รายงานข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้สมาคมฯคงจะมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่กรรมการบริหาร 1 ท่านในตำแหน่งอุปนายกสมาคมฯแทนนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม ผู้บริหารระดับสูงและเป็นตัวแทนของบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)ที่ได้ยื่นลาออกจากบริษัทวิริยะฯ โดยจะมีผลสิ้นเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็นตัวแทนของบริษัทนั่งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯในวาระการทำงานปี 2560-62

โดยนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรมได้เข้าไปรับตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทศรีอยุธยาแคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด(มหาชน) แทนนายโรวัน ดี อาซี่ ที่ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบกำหนดอายุการทำงานในวันที่ 30 เมษายน 2560 ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นทางการไปแล้วตามหนังสือลงวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งนายอานนท์เข้าไปรับตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
ด้านนายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ขณะนี้สถานภาพของนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรมยังคงเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯอยู่ เพราะยังไม่ถือว่าพ้นสภาพอย่างเป็นทางการ โดยขณะนี้รอทางบริษัทวิริยะฯกำลังเฟ้นหาตัวบุคคลเข้ามาเป็นตัวแทนทำหน้าที่กรรมการบริหารกันอยู่ ซึ่งยังมีเวลา โดยเข้าใจว่า คงจะมีโอกาสได้ประชุมร่วมกับนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรมอีกนัดหนึ่งในการประชุมบอรด์บริหารเดือนมิ.ย.60