วันที่ 19 พ.ค. 60 นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากการรับฟังเสียงของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หลายคน ยังคนให้การสนับสนุน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรคต่อไป เช่นเดียวกับนายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และนายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิ ปัตย์ ที่ยังสนับสนุน ตามที่นายอภิสิทธิ์ ประกาศเสนอตัวอย่างเป็นทางการแล้ว เพราะหลายคนในพรรค เชื่อว่านายอภิสิทธิ์ จะนำพรรคประชาธิปัตย์ ไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอน แม้จะมีสมาชิกพรรคบางคนเสนอบุคคลภายนอกเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตาม แต่ส่วนตัวยังเชื่อระบบของพรรค และการสนับสนุนคนในพรรคเป็นรั ฐมนตรี