กาฬสินธุ์ : จากกรณีชาวบ้านใน ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เรียกร้องให้ สตง.กาฬสินธุ์ ปปท. ศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ และสำนักงานท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์เข้าตรวจสอบโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำที่ 2 โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตนิคมสร้างตนเองลำปาวอันเนื่องจากพระราชดำริ บ้านนาขาม ม.9 และบ้านสว่าง ม.1 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล(ทต.)ภูดิน และตรวจสอบงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมแก้ปัญหาภัยแล้งหมด หลังจากเทศบาลได้จ้างผู้รับเหมาโดยวิธีตกลงราคาจ้างไม่เกิน 5 แสนบาท และดำเนินการเสร็จแล้ว

แต่ชาวบ้านกลับไม่ได้รับประโยชน์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้นำงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท มาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ แก้ปัญหาระบบน้ำประปาให้กับชาวบ้าน แทนที่จะนำงบไปทำโครงการขุดลอก ขุดสระน้ำ สร้างถนน และสร้างฝาย ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่จำเป็นเร่งด่วนและชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์ กระทั่งเจ้าหน้าที่ สตง.กาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบน้ำทั้ง 2 แห่ง

ล่าสุดนายยุระ บุตรกัณหา นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้าง สตง. กาฬสินธุ์ ระบุว่า การขอเอกสารโครงการที่ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมจะเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้น เพราะต่อไปเจ้าหน้าที่จะทำหนังสือดำเนินการตรวจสอบงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดและทุกประเภทของงบประมาณโครงการต่างๆย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ในช่วงยุครัฐบาล คสช.ที่ต้องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น ทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าการนำเงินจ่ายขาดเงินสะสมมาใช้ โดยไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่ก่อเกิดประโยชน์ ไม่เป็นไปตามระเบียบ และไม่เหมาะสมกับเงินงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หรือพบมีการทุจริตในโครงการใด ทางเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ และถูกดำเนินการตามกฎหมาย

ขณะที่นางสาวชุลีพร ภูสมศรี ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนใน ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้เสนอเรื่องไปยังผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์แล้ว พร้อมทั้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นจังหวัด ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และเตรียมลงพื้นที่เข้าตรวจสอบปัญหาและวางแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ตลอดจนเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก