บทสัมภาษณ์ อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย

บันทึกเมื่อ 3 เมษายน 2560