คอลัมน์ สยามรัฐผลัดใบ ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] สภากาแฟของชาวบ้านต่างถกแถลงถึงการปฏิรูปตำรวจไทยโดยเฉพาะวาทะกรรมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีค่าสินบนนำจับยาเสพติดที่มีความเห็นต่างกันอยู่ขณะนี้ในสภากาแฟชาวบ้านต่างมีความเห็นกันคนละด้านเช่นกัน ฝ่ายที่เห็นด้วยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะยกประเด็นว่าตำรวจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและภารกิจของตนเอง ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอยู่แล้ว ทำไมต้องมีสินบนค่านำจับหรือการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย โดยใช้เงินงบประมาณที่เป็นภาษีอากรของประชาชน แทนที่จะนำไปใช้พัฒนาประเทศ แล้วคดีอื่นๆล่ะทำไมไม่มีบ้าง จะไม่ยุติธรรมกับข้าราชการตำรวจทั้งหมด อีกซีกหนึ่งยกประเด็นว่าถ้าไม่มีสินบนให้เป็นกำลังใจ ตำรวจก็คงไม่ขะมักเขม้นต่อภารกิจนี้ ขบวนการค้ายาเสพติดจะมากขึ้น เห็นชัดๆว่ามีข่าวการจับกุมทุกวัน ก็ยังมีขบวนการค้าขายกันไม่หยุดหย่อน การโต้แย้งเลยเถิดไปถึงตำรวจบางคนกลับค้ายาเสียเอง หรือยัดเยียดยาบ้าแล้วจับกุมหวังสินบนก็น่าจะมี เพราะมีการจับกุมคนผิดเข้าคุกฟรีๆ ก็ยังมีการร้องเรียนถึงขั้นศาลยกฟ้องก็ยังปรากฏ แถมคนที่ติดคุกก็ยังออกมาค้าขายกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อไหร่จะหดหายไปกับการจับกุมเสียที เรื่องเหล่านี้ น่าจะวิเคราะห์กันถึงความเหมาะสม และวิธีการปราบปรามให้สิ้นซากได้อย่างไร เหมือนกับ รมว.ยุติธรรมบอกว่าถ้ามีเหตุผลที่ดีและเหมาะสมจะรับฟัง แต่ถ้าเหตุผลไม่สมเหตุสมผลน่าจะยกเลิกกรณีสินบนที่ว่านี้ดีกว่า บรรดาคอกาแฟทั้งหลาย เขาเป็นประชาชนไม่อยากเห็นลูกหลานเขาหรือลูกหลานไทยต้องเสียอนาคตเพราะคดีค้ายาเหล่านั้น เขาอยากเห็นการปราบปรามต้นตอให้หมดไปจากสังคมไทยให้หมดสิ้น เพราะประเทศไทย 4.0 ต้องสร้างคน 4.0 เช่นกัน ใครมีหน้าที่หรือภารกิจใดต้องทำหน้าที่ให้เต็มภารกิจ การจะอ้างว่าถ้าไม่มีสินบนหรือโบนัสจะไม่ปฏิบัติ คงมิใช่เหตุผลกระมัง อบายมุขทั้งหลายต้องเป็นวาระแห่งชาติเช่นเดียวกับการทุจริตคอรัปชั่นที่ ม.44 นำมาใช้อย่างได้ผลทั้งทุจริตและการทวงผืนป่ากลับคืนมา ยังเห็นว่า ม.44 ยังมีประโยชน์ต่อสถานการณ์ที่ต้องการความเด็ดขาด เช่นเดียวกับบางประเทศที่เขาพัฒนาได้เพราะกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาด จึงสนับสนุนต่อนโยบายการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเฉียบขาด เพราะส่งผลให้การจัดอันดับเรื่องความโปร่งใสและการทุจริตคอรัปชั่นของเราอยู่ในอันดับที่ดีกว่าเดิมมาเกือบ 30 อันดับ หากรัฐธรรมนูญปราบโกงออกมาบังคับใช้ ประเทศไทยจะยืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีศักดิ์ศรี