แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ได้ออกประกาศสำนักงานคปภ.เรื่องแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่องให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ที่ติดตั้งกับรถยนต์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ตามคำสั่งนายทะเบียนเรื่องให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ที่ติดตั้งรถยนต์ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560

โดยแนวทางปฎิบติเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 มีสาระสำคัญดังนี้ 1.คำว่า กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV ) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ ตามเจตนารมย์ของคำสั่งนายทะเบียนนี้ให้หมายถึงกล้องติดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลงเพื่อให้มีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์ และไม่มีการกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ ราคา ของกล้องติดรถยนต์

2.บริษัทต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยต้องลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ

3.ผู้เอาประกันภัยสามารถติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้เพียงด้านหน้าของรถยนต์คันเอาประกันภัยก็ได้

4.ให้บริษัทใช้ภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัยเป็นเอกสารประกอบในเวลาทำสัญญาประกันภัยด้วย

5.ให้บริษัทแสดงส่วนลดเบี้ยประกันภัยไว้ในช้องของส่วนลดในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

6.กรณีที่มีการทำสัญญาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทไปแล้ว ก่อนหรือหลังวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 แต่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป หากเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระแล้วนั้นยังไม่มีการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามคำสั่งนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งขอส่วนลดเบี้ยประกันภัยดังกล่าวในภายหลัง บริษัทต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามที่คำสั่งกำหนดไว้

7.ให้บริษัทสามารถใช้ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุของรถยนต์คันเอาประกันภัย เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนของบริษัทเพิ่มเติมได้


ต่อเรื่องนี้ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯคปภ. ได้กล่าวในงาน “คปภ.สานสายใย พี่น้องชาวสื่อ ครั้งที่ 4”ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ณ กาลเวลา จังหวัดราชบุรีว่า เรื่องของคำสั่งดังกล่าวได้มีการหารือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยตลอด โดยที่ผ่านมาก็คิดกัน ถามว่าตัวเลขเราจะลดกันเท่าไหร่ ก็เลยไปดูคำสั่งนายทะเบียนในอดีตที่เคยออกมาเมื่อสมัยเลขาธิการคปภ.คนแรกในกรณีที่ได้มีคำสั่งออกมาลดเบี้ยประกันสำหรับรถที่แก๊สเอ็นจีวี ซึ่งสมัยนั้นลดเบี้ยประกันรถในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งตรงจุดนี้ต้องขอเรียนว่า ได้มีการหารือกับสมาคมฯ โดยเรากะว่าจะลดเบี้ยประกันให้สำหรับผู้เอาประกันที่ติดกล้องในอัตราร้อยละ 10 แต่พอได้พูดคุยกับสมาคมฯ ก็มีการขอให้มีการยืดหยุ่นได้ไหม จึงเป็นที่มาของการลดอัตราเบี้ยฯให้ผู้เอาประกันที่ติดกล้องในอัตราร้อยละ 5-10 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับเรื่องนี้

สำหรับกล้องชนิดไหนนั้น ดร.สุทธิพล กล่าวว่า ขอให้เป็นกล้องที่ไม่ได้ใช้มือถือมาแปลงเป็นใช้ได้ โดยตนขอยืนยันว่า สามารถใช้กล้องชนิดไหนก็ได้ ซึ่งราคามีตั้งแต่ 800 บาท ขึ้นไปถึงหลักพัน แต่ตรงนี้ประมาณ 1,000 บาทก็น่าจะใช้ได้แล้ว ส่วนเหตุผลที่เราใช้คำว่ากล้องCCTV ก็เพราะว่าขณะนี้มันยังไม่มีศัพท์ที่เป็นทางการใช้เรียกมัน จึงเรียกกล้องCCTV

“ตอนแรกเราจะลด 10% แต่พอฟังจากผู้ประกอบการ ก็บอกว่า ขอปรับให้มีความยืดหยุ่นหน่อยได้ไหม เพราะจะกระทบธุรกิจประกันมากเกินไป จึงเป็นที่มาให้เราเป็น 5-10% และแนวทางปฎิบัติให้เกิดความชัดเจน โดยคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป”ดร.สุทธิพล กล่าว