"คุรุสภา" กุมชะตาบัณฑิต-ครูครึ่งแสน

ลุ้นคลอดใบประกอบวิชาชีพครูตัวจริง ยื่นสมัครสอบ"ครูผู้ช่วย"วัยสุดท้าย 10 เม.ย.54 

     ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 5 เม.ย.54 นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติไม่ให้ใช้หนังสือรับรองสิทธิ ของคุรุสภา เป็นหลักฐานในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น "ครูผู้ช่วย"  ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 4-10 เม.ย.54  จากเดิมที่ คุรุสภา ยืนยันว่าหนังสือรับรองสิทธิสามารถใช้ เป็นหลักฐานในการสมัครสอบได้นั้น ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ที่สมัครสอบแข่งขันฯ มายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตัวจริง เฉลี่ยวันละ 2,000- 3,000 คน ทาง คุรุสภา ต้องระดมเจ้าหน้าที่จากต่างจังหวัด เข้ามาช่วย และขยายเวลาเปิดให้บริการ ไปจนถึงเวลาประมาณ 21.00น.หรือจนกว่าถึงคิวสุดท้ายของผู้ที่มาขอรับใบอนุญาตฯ ในแต่ละวัน ทั้งนี้ คุรุสภา ยืนยันว่าจะออกใบ อนุญาตฯ ตัวจริง ได้ทันสมัครสอบบรรจุในวันที่ 10 เม.ย.54 ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 50,000 กว่าคน ที่อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ ความประพฤฒิ ความถูกต้อง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตครูจบใหม่ คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 วัน ในการออกใบอนุญาตฯ ดังนั้น จึงขอให้บัณฑิตที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จัดหาที่พักและอยู่รอรับใบอนุญาตฯ  เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและค่าเดินทาง

     ด้านนายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวตามที่ ก.ค.ศ.มีมติไม่ผ่อนผัน ให้ใช้ใบรับรองสิทธิ แทนใบอนุญาตฯ สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย นั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.เห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรได้ทำความเข้าใจไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบในครั้งนี้ ส่วนราชการ หรือแม้กระทั่งคุรุสภา ที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงขอชี้แจ้ง ดังนี้

     1.ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ เป็นครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.53 โดยกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.53 เป็นต้นไป

     2.ในการสอบแข่งขันฯ ปี 2553ได้เกิดกรณีการออกใบอนุญาตฯ ในการใช้เป็นหลักฐาน สำหรับสมัครสอบไม่ทัน สำนักงาน ก.ค.ศ. และคุรุสภา จึงหารือร่วมกันในการแก้ปัญหาดังกล่าว และได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ.มีมติให้ผ่อนผันให้ใช้ใบรับรองสิทธิ ในการสมัครสอบแข่งขันได้ แต่เฉพาะในปี 2553 เท่านั้น

     3.ในการสอบ ปี 2553 ได้เกิดปัญหาหลังการผ่อนผันการใช้ใบอนุญาตฯ เมื่อผู้สอบได้ลำดับที่ต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้รับการเรียกตัวมาบรรจุ ไม่มีใบอนุญาตฯ ในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุ จึงทำให้ไม่สามารถบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการได้

     4.ในปี 2554 ก่อนการกำหนดปฏิทินการรับสมัครสอบบรรจุฯ ครูผู้ช่วย สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้นำเสนอปฏิทินการรับสมัครต่อ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมเดือน ก.พ.54  ซึ่งนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ.ได้สอบถามเลขาธิการคุรุสภา ถึงออกใบอนุญาตฯ ได้ทันตามกำหนดการ

     และ 5. ต่อมามีผู้มาขอมีใบอนุญาตฯ มากขึ้นทำให้ คุรุสภา ดำเนินการไม่ทัน จึงได้นำเรื่องเข้าหารือต่อคณะกรรมการคุรุสภา และได้มีมติออกมาเมื่อวันที่ 24 มี.ค.54 จะขอให้ ก.ค.ศ. ผ่อนผันการใช้ใบรับรองสิทธิ แทนใบอนุญาตฯ แต่จากการหารือของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคล  ณ วันที่ 29 มี.ต.54 ได้มีมติไม่ผ่อนผัน โดยพิจารณาจากหลักขกฎหมาย ความถูกต้องและยุติธรรมเป็นหลัก