“สุวิทย์”ถกวงมินิคาบิเนต คุยสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด เตรียมขอความเห็นปฏิรูปประเทศเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ 21 มี.ค.นี้

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 20 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (มินิคาบิเนต) ครั้งที่ 4/2560 ว่า วันนี้เป็นการคุยหลักการเรื่องยุทธศาสตร์ของ 5 สินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มัน ปาล์ม และยาง รวมถึงเรื่องการจัดลำดับความยากง่ายในการทำธุรกิจ

นายสุวิทย์ กล่าวถึงกรณีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยในปยป.ว่า เราได้คุยกับกลุ่มนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าไทยไปแล้ว ซึ่งเขาจะรวบรวมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนประเทศไทย และในวันที่ 21 มี.ค.นี้ จะพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันของธุรกิจการค้า ที่มีอยู่ประมาณ 8,000 คน โดยให้เขาไปทำการบ้านมาว่าจะมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนและวางอนาคตประเทศไทยอย่างไร รวมถึงการมีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อมีโอกาสเราจะนำกลุ่มเหล่านี้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้จะมีการพูดคุยกับกลุ่มข้าราชการที่เป็นผู้นำท้องถิ่นอีกด้วย