ครูกทม.เฮ!เงินเดือนขึ้น13%

รวมตกเบิกเริ่มจ่ายปลายกรกฎาฯนี้ กว่า 1.5 หมื่นคนได้อานิสงส์

     นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีการปรับเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการครูรวมประมาณ 13ว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2554 โดยแบ่งเป็นการปรับขึ้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยในวันที่ 31 มี.. 54 ให้ปรับขึ้นเงินเดือน 8% จากนั้นในวันที่  1 เม.. 54 ปรับขึ้นเงินเดือนตามการเลื่อนขั้นปกติ และปรับขึ้นเงินเดือนเพิ่มอีก 5หลังจากเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติแล้ว ซึ่งมีข้าราชการครูกรุงเทพมหานครกว่า 15,000 คน ได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้ และคาดว่าข้าราชการครูกรุงเทพมหานครทุกคนจะได้รับเงินตกเบิกทั้งหมดช่วงปลายเดือน ก.. นี้ อย่างแน่นอน

     ทั้งนี้ มีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2.2554 เมื่อวันที่ 30 มี.. ที่ผ่านมา เพื่อปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู เนื่องจากพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.2547 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีความเหมาะสม เป็นธรรม และมีความแตกต่างระหว่างรายได้ข้าราชการครูกับข้าราชการประเภทอื่น