ไม่มีล็อกสเปก คาด พ.ค.นี้เสนอชื่อให้บอร์ดคุรุสภา-สกสค.ลงมติเลือก

วันที่ 17 พ.ค.60 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการ สกสค. ระหว่างวันที่ 2-16 พ.ค.60 นี้ โดยให้กรรมการบอร์ดทั้ง 2 คณะ เป็นผู้เสนอรายชื่อนั้น

ในส่วนของเลขาธิการคุรุสภามีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คือดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา, ดร.กมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัด ศธ. และนายเพิ่ม หลวงแก้ว ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองเรือ จ.ขอนแก่น

...ขณะที่เลขาธิการ สกสค.มีผู้ได้รับการเสนอชื่อคือ ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัด ศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค., นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัด ศธ. นายสันติ รุ่งสมัย อดีต ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และนายสมมาตร มีศิลป์ อดีต ผอ.องค์การค้าของ สกสค.

ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการกลั่นกรรองและคัดเลือกบุคคล ซึ่งมีตนเป็นประธานจะพิจารณาประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์ตามเอกสารที่เสนอมา เพื่อนำเสนอชื่อให้บอร์ดคุรุสภา และบอร์ด สกสค. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการ สกสค. ภายในเดือน พ.ค.นี้

โดยมีเงื่อนไขว่า ให้เสนอรายชื่อไม่เกิน 3 คน ส่วนจะเสนอทั้ง 3 คน ให้บอร์ดคัดเลือกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทั้งนี้หากผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นข้าราชการจะต้องลาออกจากราชการ ก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา

ส่วนที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า มีการล็อกสเปกโดยวางตัวคนไว้แล้วนั้น ยืนยันว่าไม่มีการล็อกสเปก เพราะสเปกที่กำหนดมีการเปิดกว้างตามกฎหมายของทั้ง 2 หน่วยงาน คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะพิจารณากลั่นกรองคนให้ดีที่สุด และในการลงมติคัดเลือกจะเป็นการลงคะแนนลับ ซึ่งมั่นใจได้ว่าไม่มีการจัดวางตัวบุคคลไว้ล่วงหน้าได้แน่นอน