นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ประจำปี 2560-2562 เข้าพบ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมรับฟังนโยบายและหารือการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัยร่วมกัน ณ สำนักงาน คปภ. เมื่อเร็ว ๆ นี้