เมื่อวันที่ 19 พ.ค.60 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้คัดเลือกผู้แทนแรงงานไทย ในนามสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และรัฐบาลไทย ภายใต้การนำของกระทรวงแรงงาน และสภาองค์การนายจ้างฯ โดยเดินทางไปเข้าร่วมประชุมองค์กรแรงงานนานาชาติสากล ILO (International Labour Organization ) ที่กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ จะทำหน้าที่เพื่อที่จะสร้างเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ทำความเข้าใจให้กับสมาชิกนานาชาติ เพื่อเข้าใจ เห็นใจประเทศไทย เพื่ออธิบายความจริงด้านสถานการณ์แรงงานในประเทศไทยอย่างแท้จริงให้กับแรงงานสากลได้ทราบและเข้าใจ เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย

"ตนเองได้รับเกียรติจากที่ประชุมใหญ่ให้ขึ้นกล่าวบนเวทีองค์การสหประชาชาติ UN ท่ามกลางกลุ่มประเทศสมาชิก ILO จำนวน 160 ประเทศทั่วโลก และจะให้สัมภาษณ์ นสพ.วอชิงตันโพสต์ รอยเตอร์ และCNN เกี่ยวกับปัญหาแรงงาน การค้ามนุษย์ การกดขี่แรงงานในประเทศไทยในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนได้เกือบหมดภายใต้การแก้ไขของรัฐบาลชุดนี้ ส่วนผู้แทนแรงงานไทยท่านอื่นๆ จะแยกห้องประชุม เพื่อรับฟังปัญหา และการแก้ไขในกลุ่มประเทศสมาชิก ILO" นายเอกสิทธิ์ กล่าว