เมื่อเวลา 13.3 น. ที่รัฐสภา นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นำคณะเข้ายื่นหนังสือถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยมีนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกกรธ.เป็นผุ้รับหนังสื่อ สำหรับรายละเอียดของหนังสือนั้นเพื่อคัดค้านเนื้อหาในร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.) ตามร่างที่ ป.ป.ช.เสนอมา คือ มาตราที่ 19 และมาตรา 42 เกี่ยวกับเรื่องการให้อำนาจ ป.ป.ช.วินิจฉัยได้ทั้งความผิดทางอาญาและความผิดทางวินัยทุกกรณี โดยไม่ให้นำคำวินิจฉัยชี้ขาดของป.ป.ช.อยู่ในเงื่อนไขการฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ นั้น จากการรับฟังข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศ เห็นว่าควรให้ป.ป.ช. วินิจฉัยได้แค่ความผิดทางวินัยเฉพาะฐานทุจริต ส่วนฐานความผิดอื่นควรเป็นหน้าที่ศาลปกครอง เพราะที่ผ่านมามีหลายกรณีที่ ป.ป.ช.ชี้มูลผิดพลาด ข้าราชการเดือดร้อน ระหว่างอยู่ในคดี ก็ไม่มีใครมาเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน จากความผิดพลาดของ ป.ป.ช. ซึ่งกรธ.ควรปรับแก้เนื้อหาให้โอกาสข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา นำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองได้เพื่อความเป็นธรรมได้

นายชาติชาย กล่าวว่า 2 มาตรา นี้เป็นร่างที่ ป.ป.ช.เสนอมา และเรากำลังพิจารณาอยู่ โดยพยายามยกระดับมาตรฐาน ป.ป.ช.พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ 2 กรณีนี้กำลังเป็นที่สนใจของกรธ.อยู่แล้ว จะนำข้อร้อนใจ กลับไปบอกต่อที่ประชุมใหญ่ กรธ. และคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาจัดทำร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช.บ่ายวันนี้