คนบาปสร้างเวรแจกใบปลิวถล่มวัดป่าบ้านตาดในงาน"หลวงตาบัว"

      อุดรธานี : เมื่อวันที่ 6 ก.พ.54 ที่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานีว่า  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 08.00 น.หลังจากที่พระภิกษุ สามเณร ออกบิณฑบาตแล้ว พระอาจารย์อินทร์ถวาย  สันตุสสโก เจ้าอาวานวัดป่ายาคำน้อย ประธานวงฆ์ ได้เทศน์ก่อนฉันท์ภัตราหารบอกกล่าวแก่บรรดาศรัทธาญาติโยม โดยเน้นถึงเรื่องที่เป็นข่าวถึงความขัดแย้งของลูกศิษย์ของหลวงตาว่า เป็นเรื่องของต่างความคิด เป็นเรื่องของประชาธิปไตย  ซึ่งก็ต้องมีบ้าง เพราะต้องปล่อยให้มีการแสดงความคิเห็นบ้าง แต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแล้ว เพราะทุกคนต่างก็ให้การเคารพเทิดทูนหลวงตามหาบัวญกันทุกคน

      นอกจากนี้พระอาจารย์อินทร์ถวายฯ ยังได้เทศน์สั่งสอน เตือนไปยังคนที่เข้ามาฉวยโอกาสสร้างความไม่เป็นมงคลแก่ตัวเองภายในบริเวณวัดป่าบ้านตาดอีกว่า  ขอให้เลิกการกระทำดังกล่าวเสีย  ด้วยความเป็นห่วงเพราะทุกคนที่มาอยู่ในบริเวณสัดป่าบ้านตาดในขณะนี้ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ทุกคน  ทุกที่เดินทางมาก็ต้องการมาทำบุญกันทุกคน  แต่ปรากฎว่ามีคนบางกลุ่มกลับมาทำอาชีพที่ไม่สุจริต  ถือว่าเป็นการทำบาป

     “ทุกคนต่างก็ระลึกสำนึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่มหาศาลของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  เพราะท่านให้การสงเคราะห์กับทุกหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลจำนวนมากมาย เครื่องมือแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ  ขอเตือนว่าอย่ามาสร้างบาปในวัดป่าบ้านตาดเลย เพราะที่วัดแห่งนี้มีแต่ให้เท่านั้น”

       ทั้งนี้ เนื่องมาจากว่าทางคณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญพระราฃกุศลหลวงตามหาบัวฯ ได้รับการี้องเรียนว่า มีกลุ่มคนที่ถือโอกาสเข้ามาในบริเวณวัดป่าบ้านตาดสร้างความเดือดร้อน ด้วยลักขโมยสิ่งของ และทรัพย์สินของบรรดาญาติโยม หรือบางคนเข้ามาในลักษณะก่อกวนความสงบเรียบร้อย เช่น แจกใบปลิว ที่มีข้อความไม่เหมาะสมมาแจกจ่ายที่หน้าศาลาการเปรียญหลังใหม่ บริเวณที่กำลังมีการก่อสร้างเมรุชั่วคราว โดยมีข้อความว่า หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดทำบาปให้กับตนเอง หยุดถวายทอง-เงินแด่พระภิกษุและสามเณร  และอ้างว่าได้มาจากพระไตรปิฎกบัญยัติ ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง-เงิน หรือยินดีทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ก็ดี เป็นนาสัคดิย์ ปาจิตตีย์ ต้องอาบัตินสสัคดย์ ต้องสละสิ่งขิงนั้นออกไป จึงจะพ้นโทษได้ พร้อมกับระบุที่มาของใบปลิวดังกล่าว   www.samyack.com ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวเปิดไปยังเว็บไซดิ์ดังกล่าว กลับไม่มีอยู่จริง 

       สำหรีบบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดโดยเฉพาะที่บริเวณศาลาการเปรียญหลังเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งสรีระร่างหลวงตามหาบัวฯ ปรากฏว่ามีประชาชนหลั่งไหลมาเข้าแถวเพื่อขึ้นไปกราบไหว้สักการะสรีระร่างของหลวงตามหาบัวฯ มากกว่าเมื่อวานนี้  และในวันนี้เจ้าหน้าที่ทหารที่คอยจัดระเบียบประชาชนให่เข้าแถวให้เป็นระเบียบแล้วนั้น ก็มีส่วนหนึ่งต้องทำหน้าที่คอยแจกถุงพลาสติกเพื่อบรรจุรองเท้า เพื่อนำไปเก็บไว้ในช่องเก็บรองเท้าที่จัดเอาไว้ให้ให้

     นอกจากนี้แล้ว ได้มีการนำเอาบันไดสำเร็จรูป มาติดตั้งที่ศาลาการเปรียญเพิ่มอีก 2 ตัว ทั้งด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่ขึ้นไปกรายสักการะสรีระร่างหลวงตามหาบัวฯ ในการขึ้นลงได้รวดเร็วขึ้น

      ส่วนความก้าวหน้าของการสร้างเมรุชั่วคราว ได้สร้างฐานดินทั้ง 3 ชั้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้จะเป็นการตอกเสาเข็มขนาดเล็กจำนวน 214 ต้น ลงบนชั้นที่ 3  เพื่อเสริมความแข็งแรงของฐานดิน โดยสังเกตุเห็นเสาเหล้กที่ทำหน้าที่ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม  เสร็จแล้ว ก็จะเป็นการก่อสร้างเตาเผา ซึ่งในช่วงเช้านี้ คนงานได้นำเหล็กเส้นจำนวนมาก มาทำการดัดและเตรียมเอาไว้เป็นโครงสร้างของเตาเผา

     และเมื่อเวลา 11.00 น.พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ ซึ่งเป็นตัวแทนพระองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้เดินทางเข้าทำพิธีกราบสักการะสรีระร่างของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  และในช่วงหัวค่ำนี้จะเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศล