โรงไฟฟ้าอุทัยกัลฟ์มัดใจชุมชนทุ่ม 15 ล้านฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

โครงการโรงไฟฟ้าอุทัยของกัลฟ์มัดใจชุมชน ทุ่มงบประมาณกว่า 15 ล้านบาทช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานรัฐมอบเรือ ถุงชูชีพกว่า 5 พันชุด

     นายมารุต แก้วงาม ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ได้ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัท กัลฟ์ ได้จัดสรรงบประมาณ กว่า 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการป้องกัน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี ปทุมธานี อาทิ การมอบเรือจำนวนกว่า 500 ลำ ถุงยังชีพ น้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป ต่างๆ กว่า 50,000 ชุด เป็นต้น

     “โรงฟ้าอุทัยกลุ่มบริษัท กัลฟ์ มีนโยบายที่ชัดเจนต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งโรงไฟฟ้าระลึกอยู่เสมอว่า เราเป็นสมาชิกหนึ่งของชุมชน ที่จะอยู่ร่วมกันและพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่วิกฤติภัยน้ำท่วม ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน เป็นอย่างมาก”

     นายมารุตกล่าวต่อว่า บริษัทได้ระดมสรรพกำลัง งบประมาณ ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกวิถีทาง ร่วมกับภาครัฐ เอกชน ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาปี 2553 และในปีนี้ 2554 ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเจตนารมย์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติมาโดยตลอดด้วยความจริงใจ และเป็นธรรมภิบาลของโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่จะยึดมั่นดำเนินการต่อไป โรงไฟฟ้าอุทัยรู้สึกยินดี และขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฟื้นฟู ภัยน้ำท่วม ฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน