“รมว.วัฒนธรรม”เผยกรมศิลป์ออกแบบซุ้มวางดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน 3 แบบเสร็จแล้ว พร้อมส่งต่อกทม.-มท.-กต.จัดสร้างตามจุดที่กำหนดทั่วประเทศ-สถานทูตไทยและวัดต่างแดน

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 60 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กรมศิลปากรได้ออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำไปใช้เป็นต้นแบบจัดสร้างในพื้นที่ที่กำหนด ทั้งในกรุงเทพมหานคร 76 จังหวัด และ 800 อำเภอทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 แบบ ได้แก่ 1.แบบขนาดใหญ่ มีขนาดกว้าง 8 ยาว 9.50 เมตร 2.แบบขนาดเล็กมีขนาดว้าง 4.50 สูง 7.75 เมตร และ 3.แบบโต๊ะหมู่ มีขนาดกว้าง 3.30 สูง 3.26 เมตร โดยกรมศิลปากรจะจัดส่งต้นแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แบบขนาดใหญ่ และแบบขนาดเล็กสำหรับวัดในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไปให้กรุงเทพมหานคร(กทม.) และกระทรวงมหาดไทย(มท.) เพื่อส่งต่อไปให้หน่วยงานในสังกัดนำไปจัดสร้างตามจุดที่กำหนด ส่วนแบบตั้งโต๊ะหมู่จะส่งต้นแบบไปให้กระทรวงการต่างประเทศ(กต.) เพื่อส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลก และวัดไทยในต่างประเทศ เพื่อนำไปจัดสร้างตามจุดที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สวยงามและเป็นมาตรฐานเดียวกัน