“ทัพบก” ซื้อจรวดลำกล้องจากจีน เสริมศักยภาพรบ-ต้นแบบพัฒนา

“ทัพบก” ซื้อจรวดลำกล้องจากจีน เสริมศักยภาพด้านการรบ วิถียิงไกล 60-180 กิโลเมตร วิถีทำลาย 330 เมตร หวังนำมาเป็นต้นแบบการพัฒนา 

       เมื่อเวลา 10.00 น.   พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  เป็นประธานส่งมอบ   จรวดหลายลำกล้อง DTI-1 ให้กับ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ผู้บัญชาการทหารบก โดยมี พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน  ในพิธี ส่งมอบต้นแบบจรวดหลายลำกล้อง DTI-1 โดยมี พลเอก  กิตติพงษ์  เกษโกวิท  ปลัดกลาโหม  พลโท ดรฐิตินันท์  ธัญญสิริ  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  พลตรี  สุกิจ  เนื่องจำนง  ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่  และพลตรี  เฉลิมเกียรติ  เมฆทรัพย์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมเป็นสักขีพยาน  

      ต้นแบบจรวดหลายลำกล้อง DTI-1  นี้จะบรรจุไว้ที่  กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 711 กองพลทหารปืนใหญ่  ค่ายพิบูลสงคราม  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ( กองทัพบก) จรวดหลายลำกล้อง DTI-1   ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ลูกจรวด และยุทโธปกรณ์ผิวพื้น โดยลูกจรวดประกอบด้วย ชนวนหัว หัวรบ และครีบหา ยุทโธปกรณ์ผิดพี้นประกอบด้วย รถฐานยิงจรวด และรถบรรทุก/ บรรจุจรวด  ขีดความสามาระของจรวดหลายลำกล้อง DTI-1   ยิงไกลสุด  60- 180 กม. มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ จรวด DTI-1   ติดอยู่บนยานยนต์ล้อ สามารถเปลี่ยนที่ตั้งยิงได้ในเวลาอันรวดเร็ว คุณลักษณะและขีดความสามารถ เวลาตอบสนองในการยิง 20 นาที ยิงเป็นชุดหรือยิงทีละนัด  มีจำนวน 4 ท่อยิง ความยาวท่อยิง 6,800 มม.เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อยิง  650มม.เมื่อยิงไปแล้ว รัศมีการทำลาย สะเก็ดระเบิด 70 ม.แรงอัด 330 เมตร ชิ้นส่วนสะเก็ดระเบิด 26,000 -28,000 ชิ้น  

      พลเอกประวิตร  กล่าวว่า ความจำเป็นที่จะต้องทำการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเอง  โดยเริ่มต้นจากการวิจัย และพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องก่อนเป็นอันดับแรก  จึงพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นสมควรให้เลือกใช้วิธีการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมิตรประเทศ เพราะไม่ต้องการเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีทั้งหมดด้วยตนเอง ตั้งแต่ต้น  ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถทำการ สร้างต้นแบบปรับปรุง และพัฒนาจรวดหลายลำกล้องได้ด้วยตนเองในประเทศ รวมถึงสามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดเป็นจรวดและอาวุธนำวิถี ประเภทอื่น ๆด้วย