Syndicate content facebook Syndicate content Log In
สกู๊ปพิเศษ / สิริมงคลกับครั้งหนึ่งในชีวิต “ได้ใกล้ชิดพระอริยะสงฆ์”

สกู๊ปพิเศษ / สิริมงคลกับครั้งหนึ่งในชีวิต “ได้ใกล้ชิดพระอริยะสงฆ์”

ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554 ขอเชิญญาติโยมศิษยานุศิษย์ทุกท่าน ร่วมกันกราบสักการะสังขารหลวงพ่อพูล-เปลี่ยนผ้าครอง-ลงกระหม่อม ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็น เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญ วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

     พระเดชพระคุณ พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข พระอมตะเถราจารย์แห่งวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่มีประชาชนให้ความเคารพศรัทธาทั่วประเทศ

     ตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่านอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ ด้วยความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย เสมอต้นเสมอปลาย ให้ความเมตตาต่อศิษยานุศิษย์ทุกชั้นวรรณะ

     ท่านสร้างคุณประโยชน์ไว้มากมายในบวรพุทธศาสนา เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ถาวรวัตถุทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นจากความตั้งใจ จรรโลงไว้เพื่อคุณงามความดี มีหลักยึดพระธรรมในการรังสรรค์ด้วยความเสียสละ เพื่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง

     จวบจนเมื่อท่านละสังขาร สรีระของท่านไม่เน่าเปื่อย คงสภาพเดิมทุกประการ พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ต่างแห่แหนเดินทางมากราบสักการะสังขารของท่านมิขาดสาย ทำให้ทุกวันนี้ กุฏิที่ประดิษฐานสังขารของท่าน ที่สร้างมาตั้งแต่ปีพ..2509 ปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมากราบสังขารหลวงพ่อ ทำให้สถานที่กุฏิคับแคบไปโดยปริยาย

     คณะศิษยานุศิษย์จึงได้ปรารภจัดสร้างวิหารหลวงพ่อพูล แทนหลังเดิมขึ้น เพื่อน้อมถวายบูชาคุณ และได้มีส่วนร่วมแห่งการประกาศคุณงามความดี ถวายเป็นเครื่องบูชาสักการะพระคุณ ถวายความกตัญญูกตเวทีแด่หลวงพ่อพูล

     ซึ่งวิหารหลวงพ่อพูลดังกล่าวนี้ ออกแบบโดย นายณัฐพงค์ ปิยมาภรณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ระดับชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มีลักษณะแบบวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทย

     ยอดทรงมณฑป หลังคาจัตุรมุข ซ้อน 2 ชั้น มี คอสอง แกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ ตรงเชิงชายของหลังคาและชายคาปีกนกทุกด้านประดับด้วย กระจัง ลงรักปิดทอง

     หน้าบันทั้ง ประดิษฐาน พระนามาภิไธยย่อ “มวก” ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และอักษรพระนามย่อ “ศร”ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา อักษรพระนามย่อ “พภ” ของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา อักษรพระนามย่อ “สร” ของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ อักษรพระนามย่อ “ทป” ของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ รอบพระนามาภิไธยย่อ ทุกพระองค์มีลวดลายไทยประกอบ

     ส่วนผนังของวิหาร ก่ออิฐถือปูนกรอบเช็ดหน้าของหน้าต่างและประตู ลงรักปิดทอง ตัวบานของหน้าต่าง และประตู ติดตั้ง กระจกใส มีลวดลายประดับ รอบตัวอาคารวิหารมีกำแพงแก้วล้อมรอบ

     และเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ ด้านหน้าของวิหารมีมุขโถงยื่นไปด้านหน้า มีบันไดขึ้น 3 ทาง ส่วนพื้นปู ด้วยหินแกรนิต ส่วนฐานเป็นฐานเรียง ยกสูงจากระดับดิน 1.00 เมตร

     ภายในวิหารจัดทำเป็น ซุ้มวิมาน แกะสลักลวดลายไทยลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี สำหรับประดิษฐาน สังขารหลวงพ่อพูล เพดานของวิหาร ฉลุลวดลายไทย ปิดทอง และมีดาวเพดาน แกะสลักไม้ ลงรักปิดทอง

     ด้านนอกรอบตัววิหาร จัดเป็นสวนหย่อม เพื่อให้เกิดความสง่างาม และความสวยงาม และเป็นที่พักผ่อนของพุทธศาสนิกชนที่มาสร้างบุญบารมีในภพชาตินี้

     โดยพระเดชพระคุณพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ทายาทศิษย์เอกหลวงพ่อพูล ประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูล เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จะได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมศิษยานุศิษย์ ได้สัมผัสหลวงพ่ออย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีพิธีถวายสักการะสรีระพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล สวดพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าครองที่สังขารหลวงพ่อพูล ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดไผ่ล้อม

     สำหรับพิธีลงกระหม่อม โดยในระหว่างเวลาดังกล่าวนี้ หลวงพี่น้ำฝน ท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมมพุทธศาสนิกชน เข้ากราบสักการะสังขารหลวงพ่ออย่างใกล้ชิด ด้วยการก้มกราบน้อมศีรษะจรดแตะไปที่ปลายเท้าหลวงพ่อ เพื่อความเป็นสิริมงคล กับครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้สัมผัสพระอริยะสงฆ์ เฉกเช่นหลวงพ่อพูล!!!

ขวัญบัว บัวเพ็ง / www.mongkhonphra.com