นายทวีโชค บุญขันธ์ (ขวา) ผู้อำนวยการส่วนงานคลังสินค้า เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 แก่พื้นที่คลังสินค้าบางบ่อ จาก นายจิโรจ ณ นคร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย