ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรม Train The Trainer ทำให้พ่อด้วยหัวใจ สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยฝีมือของตนเอง

โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ เพื่อให้จิตอาสาทุกคนสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อเตรียมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งการทำดอกไม้จันทน์ด้วยตนเอง เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

ไทยประกันชีวิต ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิตอาสาและเป็นผู้ให้ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน