ดร. วิชัย พยัคฆโส [email protected] ประเทศไทยได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “กษัตริย์มหาราช” โดยแท้ จนกระทั่งทั่วโลกให้การยกย่องเชิดชูพระอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมด้วยการเป็น King of King ที่ไม่เคยละทิ้งประชาชนและประเทศชาติ กษัตริย์และผู้นำของโลกต่างหลั่งไหลมาเคารพส่งพ่อหลวงของประชาชนชาวไทย ไปสู่สวรรคาลัย ควบคู่ไปกับนักข่าวจากทุกมุมโลกได้มานำเสนอข่าวที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลกใบนี้ ที่ประชาชนต่างหลั่งไหลแสดงความรักความอาลัยทั้งแผ่นดิน ทุกหมู่ ทุกเหล่า ทุกสาขาอาชีพ ได้สะท้อน ให้ชาวโลกเห็นพระมหากรุณาธิคุณที่ยากจะพรรณนาได้ครบถ้วน ให้แก่พสกนิกรได้พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนเองด้วยโครงการพระราชดำริกันถ้วนหน้า และรวมถึงอีกหลายประเทศได้นำแบบอย่าง “เศรษฐกิจพอเพียง” ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนของตนเองเป็นที่ประจักษ์ พระองค์ไม่เคยละทิ้งประชาชน และหลายสิบปีที่ผ่านมาหลังจากเสด็จประพาสประเทศแคนาดาแล้ว ไม่ได้เสด็จไปต่างประเทศอีกเลย เพราะพระองค์เข้าใจดีว่าประชาชนต้องการอะไร พระองค์ทรงเหนื่อยยากเพื่อชุบชีวิตของพสกนิกรและประเทศชาติอันเป็นที่รักและเป็นห่วงดังชีวิตของพระองค์เอง ด้วยพระปณิธาน “ไม่ละทิ้งประชาชน” จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างมืดฟ้ามัวดินเป็นที่ประจักษ์ ในขณะที่เว็บไซต์ของบลูมเบิร์ก ได้ประกาศดัชนีเศรษฐกิจตัวใหม่ เรียกว่า ดัชนีความทุกข์เวทนา (misery index) โดยวัดความทุกข์เวทนาจากภาวะการไม่มีงานทำ และภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อทั่วโลกที่กระทบกับประชาชน เป็นที่น่าชื่นใจเพราะประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งที่มีความทุกข์เวทนาจากความยากไร้ต่ำที่สุดในโลก มีคะแนนเพียง 1.5 คะแนน ใน 15 ประเทศที่มีดัชนีต่ำสุด ไทย 1.5 คะแนน สวิสเซอร์แลนด์ 2.0 คะแนน ญี่ปุ่น 4.5 คะแนน เกาหลี 4.8 คะแนน ไต้หวัน 4.88 คะแนน เดนมาร์ก 5.7 คะแนน จีน 5.8 คะแนน อเมริกา 5.85 คะแนน นอร์เวย์ 5.95 คะแนน อังกฤษ 6 คะแนน ออสเตรีย 6.15 คะแนน นิวซีแลนด์ 6.2 คะแนน ไอซ์แลนด์ 6.2 คะแนน มาเลเซีย 6.55 คะแนน เยอรมันนี 6.65 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางมิใช่เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้วและร่ำรวย แต่ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมในน้ำมีปลาในนามีข้าว อาหารการกินไม่ขาดแคลน หากินกันตามรั้วบ้าน ตามลำน้ำลำคลองได้ง่าย ภาวการณ์ตกงานไม่ถึง 1% จึงเป็นประเทศที่มีความสุข ที่สุดในโลก “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพ่อหลวงของประชาชนชาวไทย จึงเป็นปรัชญาที่ส่งผลไปสู่ ประเทศไทยดังตัวอย่างข้างต้นอย่างเหลือเชื่อ นั่นคือความเป็น “King of King” จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนคนไทยและทั่วโลกตลอดไป