• user warning: Table './siamrath_d6/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:409967c14f0fb2870411213b0848f27f' in /home/siamrath/web/siamrath.co.th/public_html/web/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table './siamrath_d6/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000080;\">เปิดโผ 60 รายชื่อปาร์ตี้ลิสต์พรรคเพื่อไทย \"แกนนำเสื้อแดง\"พาเหรดอยู่โซนเซฟตี้ \"ลูกสาวเสธ.แดง\"เข้าวินด้วย</span></span></p>\n<p><span style=\"font-size: small;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในที่สุดก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เมื่อล่าสุดวันนี้(19 พ.ค.)มีรายงานว่า รายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยปรากฎเรียงลำดับดังนี้ อันดับที่ 1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2.นายยงยุทธ์ วิชัยดิษฐ์ 3.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 4.นายเสนาะ เทียนทอง 5.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก 6.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 7.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช <span style=\"color: #ff0000;\">8.นายจตุพร พรหมพันธุ์</span> 9.นายปลอดประสพ สุรัสวดี 10.นายพิชัย นริพทะพันธ์</span></p>\n<p><span style=\"font-size: small;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ส่วนผู้ที่อยู่ในลำดับที่ 11.-20 ประกอบด้วย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ , พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย , นายสันติ พร้อมพัฒน์ , พล.ต.อ.วิรุฬ ฟื้นแสน , พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ , <span style=\"color: #ff0000;\">นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ</span> , นายสุพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล , นายนิวัฒน์ ธำรงบุญทรงไพศาล , นายวัฒนา เมืองสุข , พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศิริประภา</span></p>\n<p><span style=\"font-size: small;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;สำหรับผู้ที่ถูกจัดในอันดับ 21-60 ซึ่งไม่เลียงตามลำดับ ประกอบด้วย พล.ต.ท.ชัชจ์ กุลดิดก , นพ.เหวง โตจิราการ , นายสุนัย จุลพงศธร , นายสุรชัย เบ้าจรรยา , นายชวลิต วิชยสุทธิ์ , นายกิติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ , นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ , นายประเกียร นาสิมมา , นายสมพล เกยุราพันธุ์ , นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ , ร.ต.ท.เชาวรินทร์ ลัทธศักดิ์ศิริ , นายเรวัต สิรินุกูล , นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ , นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานนท์ , น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ , นายธนเทพ ทิมสุวรรณ</span></p>\n<p><span style=\"font-size: small;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล , นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ , นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ , นายก่อแก้ว พิกุลทอง ,<span style=\"color: #ff0000;\"> น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล </span>, นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย , นายชิวัฒน์ หาบุญพาด , นายประแสง มงคลศิริ , นายพายัพ ปั้นเกตุ , นางอุดมรัตน์ อาภรรัตน์ , นางระพีพรรณ พงศ์เรืองรอง , นายยุรนนท์ ภมรมนตรี นายดนุพร ปุณกันต์ , น.ส.สุนทรี ชัยวิรัตนะ , นายโสภณ เพชรสว่าง , นายอัสนี เชิดชัย , นายวิรัตน์ รัตนเศรษฐ์ , นายวิศิษฐ์ ใสกระจ่าง , นายสุชน ชามพูนุท , นายวิเชียร ขาวขำ , น.ส.ภูวนิดา คุณผลิน , พญ.ศรีญาดา ชินวัตร , นายกมล บันไดเพชร</span></p>', created = 1477642561, expire = 1477728961, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:409967c14f0fb2870411213b0848f27f' in /home/siamrath/web/siamrath.co.th/public_html/web/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: Table './siamrath_d6/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:6bec47833ed4823784085649e09efc7a' in /home/siamrath/web/siamrath.co.th/public_html/web/includes/cache.inc on line 27.

พท.จัดโผ 60 ปาตี้ลิสต์ปูนบำเหน็จแกนนำเสื้อแดง"ลูกสาวเสธ.แดง"ติดด้วย

พท.จัดโผ 60 ปาตี้ลิสต์ปูนบำเหน็จแกนนำเสื้อแดง"ลูกสาวเสธ.แดง"ติดด้วย

เปิดโผ 60 รายชื่อปาร์ตี้ลิสต์พรรคเพื่อไทย "แกนนำเสื้อแดง"พาเหรดอยู่โซนเซฟตี้ "ลูกสาวเสธ.แดง"เข้าวินด้วย

     ในที่สุดก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เมื่อล่าสุดวันนี้(19 พ.ค.)มีรายงานว่า รายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยปรากฎเรียงลำดับดังนี้ อันดับที่ 1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2.นายยงยุทธ์ วิชัยดิษฐ์ 3.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 4.นายเสนาะ เทียนทอง 5.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก 6.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 7.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช 8.นายจตุพร พรหมพันธุ์ 9.นายปลอดประสพ สุรัสวดี 10.นายพิชัย นริพทะพันธ์

     ส่วนผู้ที่อยู่ในลำดับที่ 11.-20 ประกอบด้วย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ , พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย , นายสันติ พร้อมพัฒน์ , พล.ต.อ.วิรุฬ ฟื้นแสน , พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ , นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ , นายสุพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล , นายนิวัฒน์ ธำรงบุญทรงไพศาล , นายวัฒนา เมืองสุข , พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศิริประภา

     สำหรับผู้ที่ถูกจัดในอันดับ 21-60 ซึ่งไม่เลียงตามลำดับ ประกอบด้วย พล.ต.ท.ชัชจ์ กุลดิดก , นพ.เหวง โตจิราการ , นายสุนัย จุลพงศธร , นายสุรชัย เบ้าจรรยา , นายชวลิต วิชยสุทธิ์ , นายกิติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ , นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ , นายประเกียร นาสิมมา , นายสมพล เกยุราพันธุ์ , นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ , ร.ต.ท.เชาวรินทร์ ลัทธศักดิ์ศิริ , นายเรวัต สิรินุกูล , นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ , นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานนท์ , น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ , นายธนเทพ ทิมสุวรรณ

    นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล , นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ , นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ , นายก่อแก้ว พิกุลทอง , น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล , นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย , นายชิวัฒน์ หาบุญพาด , นายประแสง มงคลศิริ , นายพายัพ ปั้นเกตุ , นางอุดมรัตน์ อาภรรัตน์ , นางระพีพรรณ พงศ์เรืองรอง , นายยุรนนท์ ภมรมนตรี นายดนุพร ปุณกันต์ , น.ส.สุนทรี ชัยวิรัตนะ , นายโสภณ เพชรสว่าง , นายอัสนี เชิดชัย , นายวิรัตน์ รัตนเศรษฐ์ , นายวิศิษฐ์ ใสกระจ่าง , นายสุชน ชามพูนุท , นายวิเชียร ขาวขำ , น.ส.ภูวนิดา คุณผลิน , พญ.ศรีญาดา ชินวัตร , นายกมล บันไดเพชร