สถาพร ศรีสัจจัง

เนื่องจากประเทศสหพันธรัฐมาเลย์เซีย เพื่อนบ้านเก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งของเรามี “แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 30 ปี” มาก่อนเราแล้วกว่า 2 ทศวรรษ จนเขาสามารถนำพาประเทศสู่การเป็น “ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ไปก่อนหน้าเราอย่างน้อยก็เป็นเท่าตัว (เมื่อใช้เกณฑ์การพัฒนาทุนอุตสาหกรรมและรายได้ประชาชาติเป็นตัววัด) ดังนั้น จึงควรมาดูกันสักนิดว่า “แก่น” หลักการใน “การพัฒนา” ตามคำประกาศ 2020 ของเขาอยู่ที่ตรงไหน

นายแพทย์ ดร.มหาเดร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯหลายสมัยของมาเลเซีย ผู้เป็นต้นคิดสำคัญและเป็นผู้ประกาศ "Vision 2020" ได้ตราหลักการใหญ่ของนโยบายดังกล่าวไว้ เมื่อปี คศ.1991 ดังนี้ :

"สหพันธรัฐมาเลเซีย จะเป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาตัวเองได้ในปี คศ.2020 พัฒนาภาพรวมของประเทศ ทุกส่วนของวิถีชีวิตพลเมือง ตั้งแต่เรื่องความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีการศึกษาในคุณภาพระดับโลก การเมืองมีความมั่นคง และประเทศชาติประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพทางจิตใจ"

และเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เรียกเป็นภาษามาเลย์ว่า "Wawasan 2020" ดังกล่าว จึงมีหลักการประกาศต่อว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียต่อแต่นี้ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 30 ปี ให้บรรลุเป้าหมายดังนี้ :
1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 7 (ตามความจริง)
2) เศรษฐกิจต้องเข้มแข็งขึ้น 8 เท่า

และเพื่อให้บรรลุผลรูปธรรมดังกล่าว ดร.มหาเดร์ กำหนดยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในเชิงปฏิบัติการ ให้ไว้ดังนี้ :
1. สร้างสังคมมาเลเซียให้หลอมรวมเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ที่หลากหลาย เป็น 1 เผ่าพันธุ์ เรียกว่า“เผ่าพันธุ์มาเลเซีย” ( Malasia Race)
2. สร้างสังคมมาเลเซียที่เป็นอิสรเสรีทางความรู้สึกนึกคิดหรือ “จิตวิทยา” เป็นสังคมที่พัฒนาแล้วอย่างมีความมั่นคง
3. สร้างสม ส่งเสริม และคุ้มครองสังคมประชาธิปไตยที่มีวุฒิภาวะแบบสังคมประชาธิปไตยที่เจริญแล้ว
4. สถาปนาสังคมที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม-จริยธรรม อย่างสมบูรณ์
5. สร้างสังคมที่มีอุดมการณ์เสรีนิยมและอดทนต่อกันอย่างมีวุฒิภาวะ
6. สร้างหลักประกันเรื่องความยุติธรรมในสังคมด้านเศรษฐกิจ เป็นสังคมที่มีการจัดการกระจายความมั่งคั่งของชาติให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
7. สร้างสังคมที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ด้วยระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ มีพลวัตรสูงและตื่นตัว

ถึงบรรทัดนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า สิ่งที่นายกฯลุงตู่ท่านพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่แทบจะทุกวัน (และก็ถูก “อีกฝ่าย” ด่าทุกวันเหมือนกันว่า “เลอะเทอะ”) ถึงสิ่งที่ท่านเรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” นั้นจะเป็นเรื่อง เดียวกันหรือเปล่ากับ “วิสัยทัศน์ 2020” ที่ท่านนายกฯมหาเดร์ แห่งมาเลเซียเคยประกาศมาตั้งแต่ปีมะโว้ คือเมื่อปี คศ. 1991 โน่น

เหลืออีกเพียง 3 ปี คือเมื่อถึง คศ. 2020 มาเลเซียเขาก็บรรลุผลแล้ว ของนายกฯลุงตู่เรายังไม่เห็นร่องรอยวี่แววของ “ยกร่าง” อยู่เลย ทั้งยังไม่รู้ว่าจะถูก “อัด” เสียน่วมแบบ “แท้งก่อนท้อง” อีกหรือเปล่า?

ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้ว ก็ขอเสนอความคิดเห็นไว้สักหน่อยก็แล้วกันว่า ถ้าจะเดินตาม “แนว” ของมาเลเซียเขา ตอนนี้ก็ลองใช้ความสามารถเท่าที่มี (คงไม่ใช่ ม.44 มั้ง?)ทำ “ข้อ 5” ตามแนวทางของท่านมหาเดร์ คือ “สร้างสังคมที่มีอุดมการณ์เสรีนิยมและอดทนต่อกันอย่างมีวุฒิภาวะ” ให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยเสียก่อนเถอะ!

เพราะดูวี่แววแล้ว ถ้ายังไม่ผ่านข้อนี้ ข้ออื่นก็เห็นจะเกิดยาก!!!!