เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร ทำการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างบริเวณป้อมมหากาฬ เพิ่มอีก 4 หลัง หลังจากที่ชาวบ้านยินยอมและได้ขนย้ายข้าวของออกเรียบร้อยแล้ว