ชัยวัฒน์ สุรวิชัย

มันไม่ยากที่จะเห็นคุณค่าของเกณฑ์ขั้นต่ำ คนส่วนมากเห็นด้วยว่า ความคิดเกณฑ์ขั้นต่ำ มีผลตอบกลับมาสูง แต่การเรียนรู้ ที่จะเป็นผู้ที่มีความคิดเกณฑ์ขั้นต่ำ เป็นเรื่องท้าทาย

1. วินิจฉัยเกณฑ์ขั้นต่ำที่แท้จริง กระบวนการของความคิดเกณฑ์ขั้นต่ำเริ่มจากการรู้ว่า อะไรคือสิ่งที่ท่านจะไปหลังจากนั้น มันสามารถสูงส่งเหมือนกับ ภาพวิสัยทัศน์ใหญ่ ภารกิจ หรือ วัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ มันอาจจะเป็นเช่นจุดรวม ที่ท่านต้องการให้สำเร็จในโครงการเฉพาะ ถ้าเป้าหมายของท่านในความสำเร็จยังไม่ชัดเจน ท่าจะต้องผ่านเวลาที่เจ็บปวดยากลำบาก ในความพยายามที่จะควบคุมความคิดเกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อไปสู่ความสำเร็จ ในขั้นแรก คือ การสงวนความต้องการไว้ หาผลที่แท้จริงท่านต้องการ สาระที่แท้จริงของเป้าหมาย เก็บอารมณ์ใดๆที่อาจจะปกคลุมการตัดสินใจ และเอากิจกรรมการเมืองใดๆที่จะมีอิทธิพลต่อแนวคิดออกไป“ กิจกรรมใดๆที่ท่านต้องการทำให้สำเร็จ เมื่อตัดทุกสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการจริงๆออกไป สิ่งที่คุณบังคับให้บรรลุ อะไรจะต้องเกิดขึ้น อะไรยอมรับได้ “ : นั่นคือ เกณฑ์ขั้นต่ำที่แท้จริง

2. ทำเกณฑ์ขั้นต่ำให้ชัด ท่านเคยร่วมการสนทนากับบางคนที่ ซึ่งมีความตั้งใจมากกว่าที่ระบุไว้ บางครั้งสถานการณ์สะท้อนถึง ความจงใจหลอกลวง แต่ มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อคนไม่ได้รู้เกณฑ์ขั้นต่ำของตัวเอง สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในบริษัท ตัวอย่างเช่น บางครั้ง ภารกิจที่ระบุไว้ในอุดมการณ์และเกณฑ์ขั้นต่ำที่แท้จริงไม่ได้เจิดจ้า วัตถุประสงค์และกำไร ไม่แข่งขันกัน ก่อนหน้านี้ ฉันได้ยกคำกล่าวของ จอร์ส ดับเบิลยู เม๊ก “ เราพยายามที่จะไม่ลืมว่า ยา ผลิตมาสำหรับประชาชนไม่ใช่สำหรับกำไร กำไรจะเป็นสิ่งที่ตามมา และถ้าเราจำได้ว่า เขาไม่เคยพลาดที่จะทำให้เกิดขึ้น “เขาอาจจะทำให้ข้อความนี้ เพื่อเตือนเตือนองค์กรของเขาว่า “ กำไร ต้องรับใช้ วัตถุประสงค์ “ มันไม่ได้แข่งขันกัน ถ้าการทำกำไร เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่แท้จริง และการช่วยประชาชนเป็นแค่การจัดหาวิธีเพื่อให้สำเร็จ แล้วบริษัทจะล้มเหลว ความตั้งใจจะถูกแบ่งออก และและมันจะไม่ช่วยให้ผู้คนได้เท่าที่จะทำได้และไม่ทำให้ได้กำไรเท่าที่ต้องการ

3. สร้างแผนยุทธศาสตร์ที่จะบรรลุเกณฑ์ขั้นต่ำ เกณฑ์ความคิดขั้นต่ำจะบรรลุผล ดังนั้นจึงเป็นธรรมชาติที่ จะติดตามว่า แผนใด ๆ ที่ไหลออกมา จากความคิดดังกล่าว จะต้องผูกโดยตรงกับเกณฑ์ขั้นต่ำ สามารถมีได้เพียงหนึ่ง มิใช่สองหรือสาม เมื่อเกณฑ์ความคิดขั้นต่ำได้รับการพิจารณาแล้ว กลยุทธ์จะต้องถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรลุผล ในองค์กร ที่บ่อยครั้งจะหมายถึง การระบุองค์ประกอบหลักหรือหน้าที่ที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นี่คือความรับผิดชอบของผู้นำ

4. จัดทีมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ขั้นต่ำ เมื่อมีกลยุทธิ์ขึ้นมาแล้ว ให้แน่ใจว่าคนของคุณสอดคล้องกับกลยุทธ์ อย่างดีเลิศ สมาชิกในทีมจะต้องรู้เป้าหมายใหญ่ เช่นเดียวกับ บทบาทของแต่ละส่วนที่จะทำให้บรรลุ เขาจำเป็นที่จะรู้เกณฑ์ขั้นต่ำของตนและงานที่จะบรรลุเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์กร

5. ยึดระบบเดียว และตรวจสอบผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง เดวี ซูเธอร์แลนด์ เพื่อนและประธานบทหนึ่งของฉัน เชื่อว่า บางองค์กรมีความยุ่งยากเพราะพยายามใช้หลายระบบผสมกัน เขายืนยันว่าหลาย ๆระบบสามารถประสบความสำเร็จได้ แต่การผสมระบบที่ต่างกันหรือ มีการเปลี่ยนจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง นำไปสู้ความล้มเหลว , เดวี กล่าวว่า

ความคิดเกณฑ์ขั้นต่ำไม่สามารถคิดแค่ครั้งเดียว มันถูกสร้างเข้าสู่ระบบของการทำงานและความสัมพันธ์และความสำเร็จ ท่านไม่สามารถเพียงปรับไปสู่ผลลัพธ์ที่ปรารถนาทุกคราวและต่อไป การไปสู่ความสำเร็จด้วยความคิดเกณฑ์ขั้นต่ำ จะต้องเป็นวิถีของชีวิต หรือมันจะส่งข่าวสารที่ขัดแย้งกัน ฉันเป็นนักคิดเกณฑ์ขั้นต่ำ มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ไปสู่ความสำเร็จ ฉันทำมันทุกวัน ไม่มีมาตรการอื่น เป็นความพยายามที่ไม่สูญเสีย เดวี เคยเรียกสมาชิกในทีมงานสนามทุกคืน เพื่อถาม คำถามเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่เขาคาดหวังจะได้ยิน เขาติดตามอย่างต่อเนื่องในเรื่องเกณฑ์ขั้นต่ำของบริษัท โดยตรวจสอบทุกพื้นที่ที่สำคัญ เมื่อมันมาจริง โดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของท่าน ท่านสามารถปรับปรุงด้วยความคิดที่ดี และความคิดเกณฑ์ขั้นต่ำให้ผลกลับที่ยิ่งใหญ่ เพราะมันช่วยให้ท่านเปลี่ยนความคิดเป็นผลลัพธ์ เหมือนไม่มีประเภทอื่น ๆ ของการประมวลผลทางจิต , มันช่วยให้ท่านเก็บเกี่ยวอย่างเต็มศักยภาพความคิดและนำไปสู่ความสำเร็จที่ท่านปรารถนา
ความคิดท้ายสุด ฉันไว้วางใจว่าท่านจะร่าเริงไปกับหนังสือนี้ ขณะที่เคลื่อนไปข้างหน้า ฉันปรารถนาให้ท่านประสบความสำเร็จ และแนะนำให้ท่านเก็บความทรงจำที่ดีไว้ในใจ

1. ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความคิด ชีวิตประกอบด้วยสิ่งที่คนคิดถึงตลอดทั้งวัน ราฟ วัลโด อีเมอสัน

2. เราคิดอะไร เราก็เป็นอย่างนั้น เราเป็นผู้ตัดสินใจ ในสิ่งที่เราทำ การกระทำของคน เป็นการตีความที่ดีที่สุดของความคิด จอห์น ล๊อค

3. ความคิดของเรา กำหนดชตากรรม ชะตากรรมเป็นตัวกำหนดมรดกของเรา วันนี้ คุณเป็นอะไร ขึ้นกับ ความคิด นำ คุณไป พรุ่งนี้ คุณจะเป็นอะไร ขึ้นกับ ความคิด พา คุณไป เจมส์ อเลน

4. ผู้ที่ไปถึงยอด คิดต่างกว่าคนอื่น ไม่มีอะไร จำกัดความสำเร็จเหมือนความคิดเล็ก ๆ : ไม่มีอะไรขยายความเป็นไปได้เหมือนคลายความคิด วิลเลี่ยม อาร์เอร์ วาร์ด

5. เราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้ สิ่งที่เป็นจริง ... ขุนนาง .... แค่ .... บริสุทธิ์ ... น่ารัก .... ล้วนเป็นรายงานที่ดี ถ้ามีคุณธรรม และถ้ามีอะไรน่าสรรเสริญ: คิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ปอล เดอ อาโพสเทล

6. "ความเชื่อของคุณกลายเป็นความคิดของคุณ" ความคิดของคุณกลายเป็นคำพูดของคุณ คำพูดของคุณกลายเป็นการกระทำของคุณ การกระทำของคุณกลายเป็นนิสัยของคุณ นิสัยของคุณกลายเป็นค่านิยมของคุณค่านิยมของคุณกลายเป็นโชคชะตาของคุณ "― Mahatma Gandhi

7. ความกตัญญู ต้องการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เปลี่ยนความคิดส่วนตัว มาคิดทำเพื่อชาติได้ เราเป็นใคร เราอยู่ได้ในแผ่นดินไทยอย่างมีความสุขพอเพียงได้ เพราะอะไร ? เพราะ บรรพบุรุษ สถาบันชาติศาสน์กษัตริย์ และประชาชนได้เสียสละ รักษาปกป้องพัฒนามาถึงวันนี้ แล้วเรา ที่ได้มาจากสังคมมากมาย เราจะคิดและทำอะไร พ่อแม่บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์ สอนให้เรา เป็นคนดี ทำเพื่อแผ่นดิน พระ สอนให้เราคิดดีทำดี เพื่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ทำให้เราเริ่มต้นเข้ามาทำ จากเล็กสู่ใหญ่ และก้าวไปไม่หยุด สิ่งที่ประสบการณ์ผ่านพบ การต่อสู้ใหญ่ทุกเหตุการณ์ ทำให้เราเข้มแข็งกล้าหาญมากขึ้น หลายครั้งประสบความสำเร็จ และไม่น้อยเจออุปสรรคมากมาย ทั้งภายในและภายนอก

แต่เราก็ไม่ท้อแท้ ยิ่งเจอความยากลำบากมาก เรายิ่งได้สรุปบทเรียนมากขึ้น มีตัวอย่างผู้กล้ามากมาย โดยเฉพาะในหลวง ร.๙ ที่ให้ ๗๐พรรษา ของพระองค์เพื่อชาวบ้านคนสามัญ คนไทยและเราจำได้มั่น ทั้งพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ชี้ทางให้กำลังใจเราจึงเดินบนหนทางสายประชาชนมาตลอด ทำงานมากขึ้น ด้วยความรักความสุข จนกว่าแผ่นดินกลบหน้า เพื่อแผ่นดินอันเป็นที่รัก อนาคตของประเทศ และความสุขรอยยิ้มของเด็กเยาวชนชาวไทยที่จะเติบโตขึ้นมา “ ปู่จิ๊บ ของหลานน้ำผึ้ง “