Syndicate content facebook Syndicate content Log In
รายงานพิเศษ / ปตท.สผ.เฟ้นหาเด็กเก่ง ป้อนอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

รายงานพิเศษ / ปตท.สผ.เฟ้นหาเด็กเก่ง ป้อนอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ตามไปดู "ค่ายนักสำรวจ" ปตท.สผ. หนุนนักธรณีรุ่นใหม่


 
         ปัจจุบันเรื่องพลังงานเข้ามามีบทบาทและใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อเฟ้นหาบุคลากรในสาขาธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์และวิศวกรปิโตรเลียม เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดกิจกรรม “ค่ายนักสำรวจ” ภายใต้ โครงการ“สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม” ปีที่ 5 เดินหน้าผลิตบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายนักสำรวจ และพิจารณารับเข้าทำงานกับบริษัทหลังจบ รองรับแผนขยายธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัท ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

 

 


         ศิริพร โกมลภิส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือปตท.สผ. เผยว่า โครงการ “สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม” ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา 30 แห่ง ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบุรี เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี และตรัง จัดกิจกรรมค่ายนักสำรวจเพื่อสรรหาและคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีถึงดีมาก และมีความสนใจด้านพลังงานปิโตรเลียมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยคาดว่าปีนี้จะมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ120คน 
         

         “ที่ผ่านมา ปตท.สผ.ได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน 90 ทุน ปัจจุบันมีนักเรียนที่ยังรับทุนอยู่ในโครงการ จำนวน 62 คน แบ่งเป็น นักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวน 21ทุน ทุนละ30,000 บาทต่อปี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะและภาควิชาที่บริษัทกำหนดได้ อีกจำนวน 41 ทุน ทุนละ 140,000 บาทต่อปี โดยนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุน ภายหลังสำเร็จการศึกษาจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมงานกับปตท.สผ.ซึ่งต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักสำรวจ” ศิริพรกล่าวเสริม

 


         ผู้จัดการอาวุโสฯกล่าวทิ้งท้ายว่า “ จากผลตอบรับที่ผ่านมาในรุ่นที่ 1 (2549-2553) นับว่าดีมาก ปตท.สผ.เตรียมขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมจัดโครงการดังกล่าวในรุ่นที่2 (2554-2558) พร้อมขยายการคัดเลือกนักเรียนจาก 30 โรงเรียน เป็น50โรงเรียนในทุกภาคทั่วประเทศ พร้อมเพิ่มทุนการศึกษาจาก 25 ทุน เป็น40 ทุน แบบไม่มีข้อผูกพัน โดยเตรียมRoad Show ประชาสัมพันธ์โครงการตามโรงเรียนต่างๆในเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการและเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทยที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและมีคุณภาพแก่ประเทศ”

 

  

         สำหรับกิจกรรม “ค่ายนักสำรวจ” ที่จัดขึ้น ณ จังหวัด กาญจนบุรี เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความรู้จักกับวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ อาทิ นักธรณีวิทยา(Geologist) นักธรณีฟิสิกส์ (Geophysicist) วิศวกรปิโตรเลียม (Petroleum Engineer) และวิศวกรแหล่งกักเก็บ (Reservoir Engineer) นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการสำรวจและกระบวนการผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงในภาคสนาม เพื่อเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของหินประเภทต่างๆ อาทิ หินต้นกำเนิดปิโตรเลียม หินกักเก็บ หินปิดกั้น และโครงสร้างกักเก็บ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของปิโตรเลียมทั้งระบบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาของปตท.สผ. ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

 

ไกร                          ดิว                      เชน  


         ไกร -ไกร วิเศษณ์ฐ หนุ่มหน้าใสที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวว่า ผมคิดว่าปัจจุบันประเทศไทยใช้พลังงานจำนวนมาก เราต้องมองทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ผลิตและฝ่ายผู้ใช้ ฝ่ายผู้ผลิตก็มีหน้าที่ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการกับผู้ใช้ แต่ผู้ใช้ก็ควรคำนึงด้วยว่าใช้อย่างไร สังคมไทยค่อนข้างติดความสบาย ฟุ่มเฟือย เราต้องร่วมกันประหยัดพลังงาน เริ่มที่ตัวเองก่อน ผู้ใช้ต้องคิดว่าจะทำยังไงให้ใช้ในปริมาณลดลง ผู้ผลิตก็ต้องคิดว่าจะผลิตอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
         “โครงการ ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม ที่ ปตท.สผ. จัดเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการเพาะต้นกล้า ปลุกความคิด ปลูกจิตสำนักให้เยาวชนได้รู้ซึ้งว่ากว่าจะค้นหาทรัพยากรแต่ละอย่าง กว่าจะได้มามันยากขนาดไหน ต้องลงทุนเท่าไร อย่างน้อยก็ทำให้เด็กที่เข้าโครงการได้รู้ว่า เราต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรและอนุรักษ์พลังงาน” น้องไกรกล่าวเสริม
        

         อีกหนึ่งหนุ่ม ดิว -ภัทรกร จารุชัยภัทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหอวัง เล่าว่า ผมอยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเลียมครับ ผมรู้ข่าวโครงการ ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม ของ ปตท.สผ. จากที่ ปตท.สผ. มาแนะแนวที่โรงเรียน ผมสนใจมาก เห็นแล้วก็มีไฟขึ้นมาก ก็เลยยืนใบสมัครไปกับทางโรงเรียน และพอได้ร่วมกิจกรรม รู้สึกมีความสุข และสนุกมากๆ ไม่คิดว่าคนไทยจะเก่งขนาดนี้ ตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็น ที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้ศักยภาพ โครงการ ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีประโยชน์มาก การเฟ้นหาบุคลากรที่ดี มีศักยภาพ และให้ทุนศึกษา แล้วกลับมาพัฒนาประเทศ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆ
       

 

         ด้านพี่ใหญ่ เชน -ฉัตรชัย เลขะมั่นคง นักศึกษาคณะวิศวกรรมปิโตรเลียม ปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่าก่อนที่ผมจะได้มาเป็นนักเรียนทุนของ ปตท.สผ. ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียมมาก่อน พอดีที่บ้านผมทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลังงาน โดยส่วนตัวผมอยากเรียนสาขานี้อยู่แล้ว เพื่อจะได้พัฒนาธุรกิจที่บ้านไปด้วย ตอนแรกก็ยังลังเลอยู่ระหว่างคณะธรณีปิโตรเลียมกับวิศวกรรมปิโตรเลียม แต่เมื่อได้เข้ามาร่วมโครงการ มันชัดเจนขึ้นอย่างมากเลย ทำให้ผมตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
         น้องเชนกล่าวอีกว่า “ถือว่าคิดถูก ที่เลือกเรียนคณะนี้ ตอนนี้ผมเป็นนักเรียนทุนของ ปตท.สผ. ในตามสัญญาเมื่อผมเรียนจบมา ผมจะต้องผ่านการคัดเลือกของ ปตท.สผ. เพื่อทำงานใช้ทุน แต่ต่อให้ไม่มีข้อกำหนดตรงนี้ ผมก็ยังยืนยันที่จะทำงานกับบริษัทนี้ ด้วยนโยบายและอะไรหลายๆอย่างขององค์กรโดยรวม ผมคิดว่ามันตรงกับแนวคิดของผม ผมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชน ได้เข้ามาสัมผัสกับโครงการเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะถ้าโครงการนี้ไม่มีการโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์ จะรู้อยู่ในวงที่ค่อนข้างแคบมาก จากที่ ปตท. ทำ road show จัดค่าย มันเป็นการที่ช่วยเผยแพร่ธุรกิจปิโตรเลียมให้โลกภายนอกได้รู้มากขึ้น และทำให้เรามีโอกาสได้รู้เกี่ยวกับสายงานด้านนี้มากขึ้น ธุรกิจปิโตรเลียมเป็นธุรกิจที่ค่อยข้างมั่นคงก็ว่าได้ เพราะถ้าหากเราไม่มีพลังงานไว้ใช้ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่กันยังไง ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และก็เป็นอาชีพที่สนุกสนาน ท้าทาย ไม่ได้น่าเบื่ออย่างทีคิดกัน”