สำหรับ Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด มงคลปีใหม่ไทย โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อตอกย้ำแนวคิดการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก โดยในปี 2017 ได้ขยายพื้นที่การจัดงานครอบคลุม 4 ภาคของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2560

ซึ่ง นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานการจัดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า ในปีนี้ทางบริษัท ยังบอกเล่าความเป็นไทย ไปทั่วโลก โดยตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทยให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเรียนรู้ สืบสาน และบอกเล่าประเพณีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ด้วยการขยายพื้นที่การจัดงานพร้อมกันทั้ง4 ภาค ของประเทศไทย โดยคง 3 พื้นที่เดิม ได้แก่ ภาคกลาง จัดที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ใน 7 พื้นที่ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา 4 วัด 4 มงคล และ 3 ท่าน้ำ

ส่วน ภาคเหนือ จัดที่ บ้านโบราณเชียงใหม่ ริมแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ จัดที่ ถนนพังงา จังหวัดภูเก็ต ภายใต้คอนเซ็ป ภูเก็ตดีงาม สืบสานสงกรานต์บาบ๋า ซึ่งถือเป็น ปีแรกที่ชุมชนถนนพังงาร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

โดยแต่ละพื้นที่การจัดงาน ได้ยกเอาเมนูเด็ดจากร้านดัง และของดีชุมชนขึ้นชื่อ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกร้านภายในงานเพื่อเป็นสีสัน และช่วยส่งเสริมกระตุ้นการจับจ่าย ตอบสนองแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ ให้กับชุมชนที่อยู่รอบบริเวณการจัดงานในแต่ละพื้นที่อีกด้วย สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand