• user warning: Table './siamrath_d6/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:09462cab65b0d7e120c914f1c8a8b821' in /home/siamrath/web/siamrath.co.th/public_html/web/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './siamrath_d6/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000080;\">เชฟรอนเปิดศูนย์ขนส่งทางอากาศแห่งใหม่เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านการบินเพียงแห่งเดียวแทน</span></span></p>\n<p><span style=\"font-size: small;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ขนส่งทางอากาศแห่งใหม่ ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด อย่างเป็นทางการว่า ศูนย์ขนส่งทางอากาศของเชฟรอนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมด้านการบินเพียงแห่งเดียว แทนที่ศูนย์ฯ เดิมที่ดำเนินการอยู่&nbsp; 2 แห่ง ในจังหวัดสงขลาและชลบุรี โดยศูนย์ขนส่งทางอากาศแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ภายในบริเวณท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในการดำเนินงานด้านการบินจากศูนย์ฯ นี้ จะครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานของเชฟรอนในอ่าวไทยได้ทั้งหมด จึงสามารถช่วยลดระยะทางการบินโดยเฉลี่ยของเฮลิคอปเตอร์ไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งโดยรวมให้สั้นลง ลดการใช้เชื้อเพลิงในการบิน&nbsp; จึงนับเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังส่งผลดีด้านความปลอดภัยอันเนื่องมาจากระยะทางในการบินที่สั้นลงอีกด้วย</span></p>\n<p><span style=\"font-size: small;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต กล่าวว่า การรวมศูนย์ขนส่งทางอากาศของเชฟรอนมาไว้ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ในภาพรวมนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สนองต่อหลักการความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้านของเชฟรอน ในการที่เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดหาแหล่งพลังงานของประเทศ&nbsp;&nbsp;&nbsp; และเราเชื่อมั่นว่าโครงการศูนย์ขนส่งทางอากาศ จะช่วยสร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมของสายการบินพาณิชย์ในการใช้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช&nbsp; หรือจากการที่พนักงานของเชฟรอนและบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาทำงานหรือเดินทางผ่าน</span></p>\n<p><span style=\"font-size: small;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โดยการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กับท้องถิ่น คิดเป็นเม็ดเงินรวมหลายร้อยล้านบาทต่อปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพรวม และนอกจากนี้ทางเชฟรอนเองยังมีนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจัง โดยตลอดระยะเวลาที่ได้เริ่มดำเนินโครงการ ได้มีการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของเรา</span></p>\n<p><span style=\"font-size: small;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด้านนายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในช่วงของพิธีเปิดงานว่า &ldquo;จากการที่ได้มีโอกาสได้รู้จักและสัมผัสกับการทำงานเชฟรอนมาตั้งแต่บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการพัฒนาโครงการศูนย์ขนส่งทางอากาศเมื่อหลายปีที่ผ่านมา&nbsp; จึงได้ตระหนักถึงความเป็นมืออาชีพของบริษัทพลังงานระดับโลก ในการรักษามาตรฐานการทำงานในทุก ๆ ด้าน</span></p>\n<p><span style=\"font-size: small;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รวมถึงความตั้งใจจริง และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน ดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการอย่างถูกต้องเหมาะสม&nbsp; และนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ที่ศูนย์ขนส่งทางอากาศแห่งนี้ได้เริ่มเปิดทำการบิน บรรยากาศคึกคักขึ้นทั้งที่ในบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและในตัวเมือง อันเนื่องมาจากการเดินทางเข้า-ออกของพนักงานจำนวนหลายพันคนต่อเดือน ซึ่งนั่นหมายถึงการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ&nbsp; อาทิ สายการบิน รถไฟ รถทัวร์ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า รถรับจ้าง ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการอื่น ๆ&nbsp; ซึ่งจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป</span></p>\n<p><span style=\"font-size: small;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สำหรับศูนย์บินฯใหม่นี้ได้เเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.54 ที่ผ่านมา เพื่อรับส่งพนักงานของเชฟรอน ไปยังฐานปฏิบัติงานในทะเล โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ขนาดผู้โดยสาร 12 ที่นั่ง มีจำนวนเที่ยวบินโดยเฉลี่ยที่ 15 เที่ยวบินต่อวัน และอาจมีเที่ยวบินฝึกซ้อม หรือซ่อมบำรุงสูงสุด 5 เที่ยวต่อวัน รวม เที่ยวบินสูงสุดที่ 20 เที่ยวต่อวัน&nbsp; และมีผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก เพื่อใช้บริการศูนย์บินฯ แห่งนี้ประมาณ 8,200 คนต่อเดือน ซึ่งจากผลสำรวจเบื้องต้นของบริษัทฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้&nbsp; เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อการเดินทางไปและกลับในแต่ละครั้งที่พนักงานและพนักงานจากบริษัทผู้รับเหมา เดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเดินทางจากศูนย์บินฯ ไปทำงานที่แท่นผลิตปิโตรเลียม จำนวน 1,188 คน พบว่าแต่ละคนนั้นมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาท ซึ่งคิดเป็นค่าอาหาร ที่พัก การเดินทาง การท่องเที่ยว ซื้อของฝากของที่ระลึกต่างๆ&nbsp; ซึ่งในแต่ละเดือนมีผู้เดินทางมาใช้ศูนย์บินฯ ประมาณ 8,200 คน ในแต่ละเดือนจึงมีการใช้จ่ายเงินกว่า 50 ล้านบาท หรือ ปีละ 600 ล้านบาทต่อปีโดยประมาณ</span></p>', created = 1477441408, expire = 1477527808, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:09462cab65b0d7e120c914f1c8a8b821' in /home/siamrath/web/siamrath.co.th/public_html/web/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: Table './siamrath_d6/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:6bec47833ed4823784085649e09efc7a' in /home/siamrath/web/siamrath.co.th/public_html/web/includes/cache.inc on line 27.

เชฟรอนเปิดศูนย์ขนส่งทางอากาศแห่งใหม่นครศรีฯ

เชฟรอนเปิดศูนย์ขนส่งทางอากาศแห่งใหม่นครศรีฯ

เชฟรอนเปิดศูนย์ขนส่งทางอากาศแห่งใหม่เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านการบินเพียงแห่งเดียวแทน

     นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ขนส่งทางอากาศแห่งใหม่ ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด อย่างเป็นทางการว่า ศูนย์ขนส่งทางอากาศของเชฟรอนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมด้านการบินเพียงแห่งเดียว แทนที่ศูนย์ฯ เดิมที่ดำเนินการอยู่  2 แห่ง ในจังหวัดสงขลาและชลบุรี โดยศูนย์ขนส่งทางอากาศแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ภายในบริเวณท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในการดำเนินงานด้านการบินจากศูนย์ฯ นี้ จะครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานของเชฟรอนในอ่าวไทยได้ทั้งหมด จึงสามารถช่วยลดระยะทางการบินโดยเฉลี่ยของเฮลิคอปเตอร์ไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งโดยรวมให้สั้นลง ลดการใช้เชื้อเพลิงในการบิน  จึงนับเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังส่งผลดีด้านความปลอดภัยอันเนื่องมาจากระยะทางในการบินที่สั้นลงอีกด้วย

     นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต กล่าวว่า การรวมศูนย์ขนส่งทางอากาศของเชฟรอนมาไว้ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ในภาพรวมนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สนองต่อหลักการความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้านของเชฟรอน ในการที่เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดหาแหล่งพลังงานของประเทศ    และเราเชื่อมั่นว่าโครงการศูนย์ขนส่งทางอากาศ จะช่วยสร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมของสายการบินพาณิชย์ในการใช้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  หรือจากการที่พนักงานของเชฟรอนและบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาทำงานหรือเดินทางผ่าน

     โดยการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กับท้องถิ่น คิดเป็นเม็ดเงินรวมหลายร้อยล้านบาทต่อปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพรวม และนอกจากนี้ทางเชฟรอนเองยังมีนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจัง โดยตลอดระยะเวลาที่ได้เริ่มดำเนินโครงการ ได้มีการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของเรา

     ด้านนายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในช่วงของพิธีเปิดงานว่า “จากการที่ได้มีโอกาสได้รู้จักและสัมผัสกับการทำงานเชฟรอนมาตั้งแต่บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการพัฒนาโครงการศูนย์ขนส่งทางอากาศเมื่อหลายปีที่ผ่านมา  จึงได้ตระหนักถึงความเป็นมืออาชีพของบริษัทพลังงานระดับโลก ในการรักษามาตรฐานการทำงานในทุก ๆ ด้าน

     รวมถึงความตั้งใจจริง และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน ดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการอย่างถูกต้องเหมาะสม  และนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ที่ศูนย์ขนส่งทางอากาศแห่งนี้ได้เริ่มเปิดทำการบิน บรรยากาศคึกคักขึ้นทั้งที่ในบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและในตัวเมือง อันเนื่องมาจากการเดินทางเข้า-ออกของพนักงานจำนวนหลายพันคนต่อเดือน ซึ่งนั่นหมายถึงการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ  อาทิ สายการบิน รถไฟ รถทัวร์ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า รถรับจ้าง ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการอื่น ๆ  ซึ่งจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

     สำหรับศูนย์บินฯใหม่นี้ได้เเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.54 ที่ผ่านมา เพื่อรับส่งพนักงานของเชฟรอน ไปยังฐานปฏิบัติงานในทะเล โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ขนาดผู้โดยสาร 12 ที่นั่ง มีจำนวนเที่ยวบินโดยเฉลี่ยที่ 15 เที่ยวบินต่อวัน และอาจมีเที่ยวบินฝึกซ้อม หรือซ่อมบำรุงสูงสุด 5 เที่ยวต่อวัน รวม เที่ยวบินสูงสุดที่ 20 เที่ยวต่อวัน  และมีผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก เพื่อใช้บริการศูนย์บินฯ แห่งนี้ประมาณ 8,200 คนต่อเดือน ซึ่งจากผลสำรวจเบื้องต้นของบริษัทฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อการเดินทางไปและกลับในแต่ละครั้งที่พนักงานและพนักงานจากบริษัทผู้รับเหมา เดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเดินทางจากศูนย์บินฯ ไปทำงานที่แท่นผลิตปิโตรเลียม จำนวน 1,188 คน พบว่าแต่ละคนนั้นมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาท ซึ่งคิดเป็นค่าอาหาร ที่พัก การเดินทาง การท่องเที่ยว ซื้อของฝากของที่ระลึกต่างๆ  ซึ่งในแต่ละเดือนมีผู้เดินทางมาใช้ศูนย์บินฯ ประมาณ 8,200 คน ในแต่ละเดือนจึงมีการใช้จ่ายเงินกว่า 50 ล้านบาท หรือ ปีละ 600 ล้านบาทต่อปีโดยประมาณ