5ศิลปินคว้ารางวัล“คึกฤทธิ์”ปี60 “กรมศิลป์-สบศ.”สืบทอดมรดกภูมิปัญญาศิลปการแสดงรำโบราณหาชมยาก

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 60 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 จะจัดงานเนื่องใน “วันคึกฤทธิ์” ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายนนี้ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ปีนี้วาระครบ 106 ปีชาตกาล ซึ่งทุกปีทางมูลนิธิฯ ได้ใช้โอกาสนี้ในการสืบทอดแนวคิดหรือแนวทางในการรักษามรดกภูมิปัญญาทางศิลปะและวัฒนธรรมของท่าน ด้วยการมอบรางวัลคึกฤทธิ์ ให้กับผู้ที่มีผลงาน นักวิชาการ หรือผู้มีความรู้ความชำนาญมีประสบการณ์ ที่สร้างงานทรงคุณค่าน่าสนใจ เป็นที่ยอมรับในวงการนาฏศิลป์โขน ละคร ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ซึ่งรวมถึงศิลปะพื้นบ้าน มีรางวัลคึกฤทธิ์ทั้งหมด 5 สาขา คือ สาขานาฏศิลป์ไทย สาขาดุริยางค์ไทย สาขาคีตศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขาวรรณศิลป์
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร กล่าวอีกว่า ในปีนี้มีผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัล ดังนี้ นายดุษฎี มีป้อม สาขาดุริยางค์ไทย น.ส.ศิริวรรณ รัตนทัศนีย สาขาคีตศิลป์ นายวีระศิลป์ ช้างขนุน สาขานาฏศิลป์ไทย น.ส.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ สาขาวรรณศิลป์ (ผู้เขียนบทละคร) และ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ สาขาศิลปะการแสดง จะมีการมอบรางวัลคึกฤทธิ์ ในวันที่ 20 เม.ย.นี้ เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี สาทร กรุงเทพฯ นอกจากนี้ภายในงาน ยังจัดการแสดงรำและดนตรีโบราณที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน โดยศิลปินคึกฤทธิ์และคณะครูของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ ร่วมแสดงรำประเลง รำนางคำปินขอฝน และรำฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน
“การแสดงรำประเลง เป็นการรำเบิกโรงละครไทย ปัจจุบันการแสดงชุดนี้มีการรักษาไว้ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) และกรมศิลปากร มีการนำออกแสดงน้อยมาก เนื่องจากการแสดงในปัจจุบันไม่นิยมการแสดงเบิกโรง การรำนางคำปินขอฝน เป็นการรำโบราณในละครพันทางที่สวยงาม ไพเราะทั้งท่วงท่ารำและดนตรีประกอบ และรำฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน เป็นการรำเดียวของทศกัณฐ์เพื่ออวดลีลาท่ารำที่สง่างามเตรียมเกี้ยวพาราสีนางสีดา ทั้งนี้ เป็นการสืบทอด รักษา มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะและวัฒนธรรม” ม.ร.ว. ปรีดิยาธร กล่าว
สำหรับบริษัท บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ จำกัด ซอยพระพินิจ (สวนพลู) ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 เม.ย. เวลา 10.00 น. มีพิธีสงฆ์ ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช วาระครบ 106 ปีชาตกาล