ่มน้ำยมฯ...นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสมพาน ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางลุ่มน้ำยมสุโขทัยสามัคคี ซึ่งเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพื่อชี้แจง และแนะนำให้สามารถดำเนินการตามโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเร็วๆ นี้